Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Försäkring vid allvarlig sjukdom

Personskydd

Försäkring vid allvarlig sjukdom

Om du insjuknar allvarligt är det viktigt att du snabbt får bästa möjliga vård. Både vårdkostnader och sjukledighet sätter lätt din ekonomi i obalans. Från försäkringen betalas en engångsersättning som hjälper dig med omedelbara kostnader som orsakats av en allvarlig sjukdom.

Tre orsaker att ta en försäkring för allvarlig sjukdom

1.

Om du insjuknar allvarligt är du berättigad till sjukdagpenning som är märkbart mindre än dina vanliga inkomster och som inte räcker till för att täcka dina ökade utgifter.

2.

Eventuella egna besparingar räcker vanligen inte till för att täcka de kostnader som uppstår vid allvarlig sjukdom.

3.

Du väljer själv hur du vill använda försäkringsersättningen, till exempel för att få snabbare tillgång till vård eller underlätta din och dina närståendes vardag ekonomiskt.

Försäkringen omfattar

Försäkringen omfattar sjukdomar såsom cancer, hjärninfarkt eller hjärnblödning, hjärtinfarkt och bestående njursvikt som förutsätter dialysvård  samt ingrepp såsom öppen hjärtoperation eller stor organtransplantation. Du kan teckna försäkringen om du är frisk, 15–60 år och bor i Finland.  Ersättningen påverkas inte av lagstadgade ersättningar eller andra eventuella försäkringsersättningar.
Försäkringen omfattar

Aktia Personskydd

Komplettera din trygghet med andra personskydd

Aktia Personskydd är en försäkringshelhet som skräddarsys enligt din livssituation för att hjälpa dig och dina närstående att klara sig ekonomiskt förutom vid allvarlig sjukdom också om något annat oförutsägbart, såsom dödsfall eller olycksfall, skulle drabba er.

Bekanta dig med personskydden

Komplettera din trygghet med andra personskydd

Har du frågor om din försäkring?

Är du intresserad av ett försäkringsskydd?

Boka en tid med vår specialist. Tillsammans går vi igenom ditt försäkringsbehov på basen av din livssituation.

Mera information om försäkringen

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.