Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Flexibel och långsiktig kapitalförvaltning

Aktia Kapitaliseringsavtal

Flexibel och långsiktig kapitalförvaltning

Aktia Kapitaliseringsavtal är en tidsbunden, smidig och skattemässigt effektiv kapitalförvaltningslösning för privatpersoner, företag och samfund och vars minimiplacering är 200 000 euro. Du kan välja mellan tre aktivt skötta portföljer som Aktias allokeringsteam sköter för dig.

Fördelarna med kapitaliseringsavtal

Tydlig 

Tre portföljalternativ med klart definierade risknivåer. Du kan utan skattekonsekvenser byta portföljens risknivå och placeringsstrategi. 

Flexibel
Det är lätt att göra tilläggsplaceringar och du kan säga upp avtalet när som helst. 

Smidig
Varken administrativt arbete eller avslutskalkyler behövs under kapitaliseringsavtalets giltighetstid och det behöver inte deklareras. 

Effektiv 
Avkastningen i ett kapitaliseringsavtal är inte skattepliktig inkomst under avtalets giltighetstid utan avkastningen är skattepliktig kapitalinkomst när det lyfts  medel. Byte av placeringsobjekt leder inte till skattepåföljder. 

Långsiktig
Placeringshorisonten kan fortsätta till följande generation. Avtalet tar inte slut vid döden utan fortsätter i dödsboets eller arvingens ägo.

Bekanta dig noggrant med produktfakta och avtalsvillkor före ditt placeringsbeslut.


Fördelarna med kapitaliseringsavtal

Portföljalternativ

Moderat

20 % aktier
60 % räntor
20 % alternativa

Balanserad

50 % aktier
35 % räntor
15 % alternativa

Avkastningsinriktad

80 % aktier
20 % räntor

Bekanta dig med portföljerna

Försäkringsavtalet beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.