Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Försäkring vid arbetsoförmåga

När kan jag ansöka om ersättning från försäkring gällande arbetsoförmåga?

Bestående arbetsoförmåga

Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga utbetalas om den försäkrade beviljats lagstadgad full invaliditetspension (försäkring beviljad 1.1.2019 eller senare). Om försäkringen är beviljad innan 1.1.2019, ta kontakt Aktia Livförsäkring (tfn 010 247 8300).

Temporär arbetsoförmåga

När arbetsförmögenheten utan avbrott överskridit självrisktiden.