Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Betalningar

Betalningar

Sköt dina dagliga bankärenden och betalningar på det sätt som passar dig bäst. Bland våra olika alternativ hittar du säkert det som motsvarar dina behov.

Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning är ett snabbt och enkelt sätt att betala kortinköp under 50 euro. Då du gör kontaktlösa betalningar med smarttelefon eller smartklocka kan du också göra betalningar på över 50 euro. Du kan betala i betalterminaler som har symbolen för kontaktlös betalning. Den kontaktlösa betalningsegenskapen ingår automatiskt i alla Aktiakort och alla våra kort kan kopplas till din smarttelefon eller smartklocka.

Du betalar dina inköp genom att hålla upp ditt betalkort vid betalterminalen utan att du behöver knappa in kortets PIN-kod. Betalterminalen ger en ljud- eller ljussignal som visar att betalningen har lyckats och du får ett kvitto för dina inköp. Kortköp på över 50 euro betalar du normalt genom att mata in kortet i betalterminalen och knappa in PIN-koden.

Inköp som gjorts med kontaktlös betalning debiteras från brukskontot som kopplats till Debit- och kombinationskorten.

E-faktura

E-fakturan är ett pappersfritt alternativ till den traditionella fakturan och innehåller samma uppgifter som pappersfakturan. E-fakturorna skickas färdigt ifyllda till din mobil- eller nätbank där du granskar och vid behov godkänner dem för betalning. Du kan också ändra fakturans förfallodag eller slutsumma eller ta bort den helt. Kom dock ihåg att ditt betalningsansvar till faktureraren bibehålls.

Ännu enklare kommer du undan om du i samband med att du gör ett e-fakturaavtal väljer alternativet där e-fakturorna debiteras ditt konto automatiskt. Du kan också själv bestämma en gräns i euro för automatiska betalningar. Fakturor som överskrider beloppet du valt kan du välja att bekräfta skilt. Om du vill kan du ta i bruk en avgiftsbelagd tilläggstjänst för att få ett meddelande per e-post eller till din mobiltelefon om att du har fått en ny e-faktura.

Fördelar med e-fakturan

  • E-fakturan är färdigt ifylld i betalningsunderlaget, du behöver inte knappa in långa referens- och kontonummer när du betalar fakturan i nätbanken.
  • Banken arkiverar dina e-fakturor för dig automatiskt i två års tid och om du så önskar även i sex års tid.
  • E-fakturan är gratis.
  • Ett tryggt betalningssätt där bankerna identifierar e-fakturautställaren och betalaren.
  • Automatisk betalning, fakturan betalas på dess förfallodag när du själv har godkänt den.

Nätbetalning

I nätbanken kan du enkelt och tryggt betala inköp du gjort på nätet. När du har gjort dina inköp eller bokningar i nätbutiken överförs du med Aktias betalknapp från kassan till din egen nätbank och betalar dina inköp direkt från ditt konto. Betalningen visas i dina kontouppgifter bland övriga transaktioner.

Direktbetalning

Direktbetalning passar dig om du inte har nätbank och inte kan använda e-fakturor.

  • Du ingår ett avtal om direktbetalning på ditt bankkontor.
  • Du får en pappersfaktura från faktureraren om betalningen som debiteras på förfallodagen.
  • Faktureraren skickar en elektronisk kopia av fakturan till banken, och på basis av den betalas fakturan automatiskt.

Vid en direktbetalning kan man inte ändra det fakturerade beloppet, förfallodagen eller kontonumret själv. Om du vill ha ändringar i faktureringen ska du komma överens om dem i god tid med faktureraren. Om du vill avsluta direktbetalningen ska du kontakta Aktia. Du ser betalningarna i ditt kontoutdrag som också fungerar som kvitto för betalningen.

Betalningarnas dagavbrottstider

MaterialSändningstid senast kl.  
SEPA-kontoöverföringarBetalningar som gjorts före 15.50 överförs till mottagaren under samma dag
Utlandsbetalningar15.00

Dagsavbrottstiden i nätbanken är kl. 20.00.