Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Vårt erfarna team finns som stöd för dig med sin expertis och vision

Investment Desk

Vårt erfarna team finns som stöd för dig med sin expertis och vision

Investment Desk betjänar dig på kapital-och värdepappersmarknaden i samarbete med din kontaktperson. Vår värdepappersförmedling ansvarar för våra kunders aktie-, ETF-, masskuldebrev- och valutahandel och fungerar också som bollplank för att hitta lämpliga placeringsobjekt och de bästa möjliga lösningarna. I våra strukturerade produkter erbjuder vi aktivt möjligheter i olika produktkategorier.

Placera direkt på värdepappersmarknaden

För placerare som aktivt följer med marknaden erbjuder vår värdepappersförmedling en öppning till internationella kapitalmarknader och som en del av servicen våra erfarna portföljförvaltares och mäklares syn på de bästa placeringsobjekten på aktiemarknaden. Värdepappersförmedlingstjänsten ger dig direkt tillgång till vår mäklartjänst, professionella avslut på köp och en ingång till marknaden för masskuldebrev. 

Placera direkt på värdepappersmarknaden

Skräddarsydda tjänster anpassade efter kund och marknadssituation

Våra strukturerade produkter är planerade så att de kan erbjuda aktie- och ränteplacerare tydliga och annorlunda förmåner som skiljer sig från andra placeringsprodukter och kan komplettera annan placeringsverksamhet. Vi introducerar regelbundet strukturerade produkter som passar den gällande marknadssituationen och vid behov kan vi också skapa lösningar helt skräddarsydda för en viss kunds kapitalförvaltningshelhet.

Skräddarsydda tjänster anpassade efter kund och marknadssituation