Konton

Var ser jag mitt kontonummer?

Ditt kontonummer hittar du i ditt kontoavtal, på ditt kontoutdrag och i din nätbank.

Vad är IBAN?

IBAN som står för International Bank Account Number är det internationella formatet för kontonummer. Du ska alltid använda IBAN-kontonumret när du betalar in pengar på konton i andra finländska banker eller gör eurobetalningar till andra SEPA-länder.

Hur ändrar jag kontonumret till IBAN-format?

Med hjälp av IBAN-räknaren ändrar du lätt gamla finska kontonummer till det nya IBAN-formatet. Du kan skriva in vilken banks kontonummer som helst i räknaren.

IBAN-räknaren finns här.

Hur öppnar jag ett konto för mitt barn?

Båda vårdnadshavarna ska vara närvarande när man öppnar ett konto för barnet eller sköter barnets andra bankärenden. Då kan banken försäkra sig om att vårdnadshavarna har kommit överens om saken och att de är i gemensamt intresse. Om vårdnadshavarna så önskar kan de komma överens om vem av dem som får sköta barnets bankärenden och vilka ärenden personen får sköta. För detta ska man ge en fullmakt. Den får du genom att kontakta vår kundservice tfn 010 247 010. Fyll i fullmaktblanketten och ta med den till kontoret. Vi sköter resten. Om det är fråga om specialplaceringsfonder behövs också tillstånd av magistraten.

Kan en utlänning öppna konto i Aktia?

Beslut om öppnande av konto görs alltid lokalt på våra kontor. En allmän regel är dock att personer som lagligt bor inom EES har rätt att få grundläggande banktjänster.

The decision to open an account in Aktia is made locally by one of our offices. Standard procedure is that legal residents in the EEA-zone (The European Economic Area) have the right to basic banking services.

Vilka konton kan man koppla till nätbanksavtalet?

Du kan koppla både dina egna konton och andra konton som du har dispositionsrätt till nätbanken. Till nätbanksavtalet kan du koppla både konton för dagliga bankärenden och vissa sparkonton, t.ex. Spardeposition. Från en Spardeposition kan du endast göra egna gireringar till konton som ingår i ditt nätbanksavtal.

Vad är ett nätkontoutdrag?

Ett nätkontoutdrag är ett elektroniskt kontoutdrag som skickas direkt till din nätbank. Som nätbankskund får du alltid ett nätkontoutdrag. Kontoutdragen finns till hands i din nätbank i 6 år och vid behov kan du spara eller skriva ut dem.

Du hittar nätkontoutdragen på sidan Konton och betala i nätbanken. När du klickar på kontot öppnas fyra nya flikar, av vilka Kontoutdrag är en. Dina nätkontoutdrag finns i html- och pdf-format. För att läsa kontoutdraget i pdf-format behöver du programmet Acrobar Reader. Det kan du ladda ner gratis på adressen www.adobe.com.

Enligt betaltjänstlagen ska en konsumentkund få ett avgiftsfritt kontoutdrag månatligen, om det finns kontotransaktioner på kontot. Banken får uppbära en avgift för kontoutdrag som levereras på annat sätt än det som överenskommits i nätbanksavtalet.

Mitt namn och/eller min adress har ändrats. Ska jag meddela banken?

Vi får information om namn- och adressändringar direkt från Befolkningsregistercentralen, och du behöver inte vara i kontakt med kontoret om du inte har kort.

Om du har kort kan du beställa nya kort med ditt nya namn genom att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i nätbanken när ditt nya namn har uppdaterats där.