Skydd vid arbetsoförmåga

Vad skulle hända dig och din familj om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte kunde arbeta? Oavsett om arbetsoförmågan är bestående eller inte kan det inverka mycket på din och din familjs ekonomi.
 

Försäkring vid bestående arbetsoförmåga

Med en försäkring som skyddar dig vid bestående arbetsoförmåga kan du se till att du klarar dig ekonomiskt och att du får tillgång till bra vård.

Skyddet ger dig en engångsersättning som

  • är skattefri 
  • ligger mellan 15 000 och 300 000 €.

Försäkringen upphör dagen innan försäkringens årsdag, det år den försäkrade fyller 63 år.
 

Dagsersättning vid tillfällig arbetsoförmåga

Med en försäkring gällande temporär arbetsoförmåga får du ekonomiskt stöd i form av en dagsersättning om arbetsoförmågan fortgår över självrisktiden.

  • självrisktid 90 dagar
  • ersättning betalas för högst 365 dagar
  • dagsersättning mellan 10 och 100 euro per dag

Dagsersättningen är skattepliktig inkomst. Försäkringen upphör dagen innan försäkringens årsdag, det år den försäkrade fyller 63 år.

Ansök om ersättning
 

Vill du veta mera om skyddet?

Lämna en kontaktbegäran

Läs mera

Broschyr
Produktfakta
Försäkringsvillkor