Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Som en del av andra aktörer inom finanssektorn, drabbades även Aktias tjänster idag av en störning till följd av en överbelastningsattack.

På grund av detta kan det förekomma störningar i nät- och mobilbanken, identifieringen och på vår hemsida. Våra kunders information och tillgångar har inte äventyrats på grund av detta. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Försäkring vid arbetsoförmåga

När kan jag ansöka om ersättning från försäkring gällande arbetsoförmåga?

Bestående arbetsoförmåga

Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga utbetalas om den försäkrade beviljats lagstadgad full invaliditetspension (försäkring beviljad 1.1.2019 eller senare). Om försäkringen är beviljad innan 1.1.2019, ta kontakt Aktia Livförsäkring (tfn 010 247 8300).

Temporär arbetsoförmåga

När arbetsförmögenheten utan avbrott överskridit självrisktiden.