Livförsäkring

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna. Ifall du har ytterligare frågor kan du kontakta ta kontakt med Aktias kundtjänst per telefon på 010 247 010 (vardagar 8-20).

Vad är en livförsäkring?

Ersättningen som livförsäkringen ger, ska hjälpa t.ex. din partner och dina barn att klara sig ekonomiskt om du dör. Om du avlider då livförsäkringen är ikraft, betalas ersättningen (dödsfallssumman) till den person/de personer du valt i försäkringens förmånstagarförordnande. Du bestämmer själv storleken på försäkringen (försäkringsbeloppet) när du tecknar den. Läs mera om livförsäkringen.

Hur tecknar jag en livförsäkring?

Du kan teckna ett skydd mellan 15 000 och 150 000 euro via nätet. Om du har behov av ett större skydd, kan du be om offert från kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8–20).

Vad betyder parförmån?

Om ni som ett par är i behov av livförsäkring, kan ni få 20 % rabatt på premien. Denna rabatt kallas parförmån. Rabatten räknas på normalpriset och beviljas inte samtidigt med eventuella övriga rabatter. Om du önskar få offert för livförsäkring med parförmån, kontakta kundservice, tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8-20). Du kan ansöka om livförsäkring via nätet men för att kunna ta del av parförmånsrabatten måste du kontakta kundservice efter att du har skickat in ansökan.

Hur stor livförsäkring behöver jag?

Ditt livförsäkringsbehov är individuellt, men en tumregel är att ett bra livförsäkringsskydd täcker hushållets lån, din årsinkomst netto och 20 000 € / barn.

Var ansöker jag om en livförsäkring?

Du kan teckna ett skydd mellan 15 000 och 150 000 euro via nätet här. Om du har behov av ett större skydd, kan du be om offert från kundsservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8–20).

Vem behöver en livförsäkring?

Livförsäkringen är familjens viktigaste skydd och vi rekommenderar en livförsäkring om det finns personer som är ekonomiskt beroende av dig.