Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Tre sätt att skydda din ekonomi mot oväntade risker

Tre sätt att skydda din ekonomi mot oväntade risker

Den 11 januari 2021 Bloggar och artiklar

De allmännaste ekonomiska riskerna beror antingen på förändringar i omvärlden eller på att något oväntat händer dig eller din familj. Det både går och lönar sig att förbereda sig för sådana risker.

 

Risk 1: Något händer dig eller en närstående

Vi finländare är duktiga på att försäkra vår egendom, men glömmer ofta bort oss själva. Den största ekonomiska risken är att du eller din närstående insjuknar allvarligt eller dör. När man drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett dödsfall halveras familjens inkomster, men utgifterna minskar sällan.

I ett sådant läge hjälper Aktia Personskydd dig och dina närstående att klara sig ekonomiskt och trygga den inkomstnivå ni är vana vid, så att ni t.ex. kan bo kvar i ert nuvarande hem.

Bekanta dig med Aktia Personskydd

Risk 2: Stigande räntor

En yttre faktor som kan påverka ekonomin är att räntorna stiger. En räntehöjning inverkar direkt på ditt låns månadsrat. Redan en några procents höjning i referensräntan kan betyda hundratals euro mer att betala i månaden.

Även om räntenivån länge varit mycket låg och många redan glömt tiden då räntorna var högre, kommer de sannolikt förr eller senare att stiga. Ännu år 2008 innan finanskrisen låg 12 månaders euribor på över fem procent.

Genom att ta i bruk en räntekorridor kan du försäkra dig om att dina månatliga utgifter inte blir för stora om räntorna stiger. Räntekorridoren kan kopplas både till gamla och nya lån.


Risk 3: Oväntade penningbehov

Dessutom rekommenderar vi att du alltid har besparingar som motsvarar 2-3 nettomånadslöner att ta till vid oväntade penningbehov. På så sätt försäkrar du dig om att du har en ekonomisk buffert om det t.ex. skulle ske ändringar i din arbetssituation. För att bygga upp bufferten rekommenderar vi regelbundet sparande.