Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden kunnioittaminen

Aktia Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt tunnistavat ja kunnioittavat palveluidensa käyttäjän odotuksia yksityisyyden suojasta. Kaikki tiedot, jotka käyttäjä meille antaa, pysyvät luottamuksellisina.


Miksi ja mihin keräämme, säilytämme ja käytämme asiakkaiden tietoja

Keräämme, säilytämme ja käytämme tietoja, koska uskomme, että näin opimme paremmin ymmärtämään kuluttajien tarpeita. Saamiemme tietojen perusteella tarjoamme kuluttajaa kiinnostavia tuotteita ja palveluita hänen käyttöönsä. Tietoja käytetään myös ratkaisujen löytämiseen ongelmatilanteissa.

Keräämme asiakkaita koskevia tietoja asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista (asiakkaan tunnistaminen ja yksilöinti, asiakkaan kanssa solmittujen sopimusten noudattamisen varmistaminen, yhteydenotto, suoramarkkinointi), riskienhallintaa sekä toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten. Olemme aina tarvittaessa valmiit selvittämään toimintatapamme käyttäjän niin halutessa.


Kuinka pidämme asiakkaiden tiedot ajan tasalla

Pyrimme pitämään asiakkaittemme tiedot ajan tasalla, mutta mikäli kaikesta huolimatta asiakkaamme huomaa tiedoissaan olevan virheitä esim. tiliotteessa, pyydämme asiakasta ilmoittamaan virheellisestä merkinnästä.


Pankin henkilökunnalla rajoitettu pääsy asiakkaiden tietoihin

Asiakkaiden tietoihin pääsy on rajoitettu vain niille toimihenkilöille, joilla on työtehtäviin liittyvä tarve päästä tietoihin käsiksi. Koulutamme henkilökuntaamme ymmärtämään luottamuksen ja asiakkaan yksityisyyden suojan merkityksen. Meillä on myös hyväksytyt periaatteet luokitella tietoa. Täten turvaamme tietojen luottamuksellisen käytön ja säilytyksen.


Turvallisuuden ylläpitäminen turvaamaan asiakkaiden tietoja

Käytämme hyväksyttyjä turvallisuussääntöjä ja -menetelmiä, joilla estämme pääsyn asiakkaiden tietoihin ulkopuolisilta henkilöiltä, joilla tähän ei ole oikeutta. Näitä menetelmiä ovat mm. tietokoneiden salasanat, palomuurit, verkkoturvallisuus, paloturvakaapit sekä tarpeettomien tietojen ja asiakirjojen hävittäminen turvallisesti.


Tietojen luovuttaminen

Asiakkaita koskevia henkilötietoja luovutetaan ainoastaan säädetyn pankki- rahastoyhtiö- ja sijoituspalveluyhtiösalaisuuden puitteissa tai rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja luovutetaan pankin konsolidointiryhmään kuuluvien yritysten (joista tärkeimmät ovat Aktia Pankki Oyj, Aktia Rahastoyhtiö Oy sekä Aktia Varainhoito Oy) välillä asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja riskienhallintaa varten. Tietoja luovutetaan viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja salassapitosäännösten estämättä. Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa rahoitus- ja vakuutusalan yhteistyökumppaneille, heidän asiakaspalvelussaan käytettäväksi.

Luovutamme tietoja asiakkaastamme vain, mikäli:

  • Asiakas on valtuuttanut meidät antamaan kyseisiä tietoja
  • Pankki-, rahastoyhtiö- tai sijoituspalveluyhtiösalaisuus ei estä luovutusta tai lain mukaan toimivaltainen viranomainen pyytää tietoja.


Asiakkaan yksityisyyden ylläpitäminen liiketoiminnassa kolmansien osapuolten kanssa

Joskus pankin on tarpeellista luovuttaa tietoja asiakkaastaan tai tämän tileistä toimittajalle tai palveluyritykselle, jolta pankki ostaa palveluita asiakkailleen. Esimerkiksi pankkikortin tilaus, jolloin annamme tarpeelliset tiedot kortin toimittajalle. Vaadimme näiltä toimittajilta ja palveluyrityksiltä luottamuksellisuutta ja lain noudattamista. Emme salli kolmansien osapuolten myydä tai käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.


