Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Finansiering ger en hävstångseffekt för dina placeringar

Finansiering ger en hävstångseffekt för dina placeringar

Vi som kapitalförvaltarbank kan erbjuda flexibel finansiering för placerande, både som färdiga- och som skräddarsydda paket anpassade efter dina behov.

Finansiering av placeringar handlar om att man vill öka den egna förmögenheten genom att dra nytta av lånekapital som en del av placeringen. Placeringsportföljen står som säkerhet för lånet, som används i placeringen. Målsättningen är att placeringens avkastning är högre än lånets ränta, då har man vid återbetalning av lånet högre avkastning än vad man skulle ha haft om man inte använt sig av lånekapital vid placeringen. 

Man kan se på hävstången ett placeringslån medför från två olika synvinklar. Dels är det ett sätt öka avkastningen och höja risken på den egna placeringen.  Dels kan man också se det som att den högre förväntade avkastningen som hävstången medför, möjliggör en placering i ett lågriskinstrument, utan att den förväntade högre avkastningen uteblir. 

Placeringslån passar en erfaren, riskmedveten placerare som strävar efter hög avkastning

Placeringar medför alltid en risk, man kan förlora hela eller delar av sin placering. Den förväntade avkastningen kan också utebli. Placeringar gjorda med lånekapital medför en högre risk. Hävstångsplaceringar kan öka avkastningen men också i motsvarande grad förlusterna. I värsta fall kan det betyda att värdet på placeringen som gjorts med lånekapital inte täcker kvarvarande lånebelopp, räntor och övriga avgifter.  

Grundregeln är att det inte lönar sig att exponera sig med en hävstång med mer än vad man har råd att förlora. En moget avvägd hävstångsplacering kan för en erfaren placerare vara ett utomordentligt bra verktyg för att optimera risk/avkastning och öka avkastningsmöjligheterna för det egna kapitalet. 

Din bankir berättar gärna mer om vilka alternativ Aktia har att erbjuda för finansiering av placeringar.  Vid behov sköter din privatbankir också hela låne- och placeringsprocessen åt dig, smidigt från början till slut.