Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kundernas tjänster kan begränsas på grund av otillräckliga kundkännedomsuppgifter.

Vänligen kontrollera i nät- eller mobilbanken att du uppdaterat dina uppgifter.

Livförsäkring

Vad är en livförsäkring?

Livförsäkringen är en dödsfallsförsäkring. Ersättningen som livförsäkringen ger, ska hjälpa t.ex. din partner och dina barn att klara sig ekonomiskt om du dör. Om du avlider då livförsäkringen är ikraft, betalas ersättningen (dödsfallssumman) till den person/de personer du valt i försäkringens förmånstagarförordnande. Du bestämmer själv storleken på försäkringen (försäkringsbeloppet) när du tecknar den.

Räkna ut ditt försäkringsbehov och ansök om livförsäkring