Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det förekom en störning i Aktias identifieringstjänst på tisdag 24.1. Störningen är över och tjänsten övervakas noga.

Vi beklagar det inträffade djupt. Läs mer.

Lån utan borgensmän eller säkerheter

Aktia Brukslån

Lån utan borgensmän eller säkerheter

Våren kommer och mopedfebern stiger, höstregnet öser ner och taket läcker... Med Aktia Brukslån finansierar du snabbt och flexibelt färdmedel, renoveringar och andra anskaffningar.

Kort om brukslånet

 • Aktia Brukslån är ett konsumtionslån utan säkerhet som betalas in på det konto du anger på ansökan.
 • Du betalar tillbaka lånet i jämna rater varje månad (minst 50 €), återbetalningstiden är 24–120 månader.
 • Förfallodagen är antingen den 15 eller den sista dagen på månaden.
 • Du kan kontrollera låneuppgifterna i nätbanken.
 • Räntan på krediten är 3 mån. euribor + 4,5 %–11,5 %.

Den effektiva räntan på brukslånet och beloppet som ska betalas samt kreditkostnaderna sammanlagt räknas med antagandet att krediten är 8 000 euro, kredittiden är fem år, krediten har lyfts i sin helhet, räntan samt avgifter och provisioner förblir oförändrade under kreditens hela löptid och krediten betalas tillbaka i 80 lika stora delbetalningar med en månads mellanrum. Räntan på krediten är 3 mån. euribor + 8,5 %, kontoskötselavgiften 3,90 euro/faktura och uppläggningsavgiften 60 euro. Uppläggningsavgiften debiteras som en engångsdebitering i samband med den första månadsraten. Den effektiva räntan är 10,86 % (räknad 09/2022 3 mån. euribor 0,712 %) och det totala beloppet som ska betalas är då 11 108,13 euro med de ovan nämnda antagandena. Räntan som används för exempelkalkylen grundar sig på en representativ kalkyl som grundar sig på beviljade krediter.

Vem kan beviljas Aktia Brukslån?

Du kan få Aktia Brukslån om du

 • är minst 24 år
 • har en finsk personbeteckning
 • har en stadigvarande adress i Finland
 • har skött dina penningaffärer klanderfritt och utan betalningsanmärkningar
 • har en regelbunden årsinkomst på minst 20 000 euro (brutto)
 • den eventuella prövotiden för ditt anställningsförhållande har avslutats, vare sig du har fast eller visstidsanställning.
Decorative branches

Enkelt och snabbt

Aktia Brukslån är en engångskredit på 2 500–20 000 euro som du varken behöver säkerheter eller borgensmän för. Det är enkelt att ansöka om lånet och pengarna betalas in direkt på ditt konto inom 1–3 vardagar.

Automatiserat beslutsfattande

Vi utnyttjar automatiserat beslutsfattande när vi behandlar kreditansökningar. Beslutet baserar sig på de uppgifter som kunden har lämnat i samband med ansökningen, på de kunduppgifter som Aktia redan har samt på uppgifter som inhämtas från offentliga register såsom kreditupplysningsregister och befolkningsdatasystemet. Efter att du har fått ett kreditbeslut kan du be om att en funktionär behandlar dina uppgifter i stället för att det fattas ett automatiskt beslut för kreditgivarens konto. Du kan hänskjuta beslutet till behandling av en funktionär genom att ringa vår kundservice.

I Aktias dataskyddsförordning anges mera detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen finns här

Bekanta dig också med dessa