Arbetsoförmåga

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna. Ifall du har ytterligare frågor kan du kontakta Aktias kundtjänst per telefon på 010 247 010 (vardagar 8-20).

Hur ansöker jag om en försäkring gällande arbetsoförmåga?

Du kan be om en offert från Aktia kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8‒20).

I vilken ålder kan jag teckna försäkring gällande arbetsoförmåga?

Du kan teckna försäkring gällande arbetsoförmåga i åldern 15-60 år.

Inverkar mitt hälsotillstånd på om jag kan få försäkringen?

Försäkringen beviljas på basis av en hälsodeklaration. Du får en offert och hälsodeklarationsblankett från Aktia kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8‒20).

Hur stor försäkring gällande arbetsoförmåga kan jag teckna?

Vi hjälper dig gärna att räkna ut ett passande belopp så att din månadsinkomst hålls på samma nivå.

Du kan be om en offert från Aktia kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8‒20).

Hur länge gäller försäkringen gällande arbetsoförmåga?

Försäkringen upphör det år du fyller 65 år.

Vad kostar försäkring gällande arbetsoförmåga?

Priset beror på skyddets storlek, din ålder och vilka rabatter du har rätt till.

För mera information, kontakta kundservice tfn. 010 247 010 (vardagar kl. 8‒20).

När kan jag ansöka om ersättning från försäkring gällande arbetsoförmåga?

Bestående arbetsoförmåga: Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga utbetalas om den försäkrade beviljats lagstadgad full invaliditetspension (försäkring beviljad 1.1.2019 eller senare). Om försäkringen är beviljad innan 1.1.2019, ring Aktia Livförsäkring tfn 010 247 8300.

Temporär arbetsoförmåga: När arbetsförmögenheten utan avbrott överskridit självrisktiden.

Hur ansöker jag om ersättning från försäkringen gällande arbetsoförmåga?

Fyll i ersättningsansökan och kontrollera i blanketten vilka bilagor som ska bifogas till ansökan.

Hur beskattas ersättningen som betalas från försäkringen gällande arbetsoförmåga?

Bestående arbetsoförmåga: Ersättningen betalas som en engångsersättning och den är skattefri för den försäkrade.

Temporär arbetsoförmåga: Ersättningen beskattas som förvärvsinkomst.

Kan jag få ersättning för både bestående och temporär arbetsoförmåga?

Jo, ersättningarna utesluter inte varandra.