Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
Ansök om ersättning

Personskydd

Ansök om ersättning

Vad har hänt? Sök ersättning eller gör skadeanmälan, så tar vi ställning till ditt ärende.

Sjukkostnad

Sjukförsäkringarnas ersättningstjänst:

Logga in i nätbanken

Behandlingstiden för ersättningsansökningar gjorda i nätbankens ersättningstjänst är i medeltal 3 bankdagar.

Arbetsoförmåga

Allvarlig sjukdom

Arbetslöshet

Ersättning från livförsäkring

När vi har fått officiellt meddelande om dödsfallet skickar Aktia Livförsäkring ett brev till dödsboet. I brevet talar vi om vilka dokument som ska bifogas ansökan och dödsfallssummans storlek.

Om du har frågor, kontakta Aktia Livförsäkring, ersättningar, tfn 010 247 8300.

Är du inte nöjd med ersättningsbeslutet?