Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Heltäckande diskretionär kapitalförvaltning i form av en försäkringslösning

Aktia Avara Placeringsförsäkring och Aktia Avara Kapitaliseringsavtal

Heltäckande diskretionär kapitalförvaltning i form av en försäkringslösning

Aktia Avara Placeringsförsäkring och Aktia Avara Kapitaliseringsavtal erbjuder ett flexibelt och skattemässigt effektivt sätt att placera långsiktigt, för över 500 000 euros placeringsförmögenhet med eller utan livförsäkringsskydd. I Aktia Avara-lösningarna förvaltas din förmögenhet alltid diskretionärt. Av våra försäkringsbaserade lösningar erbjuder Aktia Avara-lösningarna det bredaste utbudet av placeringsalternativ.

Flexibel

Det är enkelt att göra tilläggsplaceringar och vid behov kan du säga upp avtalet.

Smidig

Under avtalets giltighetstid behövs varken administrativt arbete eller avslutskalkyler,  då medlen inte behöver deklareras. 

Effektiv 

Avkastningen i ett avtal är inte skattepliktig inkomst under avtalets giltighetstid. Beskattningen sker när det lyfts medel och endast avkastningen är beskattningsbar inkomst. Byte av placeringsobjekt leder inte till skattepåföljder. 

 

Bekanta dig noggrant med produktfakta och avtalsvillkor före ditt placeringsbeslut.

Placeringsobjekt

Du kan tillsammans med Aktias specialister skapa en allokering som passar din placeringshorisont och risknivå. 

Förvaltningsportföljer

  • Du kan placera dina besparingar i färdiga diskretionära förvaltingsportföljer. Vi fattar placeringsbesluten åt dig enligt den valda strategin.
  • Du kan välja en strategi som passar dig bäst bland alternativen vi erbjuder.

Enskilda placeringsinstrument

  • Dina besparingar kan även placeras i enskilda placeringsinstrument som aktier, placeringsfonder, masskuldebrev eller i olika alternativa placeringar.

Aktia Avara Placeringsförsäkring och Aktia Avara Kapitaliseringsavtal  beviljas av Aktia Livförsäkring Abp, för vilket Aktia Bank Abp fungerar som ombud.