Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Aktia Personskydd ger ekonomisk trygghet vid livets motgångar

Aktia Personskydd ger ekonomisk trygghet vid livets motgångar

Livet är fullt av överraskningar, både på gott och på ont. När den egna hälsan plötsligt sviker sätts den trygga vardagen på prov. Med rätt personskydd kan du ta hand om dig själv och dem du älskar.

Hur skulle du och din familj påverkas om du plötsligt insjuknade allvarligt eller gick bort? Aktia Personskydd är en försäkringshelhet som skräddarsys enligt din livssituation för att hjälpa dig och dina närstående att klara sig ekonomiskt om dödsfall eller något annat oförutsägbart, såsom sjukdom eller olycksfall drabbar er. Det är viktigt att trygga vardagen och ekonomin så att du och dina närmaste till exempel kan fortsätta bo kvar i ert hem och inte behöver ge upp saker som är viktiga för er om något tråkigt drabbar er och en inkomst faller bort.

Hurdant försäkringsskydd behöver jag?

Personskyddshelheten skräddarsys enligt din livssituation.

Barnfamilj

Barnfamilj

Om du är ansvarig för eller delaktig i försörjandet av din familj är det viktigt att trygga ekonomin ifall din inkomst skulle falla bort. Livförsäkringen är din viktigaste försäkring som underlättar den ekonomiska situationen för din familj om du dör. Livförsäkringen kompletteras med försäkringar för arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom som hjälper er att bibehålla er nuvarande inkomstnivå om du blir allvarligt sjuk eller inte längre kan jobba. 

Parförhållande

Parförhållande

Om din inkomst är en viktig del av hushållets ekonomi är det viktigt att trygga situationen ifall den plötsligt skulle falla bort. Livförsäkringen är din viktigaste försäkring som ger trygghet för dina närmaste vid dödsfall. Livförsäkringen kompletteras med försäkringar för arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom som hjälper er att bibehålla er nuvarande inkomstnivå om du blir allvarligt sjuk eller inte längre kan jobba.

Singelhushåll

Singelhushåll

Det är viktigt att försäkra den inkomstnivå man är van vid för att den ekonomiska tryggheten inte ska rubbas om något oväntat inträffar. Försäkringen för arbetsoförmåga hjälper dig att hålla dina inkomster på samma nivå som tidigare om du blir sjukledig under en längre tid eller sjukpensionerad och inte längre kan jobba. Försäkringen för allvarlig sjukdom hjälper dig att klara dig ekonomiskt om en allvarlig sjukdom ändrar din vardag.

Bekanta dig med personskydden

Ekonomisk trygghet vid dödsfall

Livförsäkringen är en trygghet för din familj och underlättar deras ekonomiska situation när du inte längre finns. Försäkringsersättningen hjälper dem att anpassa ekonomin till den nya situationen. Du väljer själv till vem ersättningen betalas ut. 

Läs mer om livförsäkringen

Bibehåll inkomstnivån om du inte kan jobba

Försäkringen för arbetsoförmåga hjälper dig att trygga ekonomin i situationer då du inte kan jobba. Skyddet för tillfällig arbetsoförmåga tryggar din ekonomi om du blir långvarigt sjukledig. Skyddet för bestående arbetsoförmåga hjälper dig att anpassa dig till den nya livssituationen om du blir sjukpensionerad och inte längre kan fortsätta jobba. 

Läs mer om försäkringen för arbetsoförmåga

Hjälp med vårdkostnader om du insjuknar allvarligt

Försäkringen för allvarlig sjukdom hjälper dig att klara dig ekonomiskt om en allvarlig sjukdom ändrar din vardag.

Läs mer om skydd vid allvarlig sjukdom

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

Har du funderat över hur du själv och din familj skulle klara er ekonomiskt om du blir arbetslös? När du tecknar en försäkring i händelse av arbetslöshet, hjälper arbetslöshetsersättningen som utbetalas från försäkringen dig att klara av t.ex. bolånets månadsamorteringar under arbetslösheten. Skyddet erbjuds endast åt Aktia Banks bolånekunder.

Försäkringen gällande arbetslöshet beviljas av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, för vilket Aktia Bank Abp fungerar som ombud

Livet kan överraska. Hur har du förberett dig ekonomiskt?

Livet kan överraska. Hur har du förberett dig ekonomiskt?

Aktia Webinar

Aktia Personskydd – ekonomisk trygghet vid livets motgångar

Se inspelningen av webinariet Aktia Personskydd – ekonomisk trygghet vid livets motgångar.

Våra experter berättar hur du kan skydda din ekonomi mot oförväntade händelser och säkerställa att er familjs inkomstnivå är tryggad även om livet inte skulle gå precis så som man ursprungligen tänkt.

Har du frågor om försäkringar?