Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Finländarnas brist på livförsäkringar oroar forskare – Aktias förmögenhetsplan beaktar även ekonomiska riskfaktorer

Finländarnas brist på livförsäkringar oroar forskare – Aktias förmögenhetsplan beaktar även ekonomiska riskfaktorer

Den 25 maj 2022 Bloggar och artiklar

Endast en bråkdel av de finländska hushållen har en livförsäkring för att bevara levnadsstandarden om ett dödsfall skulle drabba familjen. Även om tanken på att något skulle hända en själv känns avlägsen, lönar det sig att fundera på hur man kan förbereda sig, då man planerar sin ekonomi. Personskydden är en bestående del av Aktias förmögenhetsplan, en heltäckande skräddarsydd plan över hur kundens ekonomi kan utvecklas.

Enligt Etlas färska undersökning saknar största delen av de finländska familjerna en risklivförsäkring som skulle räcka till för att täcka de ekonomiska förluster som en försörjares bortgång orsakar och för att möjliggöra att familjens levnadsstandard kan hållas på samma nivå som tidigare.

I undersökningen kartlade man hurdana livförsäkringar finländarna har och jämförde dem med den ekonomiska förlust som orsakas av en försörjares bortgång, vilken påverkas av familjens nettoegendom och bland annat den lagstadgade familjepensionens inverkan på familjens ekonomi.

Forskarnas slutsats var att det råder en stor brist på livförsäkringar i Finland. På basis av deras uträkningar skulle en ersättningssumma på ca 73 000 euro räcka till för att kunna bibehålla levnadsstandarden efter en försörjares bortgång.

Förberedelse för motgångar bör vara en del av den ekonomiska planeringen

Aktias försäljnings- och utvecklingsdirektör Sam Olin undertecknar på basen av egna erfarenheter forskningarnas oro.

– Vad gäller personförsäkringar är finländarna klart underförsäkrade. Bilar, båtar, hem och hundar försäkras nog ordentligt, konstaterar Olin. Han understryker att förberedelse för motgångar bör vara en del av en heltäckande planering av den egna ekonomin.

Svåra saker vill man helst inte ens prata om, men också dem kan och bör man vara beredd på

– När vi gör förmögenhetsplaner för våra kunder hjälper vi dem att öka sin förmögenhet genom systematiskt sparande och placerande. Men på samma sätt vill vi stöda dem i hur de förbereder sig för svåra situationer. Svåra saker vill man helst inte ens prata om, men också dem kan och bör man vara beredd på, uppmuntrar Olin.

En central del av förmögenhetsplanen är därför att man tryggar ekonomin för olika riskfaktorer. Olin betonar att detta är särskilt viktigt i det skedet när man ännu inte hunnit öka sin förmögenhet.

– Vi uppmuntrar alltid våra kunder att fundera på vad som skulle hända med familjens levnadsstandard om den ena vårdnadshavaren dog eller till exempel blev långvarigt sjukledig. Skulle familjen till exempel ha råd att bo kvar i sin nuvarande bostad om den ena inkomsten föll bort?

Vi uppmuntrar alltid våra kunder att fundera på vad som skulle hända med familjens levnadsstandard. Skulle familjen till exempel ha råd att bo kvar i sin nuvarande bostad om den ena inkomsten föll bort?

– Folk räknar ofta med att systemet tar hand om dem. Det är vanligt att man inte funderat över hur länge arbetsgivaren betalar ut lön under en sjukdomsperiod eller hur stod FPA:s sjukdagpenning för egen del skulle vara. Det är också mänskligt att tänka att sådant inte kommer hända en själv, funderar Olin.

Boka tid, så gör vi en egen förmögenhetsplan för dig

Sam Olin försäljnings- och utvecklingsdirektör på Aktia
Försäljnings- och utvecklingsdirektör Sam Olin

Tre sätt att skydda sig

Enligt Olin är livförsäkringen den viktigaste försäkringen, även om många inte kommer att tänka på det. Han påminner om att även om den ena inkomsten i familjen skulle falla bort, minskar sällan utgifterna i samma utsträckning. Den ersättningssumma som betalas ut från livförsäkringen hjälper familjen att anpassa sig till den nya situationen och till exempel betala bort bostadsskulden.

Också en lång sjukledighet utgör en risk för hur man klarar sig ekonomiskt. Arbetsgivaren betalar ut lön endast under en viss tid. Om sjukdomsperioden blir längre, har arbetstagaren rätt till sjukdagpenning från FPA. Den är dock betydligt mindre än den lön arbetsgivaren betalar ut. Med en försäkring vid arbetsoförmåga kan man täcka upp för den inkomstförlust som en längre sjukfrånvaro eller bestående arbetsoförmåga orsakar.

Försäkringen för allvarlig sjukdom ger skydd i samband med vissa allvarliga sjukdomar eller ingrepp. Sådana är till exempel cancer, hjärninfarkt, hjärnblödning eller hjärtinfarkt. Försäkringen täcker ingrepp såsom öppen hjärtkirurgi, stora organtransplantationer eller njursvikt som förutsätter dialysvård. Försäkringen betalar ut en engångsersättning som kan användas på det sätt man önskar, till exempel för att ge möjlighet till snabbare tillgång till privat vård.

Boka en tid för ett distansmöte så kartlägger vi din situation och gör en skräddarsydd förmögenhetsplan för dig, som hjälper dig att se dina ekonomiska möjligheter och förbereda dig för risker.  Livförsäkring och skydd vid allvarlig sjukdom kan också köpas direkt via vår hemsida.

Boka distansmöte