Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Fortsätter livet efter döden? Ja.

Fortsätter livet efter döden? Ja.

När du inte längre finns går livet vidare för dem du älskar

En livförsäkring är både kärlek och sunt förnuft, ett sätt att visa omtanke. Den är en trygghet för dina närmaste och underlättar deras ekonomiska situation när du inte längre finns. Livförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid dödsfall. Har du funderat över hur din familj skulle klara sig om du plötsligt dör? Familjens boendekostnader och barnens hobbyutgifter minskar inte även om din inkomst faller bort.

Livförsäkringsersättningen hjälper dina närmaste att anpassa ekonomin till den nya situationen. Du väljer själv till vem ersättningen betalas ut.

 

 

Dagliga utgifter

Ersättningen som betalas ut från din livförsäkring hjälper dina närstående att klara vardagen om dina inkomster faller bort.

Boendekostnader

Ersättningen gör det möjligt för din familj att bo kvar i ert hem genom att man t.ex. har möjlighet att betala bort bostadslånet.

Startkapital för dina barn

Dina barn kan använda ersättningen exempelvis till att betala arvsskatt eller finansiera sina studier. 

Är du intresserad av ett försäkringsskydd?

Boka en tid med vår specialist. Tillsammans går vi igenom ditt försäkringsbehov på basen av din livssituation.

Mer information om försäkringen

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank Abp fungerar som ombud.

Aktia Webinar

Aktia Personskydd – ekonomisk trygghet vid livets motgångar

Se inspelningen av webinariet Aktia Personskydd – ekonomisk trygghet vid livets motgångar.

Våra experter berättar hur du kan skydda din ekonomi mot oförväntade händelser och säkerställa att er familjs inkomstnivå är tryggad även om livet inte skulle gå precis så som man ursprungligen tänkt.

Komplettera din trygghet med andra personskydd

Du kan komplettera livförsäkringen också med andra försäkringar. Aktia Personskydd är en försäkringshelhet som skräddarsys enligt din livssituation för att hjälpa dig och dina närstående att klara sig ekonomiskt förutom vid dödsfall också om något annat oförutsägbart, såsom sjukdom eller olycksfall, skulle drabba er.

Skyddet för tillfällig arbetsoförmåga tryggar din ekonomi om du blir långvarigt sjukledig och din inkomst tillfälligt faller bort.

Bekanta dig med försäkringen

Skyddet för bestående arbetsoförmåga hjälper dig att anpassa dig till den nya livssituationen om du blir sjukpensionerad och inte längre kan jobba.

Bekanta dig med försäkringen

Försäkringen för allvarlig sjukdom hjälper dig att snabbt få tillgång till bästa möjliga vård och klara de kostnader som orsakas då du insjuknar allvarligt. 

Bekanta dig med försäkringen