Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Stöd för att sköta bankärenden för seniorer

Stöd för att sköta bankärenden för seniorer

Största delen av bankärenden kan du sköta självständigt i mobil- eller nätbanken, men stöd från en närstående är viktigt om en självständig skötsel av ärenden börjar bli svårt. Du kan också befullmäktiga en person för att sköta bankärenden på dina vägnar. Vi har samlat lämpliga alternativ nedan för den som önskar stöd.

Dispositionsrätt till konto

När du behöver hjälp med skötseln av dagliga penningaffärer kan du ge en tillförlitlig närstående person dispositionsrätt till ditt konto. Då kan den närstående till exempel ta ut pengar och betala räkningar från kontot.

Observera, att man inte får använda sin närståendes nätbankskoder ens med hens tillstånd, och man får aldrig ge sina egna koder till någon annan, inte ens till en familjemedlem.

En myndig person kan befullmäktiga en annan myndig person för att sköta hens bankärenden genom att fylla i en fullmakt för skötsel av en fullvuxens bankärenden.

Fullmakten undertecknas med egna nätbankskoder. Efter att fullmakten skickats till Aktia, behandlas den vanligtvis inom 1–2 bankdagar varefter rättigheterna träder i kraft.

Fullmakt för skötsel av en fullvuxens bankärenden 

Hjälp med digitala tjänster 

Dispositionsrätt till konto

Lämpligaste sättet att betala räkningar

Läs mer om betalningsalternativen för en räkning – betala på nätet eller i butiken, till hemlandet eller utlandet, med kort eller mobilen – du hittar säkert ett lämpligt betalningssätt bland de många alternativen.

Läs mer om de olika betalningsalternativen och välj det alternativ som passar dig bäst 

E-fakturan är ett pappersfritt alternativ till den traditionella räkningen och innehåller samma uppgifter som pappersfakturan.

Läs mer om hur man tar i bruk en e-faktura 

I nätbanken får du en bra översikt av din ekonomi och sköter enkelt dagliga bankärenden när det passar dig bäst och du kan kontrollera saldot för dina konton, betala fakturor, e-fakturor och göra utlandsbetalningar.

Läs mer om hur man betalar räkningar i nätbanken

Mobilbanken är det enklaste och snabbaste sättet att sköta dina dagliga bankärenden med din smarttelefon eller pekplatta, var du än befinner dig. 

Alla Aktias kunder som har ett gällande nätbanksavtal kan ta i bruk mobilbanken. I mobilbanken kan du till exempel göra gireringar, betala räkningar samt följa med kontotransaktioner eller utvecklingen av dina placeringar. 

Läs mer om mobilbankens fördelar

Direktbetalning passar dig som inte har nätbank. 

Om du får en pappersfaktura från faktureraren kan du kontakta vår kundservice för att göra ett avtal om direktdebitering. Efter att ett avtal ingåtts för direktdebitering skickar faktureraren en elektronisk kopia av fakturan till banken, och på basis av den betalas fakturan automatiskt av banken.

Vid en direktbetalning kan man inte ändra det fakturerade beloppet, förfallodagen eller kontonumret själv. Om du vill ha ändringar i faktureringen ska du komma överens om dem i god tid med faktureraren. Om du vill avsluta direktbetalningen ska du kontakta Aktias kundservice. Du ser betalningarna på ditt kontoutdrag som också fungerar som kvitto för betalningen.

Aktia Kundservice

Intressebevakningsfullmakt

Det är värt för var och en att förbereda sig för framtiden genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Med hjälp av fullmakten kan du på förhand bestämma vem som sköter dina ärenden och hur, om du inte själv kan sköta dem. Du kan dessutom säkerställa att ärenden som gäller din förmögenhet och din person sköts på önskat sätt av en tillförlitlig närstående person.

Intressebevakningsfullmakten gör också att dina närstående kan sköta ärenden lättare och snabbare, eftersom du tydligt har uttryckt din vilja. Och du behöver inte oroa dig över att din beslutanderätt begränsas utan tvärtom – med en intressebevakningsfullmakt ökar du din beslutanderätt och säkerställer att din röst blir hörd också i situationer då du inte längre kan företräda dig själv.

En intressebevakningsfullmakt kan göras upp av alla som fyllt 18 år och förstår sakens betydelse. En fullmakt kan göras upp oberoende av egendomens mängd och form, även om innehållet i de bestämmelser som behövs i fullmakten väldigt ofta styrs av just egendomens mängd eller form. Behovet av en intressebevakningsfullmakt kan uppstå överraskande, och då är det bra om sakerna redan är i ordning.

Mer information om intressebevakningsfullmakten hittar du på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Sköt ärenden tryggt 

Fylla i dina kunduppgifter 

Intressebevakningsfullmakt