Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Det lönar sig att förbereda sig för oväntade situationer

Trygga återbetalningen av ditt lån

Det lönar sig att förbereda sig för oväntade situationer

Livet är fullt av överraskningar som inte går att förutspå. Men det går och lönar sig att förbereda sig för dem.

Två typer av ekonomiska risker

 

I världen omkring oss sker förändringar som vi inte själva kan påverka men som kan ha betydande inverkan på vår ekonomi. Räntorna kan till exempel stiga. 

Också du själv eller dina närmaste kan drabbas av något oväntat som påverkar vardagen och er ekonomiska situation. Allvarliga sjukdomar och dödsfall går inte alltid att förhindra men det går att förbereda sig ekonomiskt för sådana situationer. 

 

Ränteskydd - Skydda dig mot räntehöjningar

En högre ränta inverkar direkt på månadsbetalningen för ditt lån. Med ett ränteskydd hindrar du att din månadsrat blir för stor. Om du vill skydda ditt bolån mot stigande räntor, skicka ett meddelande åt oss via meddelandefunktionen i mobil- eller nätbanken, så kontaktar vi dig.

Prova med bolåneräknaren hur en ränteändring skulle inverka på månadsraten för ditt lån.

Bolåneräknaren

Med räntetaket hindrar du att månadsraterna blir för stora inom de närmaste 3, 5 eller 7 åren. Lånets ränta kan aldrig stiga över det överenskomna Räntetaket men du har alltid möjlighet att dra nytta av en eventuell nedgång i räntorna.

 • Kan kopplas till både nya och gamla lån.
 • Du kan göra extra amorteringar utan avgift.
 • Referensräntan är 6 månaders euribor.
 • Du kan flexibelt göra ändringar i amorteringsplanen för ditt lån.
 • Efter perioden med Räntetak binds lånet till den referensränta som du kommit överens om under lånediskussionen och till den läggs den kundspecifika marginalen. Om du vill kan du också komma överens om ett nytt räntetak.
Du kan också komma överens om en fast ränta för ditt lån för 3, 5 eller 10 år. På så sätt ändrar räntan för ditt lån inte under den här perioden även om det sker ändringar i marknadsräntorna.
 • Du vet exakt hur stora dina månadsrater kommer att vara under flera år framåt.
 • För återbetalning av lån i förtid debiteras återbetalningsprovision.
 • Efter perioden med fast ränta binds lånet till den referensränta som du kommit överens om under lånediskussionen och till den läggs den kundspecifika marginalen. Om du vill kan du också komma överens om en ny period med fast ränta.

Produkten är inte tillgänglig för nyförsäljning för tillfället.

Räntekorridoren håller din ränta på en måttlig nivå under de följande 7 eller 10 åren. När räntorna stiger kan lånets ränta inte stiga högre än den på förhand överenskomna maximigränsen.

 • För lånets referensränta fastställs en minimi- och maximigräns.
 • En räntekorridor kan kopplas både till nya och gamla lån.
 • Du kan flexibelt göra ändringar i amorteringsplanen för ditt lån.
 • Du kan göra extra amorteringar utan avgift.

Aktia Personskydd

Komplettera din trygghet med andra personskydd

Aktia Personskydd är en försäkringshelhet som skräddarsys enligt din livssituation för att hjälpa dig och dina närstående att klara sig ekonomiskt förutom vid allvarlig sjukdom också om något annat oförutsägbart, såsom dödsfall eller olycksfall, skulle drabba er.

Bekanta dig med personskydden

Komplettera din trygghet med andra personskydd

Spara redan under lånetiden

Spara en rejäl summa utan att öka dina månatliga utgifter

Genom att förlänga din återstående lånetid med till exempel fem år kan du hålla dina månatliga utgifter på samma nivå, men spara en del av summan du tidigare amorterat. På så sätt har du efter lånetiden förutom en egen bostad också ett vinstgivande sparkapital. 
Spara en rejäl summa utan att öka dina månatliga utgifter