Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Dina pengar förtjänar det bästa

Prisbelönt kapitalförvaltning

Dina pengar förtjänar det bästa

Aktias kapitalförvaltning har från år till år vunnit tävlingspriser både i internationella och inhemska jämförelser. Bakom den ständiga framgången ligger år av konsekvent arbete, som framförallt syns i utvecklingen av våra kunders placeringar. Vi erbjuder dig portföljförvaltningskunnande i världsklass såväl genom våra egna produkter som tillsammans med våra samarbetspartners.

Prisbelönt kapitalförvaltning från år till år

Morningstar Awards

Best Fund House Overall 2021, 2022
Best Fund House Fixed Income 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Best Equity Fund House 2021
Best Balanced Fund (Aktia Wealth Allocation+ Moderate B) 2023
TOP 3 European equity funds 2021
TOP 3 Nordic equity funds 2021
TOP 3 Fund House Overall 2019
TOP 3 Fund House Fixed Income 2016, 2017
Best Balanced Fund (Aktia Secura) 2015
TOP 3 Balanced Fund (Aktia Solida/POP Vakaa) 2019
Best Fixed Income Fund (Aktia Government Bond+) 2019
TOP 3 Fixed Income Fund (Aktia Corporate Bond+) 2015, 2016, 2017, 2018
TOP 3 Fund House, Multi Asset 2013

Lipper Fund Awards

Best fund Bond Emerging Markets Global Local Currency 3 and 5 years: Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 2024
Overall Group Award Europe: Small Company Fixed Income 2023
Best fund Europe, Germany, Austria, Nordics Bond Emerging Markets Global Local Currency 3 years: Aktia EM Local Currency Frontier Bond 2023
Best fund Equity Nordic Small and Mid-Cap 3 and 5 years: Aktia Nordic Micro Cap 2023
Best fund Nordics Mixed Asset EUR Balanced-Global 3 years: Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen 2023
Best Fund Over Past 10 years, Bond EUR Corporates: Aktia Corporate Bond+ 2022
Best Fund Over Past 5 years, Equity Nordic: Aktia Nordic 2022
Best Fund Over Past 5 years, Equity Nordic Small and Mid-Cap: Aktia Nordic Micro Cap 2022
Best Fund Over Past 5 years, Bond Global EUR: Aktia Bond Allocation 2022
Best Fund, Bond EUR Global Corporates: Aktia Corporate Bond+ 2020
Overall Group Award: Small Company Fixed Income 2019
Best Fund, Fixed Income: Aktia EM Local Currency Frontier Bond+ 2019
Small Company 2017
Mixed Assets 2008

Nordic Fund Selection Awards

Fund House Fixed Income 2013, 2014, 2015, 2018, 2019
TOP 3 Fund House Fixed Income 2016, 2017
TOP 3 Fund House Overall 2019
Best Balanced Fund (Aktia Secura) 2015
TOP 3 Balanced Fund (Aktia Solida/POP Vakaa) 2019
Best Fixed Income Fund (Aktia Government Bond+) 2019
TOP 3 Fixed Income Fund (Aktia Corporate Bond+)  2015, 2016,  2017, 2018
TOP 3 Fund House, Multi Asset 2013

Scandinavian Financial Research

Platinum Award 2010, 2012, 2013
Gold Award 2011, 2015, 2016, 2017, 2019

Kantar Sifo Prospera

2013 #4, 2014 #6, 2015 #4, 2016 #5, 2017 #3, 2018 #3, 2019 #6

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kundens framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens basfakta för investerare och fondprospekt. Fonderna förvaltas av Aktia Fondbolag Ab. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab. Stadgarna, fondprospekten, basfakta för investerare och övriga officiella dokument för fonder vilka förvaltas av Aktia Fondbolag Ab samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga utan avgift på svenska och finska på Aktias verksamhetsställen eller på adressen www.aktia.fi.

Refinitiv Lipper Fund Awards-priser är baserade på Lipper Leader for Consistent Return-klassificeringen, vilken är en oberoende, kvantitativ, riskjusterad mätare, som räknas på 36, 60 och 120 månaders period. Lipper Leader-fondjämförelser är inte och är inte avsedda som placeringsråd, säljerbjudande eller som köprekommendation för något värdepapper för någon operatör inom något område. För mer information: lipperfundawards.com.

Morningstar är ett ledande företag som producerar oberoende placeringsforskning och bland annat månatligen publicerar jämförelser av fonder. Aktia Bank Abp ansvarar inte för uppgifter eller material framställda eller publicerade av tredje part som eventuellt ingår i publikationen. Aktia Bank Abp garanterar inte att uppgifterna är korrekta eller fullständiga och ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster som kopplas till användning av publikationen. Morningstar Awards 2024 ©. Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls.