Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Ansök om ersättning

Personskydd

Ansök om ersättning

Vad har hänt? Sök ersättning eller gör skadeanmälan, så tar vi ställning till ditt ärende.

Sjukkostnad

Sjukförsäkringarnas ersättningstjänst:

Behandlingstiden för ersättningsansökningar gjorda i nätbankens ersättningstjänst är i medeltal 3 bankdagar.

Arbetsoförmåga

Allvarlig sjukdom

Arbetslöshet

Ersättning från livförsäkring

När vi har fått officiellt meddelande om dödsfallet skickar Aktia Livförsäkring ett brev till dödsboet. I brevet talar vi om vilka dokument som ska bifogas ansökan och dödsfallssummans storlek.

Om du har frågor, kontakta Aktia Livförsäkring, ersättningar, tfn 010 247 8300.

Är du inte nöjd med ersättningsbeslutet?