Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

En helhetslösning som gör storplacerarnas portföljförvaltningstjänster tillgängliga för alla

Förvaltningsportföljer

En helhetslösning som gör storplacerarnas portföljförvaltningstjänster tillgängliga för alla

Spara en lämplig summa varje månad eller gör en större engångsplacering. Våra förvaltningsportföljer erbjuder en professionell kapitalförvaltningslösning för alla oberoende av förmögenhetens storlek.

Ett enkelt sätt att börja placera

De aktivt förvaltade förvaltningsportföljerna ger dig tillgång till samma möjligheter som stora internationella investerare på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. När vi känner till din situation kan vi rekommendera en förvaltningsportfölj som passar dig. Sedan kan du låta proffsen sköta resten, då du vet att din portfölj alltid är effektivt diversifierad enligt det aktuella marknadsläget.

Lämna en kontaktbegäran
Du kan lämna en kontaktbegären genom att skriva ett meddelande via meddelandefunktionen i Aktias nätbank oberoende av om du är vår kund eller inte. Du kan identifiera dig med bankkoder från alla finländska banker. 

Ett enkelt sätt att börja placera

Ett kostnadseffektivt sätt att dra nytta av aktiv portföljförvaltning

Även om förvaltningsportföljerna är aktivt förvaltade väljer vi både aktivt förvaltade och passiva lösningar bland deras produkter. En betydande del av produkterna som ingår i portföljerna är ETF:er, dvs. börsnoterade fonder och passivt förvaltade indexfonder. På så sätt kan vi hålla förvaltningsutgifterna måttliga men samtidigt uppnå förmånerna med aktiv kapitalförvaltning. 

De bästa lösningarna på marknaden

Vi förstår att vi inte kan vara världsbäst på alla tillgångsslag. Därför specialiserar vi oss inom våra egna produkter på de tillgångsslag som vi är riktigt bra på och utnyttjar våra partners bästa lösningar inom de andra. 

På Aktia har vi bevisligen ett starkt kunnande inom ränteplaceringar och nordiska aktier och inom dessa tillgångsslag använder vi oss av våra egna aktivt förvaltade fonder. Inom andra tillgångsslag satsar vi starkt på valet av fond och letar efter de bästa lösningarna på marknaden för våra portföljer. 

Effektiv diversifiering 

Den viktigaste utgångspunkten när vi bygger våra förvaltningsportföljer är allokeringen, dvs. diversifieringen mellan olika tillgångsslag. Vårt allokeringsteam följer aktivt med marknaderna och beaktar rörelserna inom världsekonomin i vår allokeringssyn som ständigt uppdateras. 

Fördelningen av olika placeringsobjekt som förvaltningsportföljerna innehåller varierar enligt den aktuella allokeringssynen inom de gränser som fastställts för varje portfölj. Placeringsobjekten i portföljerna är globalt diversifierade och består per tillgångsslag av olika placeringsfonder, indexfonder, ränteinstrument och alternativa placeringar (t.ex. råvaror). 

Bekanta dig med Aktias Förvaltningsportföljer

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.