Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Lån utan borgensmän eller säkerheter

Aktia Brukslån

Lån utan borgensmän eller säkerheter

Våren kommer och mopedfebern stiger, höstregnet öser ner och taket läcker... Med Aktia Brukslån finansierar du snabbt och flexibelt färdmedel, renoveringar och andra anskaffningar.

Aktia Brukslån är en engångskredit på 2 500–20 000 euro som kan beviljas utan säkerheter eller borgensmän.

 • Pengarna betalas in direkt på ditt konto inom 1–3 vardagar.
 • Du betalar tillbaka lånet i jämna rater varje månad (minst 50 €), återbetalningstiden är 24–120 månader.
 • Förfallodagen är antingen den 15 eller den sista dagen på månaden.
 • Du kan kontrollera låneuppgifterna i nätbanken, mobilbanken eller Aktia Wallet.
 • Räntan på krediten är 3 mån. euribor + 4,5 %–11,5 %. Exempel på beräkning av lånekostnader   

 

Gör ansökan lätt på nätet med alla bankers bankkoder eller mobilcertifikat.

Möjlighet till två betalningsfria månader per år

Betalningsfri betyder att du inte behöver betala den månadens faktura och fakturans räntor och avgifter överförs till följande månadens faktura, där krediten amorteras normalt. 

Du kan välja två månader per kalenderår som betalningsfria månader, dock inte två efter varandra följande månader eller en faktureringsperiod som redan börjat. Du kan betala den normala månadsraten trots att du har meddelat om en betalningsfri månad.

Möjlighet till två betalningsfria månader per år

Du kan få Aktia Brukslån om du

 • du är minst 24 år och har finsk personbeteckning
 • du har en stadigvarande adress i Finland
 • du har skött dina penningärenden klanderfritt och inte har betalningsanmärkningar
 • har en regelbunden årsinkomst på minst 20 000 euro (brutto)
 • den eventuella prövotiden för ditt anställningsförhållande har avslutats, vare sig du har fast eller visstidsanställning.
Du kan få Aktia Brukslån om du

Beviljande av kredit förutsätter att inkomsterna verifieras i samband med ansökan. Vid behov ber vi dig om ett inkomstverifikat. Godtagbara inkomstverifikat är: 

Löntagare

 • utdrag ur inkomstregistret
 • föregående års beskattningsbeslut eller lönekvitto.

Företagare

 • Enskild näringsidkare: Bokslut
 • Aktieägare i aktiebolag, verkställande direktör: Utdrag ur inkomstregistret eller föregående års beskattningsbeslut

Inkomstregisterutdraget är gratis och du kan skriva ut det på https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/.

Brukslån faktureras en gång i månaden och förfallodagen för kreditfakturan är antingen den 15:e eller den sista dagen i månaden. Om förfallodagen infaller på ett veckoslut flyttas förfallodagen automatiskt framåt till nästa vardag. Du kan ansöka om en ändring av förfallodagen när som helst under faktureringsperioden, men den nya förfallodagen träder i kraft först i början av nästa faktureringsperiod.  

På fakturan för ett brukslån är den första månadens faktura avvikande gällande avgifter som debiteras. På den första fakturan debiteras endast den månatliga raten för brukslånet, på den andra fakturan debiteras utöver den månatliga raten och räntan också den ränta som uppkommit under den första faktureringsperioden. På den tredje fakturan sker debiteringen på normalt sätt enligt betalningsplanen.

Det går inte att göra ändringar i betalningsraten efter att lånet beviljats, men om du ändå vill göra ändringar måste du ansöka om ett nytt lån och betala tillbaka det nuvarande lånet med det nya lånet.

Vi utnyttjar automatiserat beslutsfattande när vi behandlar kreditansökningar. Beslutet baserar sig på de uppgifter som kunden har lämnat i samband med ansökningen, på de kunduppgifter som Aktia redan har samt på uppgifter som inhämtas från offentliga register såsom kreditupplysningsregister och befolkningsdatasystemet. Efter att du har fått ett kreditbeslut kan du be om att en funktionär behandlar dina uppgifter i stället för att det fattas ett automatiskt beslut för kreditgivarens konto. Du kan hänskjuta beslutet till behandling av en funktionär genom att ringa vår kundservice.

I Aktias dataskyddsförordning anges mera detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen finns här. 

Den effektiva räntan på brukslånet och beloppet som ska betalas samt kreditkostnaderna sammanlagt räknas med antagandet att krediten är 8 000 euro, kredittiden är sex år, krediten har lyfts i sin helhet, räntan samt avgifter och provisioner förblir oförändrade under kreditens hela löptid och krediten betalas tillbaka i 72 lika stora delbetalningar med en månads mellanrum. Räntan på krediten är 3 mån. euribor + 8,5 % och kontoskötselavgiften 0,304 % på det beviljade lånebeloppet (maximalt 12,50 € per månad). Den effektiva räntan är 16,27 % (räknad 09/2023 3 mån. euribor 3,770 %) och det totala beloppet som ska betalas är 12 181,74 euro med ovan nämnda antaganden. Räntan som används för exempelkalkylen grundar sig på en representativ kalkyl som grundar sig på beviljade krediter.