Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Valutabrukskonto

Konton

Valutabrukskonto

Du kan ha nytta av ett valutabrukskonto till exempel om din lön betalas i någon annan valuta än euro.

Inkomster som betalas i annan valuta än euro kan riktas till ett vanligt eurobaserat brukskonto. Ett annat alternativ är ett valutakonto, vilket hjälper dig undvika eventuella valutaväxlingsförluster.

Det går inte att koppla ett betalnings kort till ett valutakonto. Betalningar och överföringar från kontot utförs genom banken baserat på skriftligt uppdrag.

Valutakontot omfattas av lagstadgad insättningsgaranti.

 

Årsräntan för valutabrukskontot är 0,00 %. Du kan öppna ett valutabrukskonto i följande valutor: AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD och ZAR.

Valutaräknaren

Se aktuella valutakurser

Våra konton är tryggade av insättningsgarantin. Detta innebär att du får tillbaka pengar du har satt in på konto och erhållen ränta upp till 100 000 euro ur Insättningsgarantifondens medel om Aktia inte skulle kunna betala tillbaka insättningen.

Övre gräns för det lagstadgade skyddet är 100 000 euro per insättare. Vid byte av bostad får du dock full ersättning utan någon övre gräns om du fått medlen från försäljningen av en bostad som varit i ditt eget bruk och din avsikt är att köpa en ny bostad för eget bruk för dem. Detta skydd av medel som erhållits vid bostadsbyte gäller i sex månader räknat från insättningen.

Vem omfattas av insättningsgarantin

Insättningsgarantin omfattar insättningar av alla privatpersoner, de flesta företag och stiftelser. 

Enskilda näringsidkare (företagare med firma) har inte någon självständig, av firmans ägare oberoende insättningsgaranti. Därmed omfattar insättningsgarantin för en företagare med firma såväl firmaägarens, dvs. den fysiska personens, privata insättningar som insättningar som hänför sig till firmans affärsverksamhet.

Insättningsgarantin gäller bl.a. inte:

  • offentliga samfund, t.ex. staten och statens inrättningar, kommuner och samkommuner samt Ålands landskapsregering
  • kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och finansiella institut
  • försäkringsbolag, försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor.

Mer information om insättningsgarantin och dess omfattning hittar du på hemsidan för Verket för finansiell stabilitet och här  Grundläggande information om insättningsgarantin.

Konton och depositioner är källskattepliktiga. Källskatten på ränteintäkter är 30 %. Aktia innehåller skatten automatiskt och vidarebefordrar den till beskattaren i en klumpsumma. Därför behöver du inte själv deklarera dina depositioner och ränteintäkter. Källskatten omfattar de flesta inkomster som s.k. begränsat skatteskyldiga får.

Allmän och begränsad skatteskyldighet

Inkomstbeskattningen i Finland omfattar två olika typer av skatteskyldighet: allmän och begränsad skatteskyldighet. Allmänt skatteskyldiga personer betalar skatt i Finland både på inkomst från Finland och utomlands (världsomfattande skatteskyldighet). Begränsat skatteskyldiga betalar skatt i Finland endast på inkomster från Finland.

Vill du öppna ett konto?

Aktias kund

Du kan öppna ett konto genom att skicka ett meddelande i nätbanken eller mobilbanken.

Inte Aktias kund

Smidigast blir du kund genom att lämna en kontaktbegäran via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Du kan logga in med alla finska bankers bankkoder.