Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktiv och systematisk förvaltning av dina placeringar

Aktia Sparförsäkring Allokeringstjänst+

Aktiv och systematisk förvaltning av dina placeringar

Fokusera på saker som är meningsfulla för dig och låt våra specialister aktivt ta hand om din och din familjs förmögenhet. Aktia Sparförsäkring Allokeringstjänst+ är en helhetslösning för kapitalförvaltning vars minimiplacering är 200 000 euro.

De viktigaste fördelarna med Allokeringstjänst +

  • Fem portföljalternativ med klart definierade risknivåer
  • Allokeringsteamet i Aktia Bank fattar placeringsbesluten i portföljerna för din del
  • Aktiv placeringsprocess och snabb reaktion på marknadsförändringar
  • Systematiskt och transparent beslutsfattande
  • Öppen arkitektur som möjliggör placeringar både i Aktias egna och utomstående fonder
  • Du kan utan skattekonsekvenser byta portföljens risknivå och placeringsstrategi
  • Avkastningen i ett sparförsäkring är inte skattepliktig inkomst under försäkringens giltighetstid utan avkastningen är skattepliktig kapitalinkomst när det lyfts
  • Försäkringen innehåller ett 100 % livförsäkringsskydd vars förmånstagare du väljer själv

 

Bekanta dig noggrant med produktfakta och försäkringsvillkor före ditt placeringsbeslut. Ytterligare information om portföljernas placeringsverksamhet och tidigare avkastning- och värdeutveckling samt tidigare avkastningsutsiktsberäkningar finns på portföljernas sidor.

 

De viktigaste fördelarna med Allokeringstjänst +

Kontakta oss, så kan vi diskutera närmare om placeringsprodukten och dina önskemål

Fyll i formuläret med dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig så snart som möjligt och bokar en tid som passar dig.

Portföljalternativ

Försiktig

0 % aktier
100 % räntor

Moderat

20 % aktier
80 % räntor

Balanserad

50 % aktier
50 % räntor

Avkastningsinriktad

80 % aktier
20 % räntor

Modig

100 % aktier
0 % räntor

Bekanta dig med portföljerna

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Nyckelfigurer producerad av Morningstar © 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.