Kortsäkerhet

Kortet är personligt och värdefullt, därför är det viktigt att du hanterar det omsorgsfullt. Här ger vi dig några tips och goda råd som kan vara bra att ha i bakhuvudet när du hanterar ditt kort.

 • Förvara ditt kort lika omsorgsfullt som kontanter och kontrollera regelbundet att du har kortet kvar. Lämna aldrig kortet obevakat på till exempel hotell eller restauranger!
 • Överlåt aldrig ditt kort eller din kod till någon annan person.
 •  Förvara aldrig kortet och koden tillsammans. Lär dig din personliga kod utantill.
 • När du handlar med kortet eller tar ut pengar i automat ställ dig så att utomstående inte ser koden du slår in.
 • Lämna aldrig ut ditt kortnummer eller personliga kod per telefon, e-post eller på något annat sätt. Det gäller även om den som frågar skulle presentera sig som bankfunktionär eller polismyndighet.
 • Se upp för tjuvar! Föremål i ytterfickor, byxornas bakfickor och axelväskor är lätta att ta för tjuvar. Var speciellt noggrann i folkvimmel.
 • Anmäl genast kortet som försvunnet om det blir kvar i en automat utomlands.
   
 • Kontrollera alltid slutsumman innan du godkänner ett köp
 • Ta för vana att spara kvitton. Du kan lätt följa upp och kontrollera dina korttransaktioner i Nätbanken, på ditt kontoutdrag eller på din kreditkortsfaktura.
 • Du kan ställa dygnsspecifika uttagsgränser för kontantuttag i automat (gäller kontantuttag från bankkonto). Gränsen väljer du själv på kontoret när du hämtar ut ditt kort.

Om ditt kort har försvunnit

Meddela genast om ditt kredit- eller bankkort har försvunnit eller blivit stulet. Spärra kortet genom att ringa

 • Spärrtjänst för kort 24 h
   tfn 0800 0 2477, utomlands tfn +358 800 0 2477

Tips!

Spara numren i din mobiltelefons minne.

 

Begäran om utredning

Du kan lämna en begäran om utredning, om

 • du på kontoutdrag märker att det finns kortinköp/automatuttag som du inte har gjort
 • kortinköpen har debiterats dubbelt
 • du inte har fått de varor eller tjänster som du beställt och betalat med kortet
 • du har fått en felaktig produkt

Försök alltid reda ut saken med försäljaren först, om det är fråga om ett avtalsbrott från försäljarens sida, dvs.

 • transaktionen har debiterats dubbelt
 • du inte har fått de varor som beställts
 • produkten inte motsvarar beställningen

Om du inte kommer överens om ärendet med företaget, ska du fylla i blanketten Begäran om utredning. Bifoga en kopia av korrespondensen (t.ex. en kopia av eventuell brevväxling med företaget) till utredningsbegäran.

Tänk på att

 • En biluthyrningsfirma har rätt att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand
 • Hotell har rätt att debitera obetalda inköp från minibaren i efterhand

När du fyller i utredningsbegäran

 • Fyll i blanketten omsorgsfullt. Blanketten ska förses med uppgifter om transaktioner och kortinnehavarens underskrift
 • I punkten Tilläggsuppgifter kan du beskriva det inträffade mera detaljerat
 • Bifoga kopior till blanketten av allt det material med vilket du kan verifiera din rätt till utredningsbegäran, t.ex. en kopia av eventuell brevväxling med företaget, orderbekräftelse, kvitto och eventuell brottsanmälan
 • Gör en brottsanmälan personligen hos polisen, om ditt kort blir stulet eller föremål för missbruk. Bifoga en kopia av brottsanmälan till utredningsbegäran
 • Ta en kopia av utredningsbegäran och bilagorna också åt dig själv

Du kan fylla i begäran om kortutredningen här: BLANKETT FÖR BEGÄRAN AV KORTUTREDNING

Du kan returnera blanketten till närmaste Aktiakontor eller skicka per post till Kortenheten: Aktia Bank Abp, Kortenheten, PB 207, 00101 Helsingfors. Skriv "Begäran om utredning" på kuvertet.