Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Sköt dina försäkringsärenden

Vad är ett försäkringsbrev?

I försäkringsbrevet finns försäkringsavtalets centrala innehåll. Försäkringsbrevet innehåller information bl.a. om vilken försäkring du har, vad du har försäkrat, vilka ersättningsbeloppen är och hurudan självrisk du har. Försäkringsbrevet definierar med andra ord just ditt specifika försäkringsavtal. Mera detaljerade beskrivningar av bl.a. vilka ersättningsbegränsningar som tillämpas och hur ersättningen bestäms hittar du i försäkringsvillkoren.