Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det förekommer bedrägeriförsök i Aktias namn för att få tag på nätbankskoder Läs mer
Vi finns som stöd för dig även vid oförutsedda händelser

Aktia Wealth Planning

Vi finns som stöd för dig även vid oförutsedda händelser

Aktia Wealth Planning och våra juridiska tjänster finns som stöd för dig i din förmögenhetsplanering. Vår tjänst täcker alla tillgångsslag på det sätt du vill och tar också hänsyn till helhetssituationen för alla som tillhör din familjegemenskap.

Skräddarsydd service efter dina behov

Våra erfarna specialister finns tillgängliga för att förvalta ditt företag- och din privata förmögenhet. Vår privata service täcker alla tillgångsslag, placeringsverksamheter och alternativa ägarstrukturer.

Skräddarsydd service efter dina behov

Vi kan hjälpa dig med

  • Förmögenhetsplanering och alla skattefrågor relaterade till det
  • Ägar- och företagsstrukturering (bland annat företagsköp, generationsskiften)
  • Tryggande av din förmögenhet (till exempel testamente, intressebevakning och andra juridiska dokument)
  • Bouppteckning
  • Övriga skatt- och juridiska tjänster
Vi kan hjälpa dig med