Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det kan förekomma störningar i Mobilbanken

Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Helhetslösningar för sparande

Helhetslösningar för sparande

Det enklaste sättet att se till att dina besparingar alltid är diversifierade enligt marknadsläget och enligt din egen placeringsprofil och dina målsättningar, är att dra nytta av våra helhetslösningar för sparande. Enligt dina önskemål kan du antingen helt utlokalisera placeringsbesluten till proffs eller själv ta hand om valet av placeringsobjekt.

Förvaltningsportföljer

De fondbaserade förvaltningsportföljerna gör storplacerarnas kapitalförvaltningstjänster tillgängliga för alla. De erbjuder en färdig helhetslösning där proffsen sköter om en optimal diversifiering av dina placeringar i enlighet med marknadssituationen och din egen placeringsprofil.

Förvaltningsportföljer

Försäkringsplacering och kapitaliseringsavtal

Försäkringsplaceringar är ett flexibelt och skatteeffektivt sätt att spara och placera på lång sikt, till exempel inför pensionen eller för ett barn. Placeringar i försäkringsformat är också ett flexibelt sätt att överföra egendom vidare från en generation till en annan.

Diskretionär kapitalförvaltning

I avtalet för diskretioner kapitalförvaltning väljer du för din placeringsportfölj en placeringsstrategi och riskprofil som passar dig. Vi fattar sedan placeringsbesluten åt dig enligt den valda strategin. Minsta placeringsbelopp för diskretionär kapitalförvaltning är 200 000 euro.

Diskretionär kapitalförvaltning

Impakti-tjänsten

En digital kapitalförvaltningstjänst där du som placeringsobjekt kan välja Impakti-portföljen som minskar utsläpp eller en effektivt diversifierad, traditionell ETF-portfölj enligt dina målsättningar och preferenser. Du kommer igång redan med en placering på 1000 euro.

Impakti-tjänsten

Blandfonder 

En blandfond är en smidig lösning om man vill placera både i räntor och aktier. Placeraren drar nytta av diversifieringen som en blandfond erbjuder eftersom den inom gränserna för sina stadgar viktar placeringarna i de placeringsobjekt som är gynnsamma i den aktuella marknadssituationen.

Den historiska avkastningen för blandfonder är på lång sikt ca 3–6 procent om året beroende på fondens placeringsinriktning. Blandfonder tillhör i regel riskklasserna 3–4.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Nyckelfigurer producerad av Morningstar © 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.