Försäkring gällande allvarlig sjukdom

En allvarlig sjukdom och vården av den kan medföra avsevärda kostnader. Försäkring gällande allvarlig sjukdom gör det möjligt att förbereda sig på ökade utgifter eller trygga utkomsten om man plötsligt insjuknar i en allvarlig sjukdom.

Skaffa försäkring

Du kan be om en offert och teckna en försäkring gällande arbetsoförmåga genom att skicka ett meddelande via nätbankens meddelandefunktion eller genom att ringa Aktia kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8–20).

Du kan också lämna en kontaktbegäran så är vi i kontakt med dig.

Lämna en kontaktbegäran


Försäkringen är i kraft i 10 år. Försäkringen fortsätter efter detta utan en ny hälsodeklaration med nya villkor och premier ifall Aktia vid den tidpunkten ännu beviljar försäkring vid allvarlig sjukdom (gäller försäkringar som tecknats efter 1.1.2020).

Du kan teckna Skydd vid allvarlig sjukdom om du är frisk, 15–60 år och bor i Finland.

 • Försäkringen omfattar följande sjukdomar och ingrepp:
  • cancer
  • hjärninfarkt eller hjärnblödning
  • hjärtinfarkt
  • öppen hjärtoperation
  • stor organtransplantation 
  • bestående njursvikt som förutsätter dialysvård.
 • Du väljer ersättningsbeloppet själv *
 • Ersättningen betalas till den försäkrade som en engångsersättning utan skatt, då en allvarlig sjukdom eller ingrepp har konstaterats
 • Ersättningen påverkas inte av lagstadgade ersättningar eller eventuella andra försäkringsersättningar
 • Du får använda ersättningen som du vill!

* Du som är 15–60 år kan som ersättningsbelopp välja 20 000 – 50 000 € euro.

Ansök om ersättning

Produktfakta
Villkor
Försäkringsfaktablad

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.