Försäkring vid arbetsoförmåga

Försäkring gällande arbetsoförmåga kompenserar inkomstbortfall vid temporär eller bestående arbetsoförmåga. Genom att teckna försäkringen tryggar du din inkomst och skyddar dig mot en ekonomisk kris.

Skaffa försäkring

Du kan be om en offert och teckna en försäkring gällande arbetsoförmåga genom att skicka ett meddelande via nätbankens meddelandefunktion eller genom att ringa Aktia kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8–20).


Du kan också lämna en kontaktbegäran så är vi i kontakt med dig.

Lämna en kontaktbegäran

 

Varför skaffa en försäkring gällande arbetsoförmåga?

  • Arbetsgivaren betalar lön bara för en viss tid då du är sjukledig. När arbetsgivaren inte längre betalar lön, är du berättigad till FPA:s sjukdagpenning, som är märkbart mindre än din lön.

  • Om du inte kan återgå till jobbet efter din sjukledighet utan konstateras vara bestående arbetsoförmögen är du berättigad till invalidpension från ett pensionsbolag.

  • Dina egna besparingar kanske inte räcker till att kompensera inkomstbortfallet. För att kompensera inkomstbortfallet kan du teckna en försäkring gällande arbetsoförmåga.

Temporär arbetsoförmåga

Från försäkringen betalas en överenskommen dagsersättning för tiden för arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller skada som oavbrutet fortgått utöver självrisktiden. Det maximala antalet ersättningsdagar är 365 eller 730 dagar. Du väljer själv dagsersättningens belopp när du tecknar försäkringen. Vi hjälper dig gärna att räkna ut ett lämpligt belopp så att din månadsinkomst hålls på samma nivå.
 

Bestående arbetsoförmåga

Om du blir bestående arbetsoförmögen får du en engångsersättning. Ersättningen betalas om den försäkrade beviljats lagstadgad full invalidpension medan försäkringen varit ikraft. Du väljer själv engångsersättningens belopp när du tecknar försäkringen. Vi föreslår ett försäkringsbelopp som motsvarar minst två års inkomstbortfall.
 
 

Arbetsoförmåga

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna. Ifall du har ytterligare frågor kan du kontakta Aktias kundtjänst per telefon på 010 247 010 (vardagar 8-20).

Hur ansöker jag om en försäkring gällande arbetsoförmåga?

Du kan be om en offert från Aktia kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8‒20).

I vilken ålder kan jag teckna försäkring gällande arbetsoförmåga?

Du kan teckna försäkring gällande arbetsoförmåga i åldern 15-60 år.

Inverkar mitt hälsotillstånd på om jag kan få försäkringen?

Försäkringen beviljas på basis av en hälsodeklaration. Du får en offert och hälsodeklarationsblankett från Aktia kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8‒20).

Hur stor försäkring gällande arbetsoförmåga kan jag teckna?

Vi hjälper dig gärna att räkna ut ett passande belopp så att din månadsinkomst hålls på samma nivå.

Du kan be om en offert från Aktia kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8‒20).

Hur länge gäller försäkringen gällande arbetsoförmåga?

Försäkringen upphör det år du fyller 65 år.

Vad kostar försäkring gällande arbetsoförmåga?

Priset beror på skyddets storlek, din ålder och vilka rabatter du har rätt till.

För mera information, kontakta kundservice tfn. 010 247 010 (vardagar kl. 8‒20).

När kan jag ansöka om ersättning från försäkring gällande arbetsoförmåga?

Bestående arbetsoförmåga: Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga utbetalas om den försäkrade beviljats lagstadgad full invaliditetspension (försäkring beviljad 1.1.2019 eller senare). Om försäkringen är beviljad innan 1.1.2019, ring Aktia Livförsäkring tfn 010 247 8300.

Temporär arbetsoförmåga: När arbetsförmögenheten utan avbrott överskridit självrisktiden.

Hur ansöker jag om ersättning från försäkringen gällande arbetsoförmåga?

Fyll i ersättningsansökan och kontrollera i blanketten vilka bilagor som ska bifogas till ansökan.

Hur beskattas ersättningen som betalas från försäkringen gällande arbetsoförmåga?

Bestående arbetsoförmåga: Ersättningen betalas som en engångsersättning och den är skattefri för den försäkrade.

Temporär arbetsoförmåga: Ersättningen beskattas som förvärvsinkomst.

Kan jag få ersättning för både bestående och temporär arbetsoförmåga?

Jo, ersättningarna utesluter inte varandra.

 

Produktfakta
Försäkringsvillkor 
Försäkringsfaktablad

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.