Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det förekommer bedrägeriförsök i Aktias namn. Läs mer.

Sköt dina försäkringsärenden

Vad är försäkringsnummer?

Försäkringsnumret är ett avtalsnummer, dvs. ett nummer med vilket du identifierar ditt försäkringsavtal. Försäkringsnumret hittar du t.ex. i försäkringsbrevet eller i nätbanken under försäkringar. Försäkringsbolaget hittar dina försäkringsuppgifter också med din personbeteckning, så det är inte alltid nödvändigt att ha försäkringsnumret till hands när du tar kontakt i försäkringsärenden.