Försäkring vid arbetsoförmåga

Försäkring gällande arbetsoförmåga kompenserar inkomstbortfall vid temporär eller bestående arbetsoförmåga. Genom att teckna försäkringen tryggar du din inkomst och skyddar dig mot en ekonomisk kris.
 

Varför skaffa en försäkring gällande arbetsoförmåga?

  • Arbetsgivaren betalar lön bara för en viss tid av sjukledighet. När arbetsgivaren inte längre betalar lön, är du berättigad till FPA:s sjukdagpenning, som är märkbart mindre än din lön.
  • Om du inte kommer tillbaka efter din sjukledighet utan konstateras vara bestående arbetsoförmögen är du berättigad till invalidpension från ett pensionsbolag. 
  • Dina egna besparingar kanske inte räcker till att kompensera inkomstbortfallet. För att kompensera inkomstbortfallet kan du teckna en försäkring gällande arbetsoförmåga.
     


Skaffa försäkring gällande arbetsoförmåga

Du kan be om en offert och teckna en försäkring gällande arbetsoförmåga genom att skicka ett meddelande via nätbankens meddelandefunktion eller genom att ringa Aktia kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8–20).

Du kan också lämna en kontaktbegäran så är vi i kontakt med dig.

Lämna en kontaktbegäran

Broschyr
Produktfakta
Försäkringsvillkor

Försäkringsfaktablad Temporär arbetsoförmåga

Försäkringsfaktablad Bestående arbetsoförmåga