Skydd vid allvarlig sjukdom

En allvarlig sjukdom och vården av den kan medföra avsevärda kostnader. Aktia Skydd vid allvarlig sjukdom gör det möjligt att förbereda sig på ökade utgifter eller trygga utkomsten om man plötsligt insjuknar i en allvarlig sjukdom.

Skydd vid allvarlig sjukdom är oberoende av lån, så du kan teckna det även om du inte har lån. Skyddet är i kraft i 10 år (gäller Skydd vid allvarlig sjukdom som tecknats efter 31.3.2015).

Du kan teckna Skydd vid allvarlig sjukdom om du är frisk, 18–54 år och bor i Finland.

  • Försäkringen omfattar 7 i Finland vanliga sjukdomar och dödsfall på grund av dem
  • Du väljer ersättningsbeloppet själv *
  • Ersättningen betalas till den försäkrade som en engångsersättning utan skatt, då en allvarlig sjukdom har konstaterats
  • Ersättningen påverkas inte av lagstadgade ersättningar eller eventuella andra försäkringsersättningar
  • Du får använda ersättningen som du vill!

* Du som är 18–49 år kan som ersättningsbelopp välja 20 000, 30 000 eller 40 000 euro. Du som är 50–54 år kan som ersättningsbelopp välja 10 000, 15 000 eller 20 000 euro.
 

Räkna ut en offert och teckna skyddet

Skydd vid allvarlig sjukdom har en webbplats där du kan bekanta dig med skyddet och förutsättningarna för att det beviljas samt räkna ut en offert. Logga in med dina nätbankskoder för att teckna Skydd vid allvarlig sjukdom.

Teckna Skydd vid allvarlig sjukdom

Har du inte Aktias nätbankskoder? Lämna en kontaktbegäran, så ringer vi dig..

Broschyr
Villkor

Webbtjänstens upprätthålls och Skydd vid allvarlig sjukdom beviljas av AXA, för vilket Aktia Bank Abp fungerar som ombud.