Internet-tietoturva

Kun asiakas vierailee WWW-sivuillamme, noudatamme samoja sääntöjä luottamuksen ja yksityisyyden osalta kuin hänen käydessään konttorissamme. Kysymme tietoja voidaksemme palvella käyttäjiä paremmin tai saadaksemme tietää, kuka on vieraillut WWW-sivuillamme. Tätä tietoa käytetään ainoastaan parantamaan palveluitamme.


Evästeet

Eväste (cookie) on tekstitiedosto, joka ladataan automaattisesti internet-sivuilta käyttäjän selaimen välimuistiin.

Käytämme evästeitä kerätäksemme anonyymiä tietoa muun muassa sivustomme käyttötavoista ja suosituimmista sivuista. Evästeiden avulla saamme myös tärkeää tietoa sivujen latautumisajoista ja mahdollisista virhetilanteista. Tarvitsemme tätä tietoa, jotta voisimme parantaa verkkopalveluidemme sisältöjä ja käytettävyyttä. Emme kerää mitään tietoja, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen.

Edellisestä poiketen Aktian verkkopankissa asioivat käyttäjät ovat tunnistettuja. Kukin käyttää tunnistetaan yksilöllisellä evästeellä.

Jos et halua, että evästeitä tallennetaan tietokoneellesi, voit sulkea ominaisuuden selaimesi turvallisuusasetuksista. Huomaa, että jos estät evästeiden käytön, et voi käyttää Aktian verkkopankkia.

Yleistä tietoa evästeistä ja laista, koskien elektronista kommunikointia koskevasta direktiivistä löytyy täältä.


Henkilökohtaisten tietojen kerääminen

Keräämme monilta eri tahoilta tietoa ymmärtääksemme ja kohdataksemme käyttäjien tarpeita. Henkilökohtaista tietoa palvelumme käyttäjästä keräämme mm. seuraavista lähteistä:

Asiakkaan täyttämästä lomakkeesta, kun hän asioi meillä henkilökohtaisesti, WWW-lomakkeesta tai sähköpostin välityksellä

Asiakkaan käyttämistä palveluista Aktia-konserniin kuuluvassa yrityksessä

Muilta tahoilta yhteyksissä, joissa asiakkaallemme tarjotaan tuotteita ja palveluita.

WWW-sivujen palvelimelle tallennettujen lokitietojen kautta:

  • tunnistamme käyttäjän selainversion ja käyttöjärjestelmän
  • tunnistamme, millä Aktian WWW-sivuilla käyttäjä käy
  • tunnistamme organisaation, jota käyttäjän Internet-osoite edustaa


Oikeus tarkistaa tietonsa

Asiakkaalla on aina mahdollisuus tarkistaa itseään koskevat tiedot, jotka hänestä on tallennettu pankin rekistereihin tekemällä siitä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle. Asiakkaalla on oikeus rekisterinpitäjälle jätetyllä ilmoituksella kieltää häntä koskevien tietojen käyttämistä suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten. Rekisterinpitäjä korjaa välittömästi rekisterissä olevan virheelliseksi tai vanhentuneeksi havaitsemansa tiedon. Pankkisalaisuuden vuoksi emme voi antaa näitä tietoja sähköpostitse avoimen Internetin kautta.


Rekisterinpitäjä

Nämä tiedot koskevat seuraavien rekisterinpitäjien asiakasrekistereitä:

Aktia Pankki Oyj, Y-tunnus 2181702-8, osoite PL 207 (Mannerheimintie 14), 00101 Helsinki

Aktia Rahastoyhtiö Oy, Y-tunnus 06725133, osoite PL 207 (Mannerheimintie 14), 00101 Helsinki

Aktia Varainhoito Oy, Y-tunnus 11101528, osoite PL 207 (Mannerheimintie 14), 00101 Helsinki

Aktia Henkivakuutus Oy:n rekisteriselosteen löydät tästä.


Yhteydenotto

Vastaamme mielellämme kysymyksiin, jotka koskevat Aktia Pankin asiakkaan yksityisyyden suojan periaatteita - täytä palautelomake.