Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Brukskonto

Konton

Brukskonto

Ett brukskonto kan användas som löne- och pensionskonto samt för att ta emot sjukdagpenning, studiestöd och andra betalningar.

Till kontot kan anslutas olika tjänster, såsom kort, nätbank och Aktia Mobilbanken. Från brukskontot betalar du fakturor och gör kontoöverföringar till exempel som spardeposition.

Brukskontot omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. Årsräntan för brukskontot är 0,00 %.

Som konsumentkund har du rätt till de grundläggande banktjänster vi tillhandahåller, såsom brukskonto, betalkort och nätbankskoder. Konton med kredit och olika kreditkort betraktas inte som grundläggande banktjänster.

Grundläggande banktjänster erbjuds alla konsumentkunder som är lagligen bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet dvs. i en EES-stat.

Grundläggande banktjänster innefattar följande tjänster:

  • Brukskonto, kontantinsättningar och kontantuttag.
  • Aktia Debit-betalkort för att betala inköp, ta ut kontanter och betala i nätbutiker.
  • Nätbankskoder för att göra kontoöverföringar t.ex. i nätbanken, på bankkontor eller i bankens betalterminaler. Du kan även använda nätbankskoderna för elektronisk identifiering om du har en finsk personbeteckning.

Kan banken vägra att ge någon grundläggande banktjänster?

Om vi inte kan verifiera din identitet eller om du inte är lagligen bosatt i en EES-stat kan vi vägra att öppna grundläggande banktjänster åt dig. Om vi vägrar att öppna dessa tjänster ger vi alltid en skriftlig motivering till det.

Säga upp eller flytta grundläggande banktjänster

Du kan säga upp dina grundläggande banktjänster när som helst utan separat avgift. Det är enkelt att flytta över sina grundläggande banktjänster till en annan bank, du behöver bara ge fullmakt till den nya banken att överföra tjänsterna från den gamla till den nya banken.

Våra konton är tryggade av insättningsgarantin. Detta innebär att du får tillbaka pengar du har satt in på konto och erhållen ränta upp till 100 000 euro ur Insättningsgarantifondens medel om Aktia inte skulle kunna betala tillbaka insättningen.

Övre gräns för det lagstadgade skyddet är 100 000 euro per insättare. Vid byte av bostad får du dock full ersättning utan någon övre gräns om du fått medlen från försäljningen av en bostad som varit i ditt eget bruk och din avsikt är att köpa en ny bostad för eget bruk för dem. Detta skydd av medel som erhållits vid bostadsbyte gäller i sex månader räknat från insättningen.

Vem omfattas av insättningsgarantin

Insättningsgarantin omfattar insättningar av alla privatpersoner, de flesta företag och stiftelser. 

Enskilda näringsidkare (företagare med firma) har inte någon självständig, av firmans ägare oberoende insättningsgaranti. Därmed omfattar insättningsgarantin för en företagare med firma såväl firmaägarens, dvs. den fysiska personens, privata insättningar som insättningar som hänför sig till firmans affärsverksamhet.

Insättningsgarantin gäller bl.a. inte:

  • offentliga samfund, t.ex. staten och statens inrättningar, kommuner och samkommuner samt Ålands landskapsregering
  • kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och finansiella institut
  • försäkringsbolag, försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor.

Mer information om insättningsgarantin och dess omfattning hittar du på hemsidan för Verket för finansiell stabilitet och här  Grundläggande information om insättningsgarantin.

Konton och depositioner är källskattepliktiga. Källskatten på ränteintäkter är 30 %. Aktia innehåller skatten automatiskt och vidarebefordrar den till beskattaren i en klumpsumma. Därför behöver du inte själv deklarera dina depositioner och ränteintäkter. Källskatten omfattar de flesta inkomster som s.k. begränsat skatteskyldiga får.

Allmän och begränsad skatteskyldighet

Inkomstbeskattningen i Finland omfattar två olika typer av skatteskyldighet: allmän och begränsad skatteskyldighet. Allmänt skatteskyldiga personer betalar skatt i Finland både på inkomst från Finland och utomlands (världsomfattande skatteskyldighet). Begränsat skatteskyldiga betalar skatt i Finland endast på inkomster från Finland.

Vill du öppna ett konto?

Aktias kund

Du kan öppna ett konto genom att skicka ett meddelande i nätbanken eller mobilbanken.

Inte Aktias kund

Smidigast blir du kund genom att lämna en kontaktbegäran via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Du kan logga in med alla finska bankers bankkoder.