Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Utlandsbetalningar

Utlandsbetalningar kan göras i nätbanken eller i Aktia Mobilbanken lika enkelt som betalningar inom Finland.

Inom SEPA-området (det gemensamma eurobetalningsområdet) fungerar kontoöverföringar och kortbetalningar i euro precis som i hemlandet. Om du har betalningar i andra valutor än i euro eller om du gör kontoöverföringar i euro till länder utanför SEPA-området är det fråga om en utlandsbetalning för vilken man uppbär en avgift i enlighet med servicetariffen. Även betalningar som görs som ilgiro utanför SEPA-området är utlandsbetalningar.

När du gör utlandsbetalningar behöver du

  • mottagarens kontonummer och IBAN-kontonummer
  • mottagarens SWIFT/BIC-kod
  • namn och adress för mottagarens bank
  • mottagarens namn och adressuppgifter.

När du tar emot en utlandsbetalning behöver betalaren följande uppgifter

  • Aktia Bank Plc, Helsingfors, Finland
  • SWIFT/BIC: HELSFIHH
  • IBAN: mottagarens IBAN-kontonummer
  • In favour of: dina namn- och adressuppgifter

Det vanligaste sättet att betala avgifterna för utlandsbetalningar är att dela avgifterna. Då betalar både betalare och mottagare avgifterna som uppbärs av deras banker.

Allmänna villkor för eurobetalningar inom euroområdet
Länderna inom SEPA-området
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar
Länderna inom IBAN-området

SEPA – vanliga frågor

Vad är SEPA?
Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA, eng. Single Euro Payments Area) är betalningsrörelsens inre marknad. Till SEPA-området tillhör alla medlemsländer i Europeiska unionen (även länder utanför euroområdet) samt en del av de andra länderna i Europa.

Var hittar jag mitt IBAN-kontonummer och min banks BIC-kod?
Du ser ditt kontonummer i IBAN-format i nätbanken. Aktia Banks BIC-kod är HELSFIHH och den finns utöver på ovan nämnda ställen också på vår hemsida. Använd IBAN-kontonumret och BIC-koden alltid när du gör betalningar till länder som använder IBAN-kontonummer. I nätbanken kommer BIC-koden för betalningsmottagarens bank fram automatiskt på basis av IBAN-kontonumret.

Vilka betalningar är utlandsbetalningar?
Utlandsbetalningar är betalningar i annan valuta än euro inom SEPA-området eller betalningar till mottagare utanför SEPA-området, även de som görs i euro. Som utlandsbetalning anses också t.ex. en betalning i US-dollar till en finländsk bank. Avgifter för utlandsbetalningar Det finns tre avgiftstyper för utlandsbetalningar: SHA, OUR och BEN. Den valda avgiftstypen bestämmer huruvida avsändaren eller mottagaren betalar serviceavgiften för betalningen. Serviceavgifterna finns i bankens gällande servicetariff.

SHA (shared) betyder att man delar avgifterna. Då betalar avsändaren och mottagaren sina bankers serviceavgifter enligt respektive banks prislista. Vid betalningar inom SEPA-området används delade kostnader.

OUR betyder att avsändaren även betalar avgifterna som uppbärs av mottagarens bank. I detta fall betalar mottagaren inget för betalningen. Avsändaren däremot betalar utöver den normala serviceavgiften till sin bank också en extra avgift som täcker mottagarens banks avgift som banken i normalt fall skulle uppbära av mottagaren. Om avgiften som mottagarens bank kräver är större än avgiften som avsändaren betalat på förhand, har den avsändande banken rätt att debitera avsändarens konto med mottagarens banks kostnader i efterhand. OBS! Aktia Bank kan inte garantera att alla banker i överlåtelsekedjan alltid följer de ikraftvarande anvisningarna. Om till exempel en OUR-betalning överförs via en tredje bank kan denna bank uppbära sin avgift för betalningen även om det är fråga om en OUR-betalning.

BEN (beneficiary) betyder att mottagaren betalar alla avgifter. I detta fall betalar mottagaren både sin egen och avsändarens banks avgifter. Avsändaren ger det totala beloppet till den avsändande banken för användning. Från beloppet kan den avsändande banken avdra sin egen serviceavgift enligt normal prislista. Slutsumman skickas till mottagarens bank som har rätt att avdra sina egna kostnader från summan innan resten betalas till mottagaren. Från en BEN-betalning har alltså minst två bankers avgifter dragits av.