Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Familjens bankärenden

Hur får jag rätt att se eller disponera ett barns banktjänster?

Rätt att se

Barnets konton, fonder och sparförsäkringar kan kopplas till vårdnadshavarens nätbank genom att välja rätten att se för vårdnadshavarna i fullmakten. På så sätt kan vårdnadshavarna följa med kontona och besparingarna i sin egen nätbank.

Dispositionsrätt

Vårdnadshavaren kan också enkelt sköta barnets konton, fonder och sparförsäkringar i sin egen nätbank. För det behövs en gemensam fullmakt (Juniorfullmakt för vårdnadshavare) där man kommit överens om vilka saker vårdnadshavarna kan göra i sin egen nätbank.

Barnets konton och kort

Ett kort som kopplats till barnets konto och nätbanksförbindelse som öppnats åt barnet är alltid avsedda endast för barnets personliga bruk. Tjänsterna kan öppnas då barnet fyllt 7 år. För att skaffa bankkoder som barnet kan använda för identifiering i andra tjänster, behöver hen ett pass eller identitetskort som uppvisas på Aktias serviceställe. Med sina egna bankkoder kan barnet också använda mobilbanken.

Observera att barnet också i sin nätbank och mobilbank ser de eventuella fond- och aktieplaceringar som gjorts i hens namn. Ett minderårigt barn kan dock inte självständigt göra uppdrag.