Försäkring vid arbetsoförmåga

Försäkring gällande arbetsoförmåga kompenserar inkomstbortfall vid temporär eller bestående arbetsoförmåga. Genom att teckna försäkringen tryggar du din inkomst och skyddar dig mot en ekonomisk kris.
 

Varför skaffa en försäkring gällande arbetsoförmåga?

  • Arbetsgivaren betalar lön bara för en viss tid av sjukledighet. När arbetsgivaren inte längre betalar lön, är du berättigad till FPA:s sjukdagpenning, som är märkbart mindre än din lön.
  • Om du inte kommer tillbaka efter din sjukledighet utan konstateras vara bestående arbetsoförmögen är du berättigad till invalidpension från ett pensionsbolag. 
  • Dina egna besparingar kanske inte räcker till att kompensera inkomstbortfallet. För att kompensera inkomstbortfallet kan du teckna en försäkring gällande arbetsoförmåga.
     


Exempel

Pekka är en 30-årig familjefar. Han har en bruttolön på 3 000 euro/mån. Pekka har tagit reda på att hans arbetsgivare betalar full lön under 30 dagar, varefter han får sjukdagpenning från FPA. Sjukdagpenningen skulle vara ungefär 1 925 euro (brutto), dvs. ca1 000 euro mindre i månaden än lönen.

Om sjukdomen dessutom är så allvarlig att han inte längre kan återgå till arbetslivet, utan konstateras bestående arbetsoförmögen skulle hans invalidpension vara ca 1 422 euro (brutto) månad.

Pekka kan teckna en försäkring för både temporär och bestående arbetsoförmåga för att trygga sin ekonomi vid både olycksfall eller sjukdom.
 

Skaffa försäkring gällande arbetsoförmåga

Du kan be om en offert och teckna en försäkring gällande arbetsoförmåga genom att skicka ett meddelande via nätbankens meddelandefunktion eller genom att ringa Aktia kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8–20).

Du kan också lämna en kontaktbegäran så är vi i kontakt med dig.

Lämna en kontaktbegäran

Broschyr
Produktfakta
Försäkringsvillkor

Försäkringsfaktablad Temporär arbetsoförmåga

Försäkringsfaktablad Bestående arbetsoförmåga