Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det förekom en störning i Aktias identifieringstjänst på tisdag 24.1. Störningen är över och tjänsten övervakas noga.

Vi beklagar det inträffade djupt. Läs mer.

Dina pengar förtjänar det bästa

Prisbelönt kapitalförvaltning

Dina pengar förtjänar det bästa

Aktias kapitalförvaltning har från år till år vunnit tävlingspriser både i internationella och inhemska jämförelser. Bakom den ständiga framgången ligger år av konsekvent arbete, som framförallt syns i utvecklingen av våra kunders placeringar. Vi erbjuder dig alltid aktivt portföljförvaltningskunnande i världsklass såväl genom våra egna produkter som tillsammans med våra samarbetspartners.

Fondernas genomsnittliga Morningstar-klassificering

Vi har redan under många år, sedan 2013, placerat oss i toppen i Morningstar-mätningarna. Morningstar är ett ledande oberoende företag som månatligen analyserar och jämför placeringsmarknader och -produkter. Morningstar kategoriserar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt geografiskt område, placeringsstil och placeringsinriktning. Rangordningen baserar sig på fondens långsiktiga riskjusterade avkastning.  I Aktias jämförelse ingår de 14 största finländska fondbolagen på basis av antalet fonder som de förvaltar, och i jämförelsen beaktas det fondandelsslag i var fond som fått flest stjärnor.

Läs mer om jämförelsen

Fondernas genomsnittliga Morningstar-klassificering

Prisbelönt kapitalförvaltning från år till år

Morningstar Awards

Best Fund House Overall 2021
Best Fund House Fixed Income 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021
Best Equity Fund House 2021
TOP 3 European equity funds 2021
TOP 3 Nordic equity funds 2021
TOP 3 Fund House Overall 2019
TOP 3 Fund House Fixed Income 2016, 2017
Best Balanced Fund (Aktia Secura) 2015
TOP 3 Balanced Fund (Aktia Solida/POP Vakaa) 2019
Best Fixed Income Fund (Aktia Government Bond+) 2019
TOP 3 Fixed Income Fund (Aktia Corporate Bond+) 2015, 2016, 2017, 2018
TOP 3 Fund House, Multi Asset 2013

Lipper Fund Awards

Best Fund Over Past 10 years, Bond EUR Corporates: Aktia Corporate Bond+ 2022
Best Fund Over Past 5 years, Equity Nordic: Aktia Nordic 2022
Best Fund Over Past 5 years, Equity Nordic Small and Mid-Cap: Aktia Nordic Micro Cap 2022
Best Fund Over Past 5 years, Bond Global EUR: Aktia Bond Allocation 2022
Best Fund, Bond EUR Global Corporates: Aktia Corporate Bond+ 2020
Overall Group Award: Small Company Fixed Income 2019
Best Fund, Fixed Income: Aktia EM Local Currency Frontier Bond+ 2019
Small Company 2017
Mixed Assets 2008

Kantar Sifo Prospera

2013 #4, 2014 #6, 2015 #4, 2016 #5, 2017 #3, 2018 #3, 2019 #6

Nordic Fund Selection Awards

Fund House Fixed Income 2013, 2014, 2015, 2018, 2019
TOP 3 Fund House Fixed Income 2016, 2017
TOP 3 Fund House Overall 2019
Best Balanced Fund (Aktia Secura) 2015
TOP 3 Balanced Fund (Aktia Solida/POP Vakaa) 2019
Best Fixed Income Fund (Aktia Government Bond+) 2019
TOP 3 Fixed Income Fund (Aktia Corporate Bond+)  2015, 2016,  2017, 2018
TOP 3 Fund House, Multi Asset 2013

Scandinavian Financial Research

Gold Award 2011, 2015, 2016, 2017, 2019
Platinum Award 2010, 2012, 2013

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kundens framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens basfakta för investerare och fondprospekt. Fonderna förvaltas av Aktia Fondbolag Ab. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab. Stadgarna, fondprospekten, basfakta för investerare och övriga officiella dokument för fonder vilka förvaltas av Aktia Fondbolag Ab samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga utan avgift på svenska och finska på Aktias verksamhetsställen eller på adressen www.aktia.fi.