Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

Sköt dina försäkringsärenden

Vad är ett försäkringsbrev?

I försäkringsbrevet finns försäkringsavtalets centrala innehåll. Försäkringsbrevet innehåller information bl.a. om vilken försäkring du har, vad du har försäkrat, vilka ersättningsbeloppen är och hurudan självrisk du har. Försäkringsbrevet definierar med andra ord just ditt specifika försäkringsavtal. Mera detaljerade beskrivningar av bl.a. vilka ersättningsbegränsningar som tillämpas och hur ersättningen bestäms hittar du i försäkringsvillkoren.