Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Finnair Visa Credit

Bank- och kreditkort

Finnair Visa Credit

Aktia Credit Debit -kortti

Finnair Visa Credit-kortet är den aktiva resenärens förstaval. 

Finnair Visa Credit är kortet för dig, som vill få ut allt av att resa. Som Finnair Plus-medlem samlar du lojalitetsvaluta Avios för varje euro som du betalar med ditt Finnair Visa Credit-kort.  Finnair Plus Basic-medlemmar får 1,7 Avios och Silver-, Gold-, Platinum- och Platinum Lumo-medlemmar får 2 Avios, för varje spenderad euro. 

Du kan även samla 300 nivåpoäng när du handlar för minst 1 500 € med ditt Finnair Visa Credit-kort under en kalendermånad.

I Finnair Visa-applikationen hanterar du enkelt dina kortinställningar och följer med dina korttransaktioner. Du kan också koppla kortet till Apple Pay- och Google Pay-tjänsterna.

För vem passar kortet?

Finnar Visa Credit-kortet kan beviljas en person som är Finnair Plus -medlem, fyllt 18 år, som har regelbundna inkomster, som skött sina penningärenden oklanderligt och inte har registrerade betalningsanmärkningar. Till kortet kan också kopplas ett parallellkort för en person som fyllt 16 år.

Som högskolestuderande kan du få kortet utan regelbundna inkomster eller krav på studiepoäng om du studerar vid ett universitet, yrkeshögskola eller annan högskola i Finland. För studerande erbjuder vi en kreditgräns på 2 000 euro och du kan ansöka om kreditkortet så fort du fått en studieplats. Förbered dig på att bifoga ett intyg över studieplatsen i samband med ansökan, som kan göras smidigt på nätet. Observera att Finnair Visa Credit kortet inte kan väljas som betalkort för Aktias kundpaket och för kortet uppbärs en månadsavgift enligt den gällande prislistan.

Kortets egenskaper

Du samlar Avios när du betalar inköp med ditt Finnair Visa Credit-kort. Avios samlas inte för kontantuttag, serviceavgifter, betalning av faktura och kontogireringar (inkl. Mobilepay). Kort som anslutits till samma kreditkonto samlar Avios på kortinnehavarens personliga Finnair Plus-konto. Avios samlas när kortinnehavaren är medlem i Finnair Plus-programmet.

För varje euro du spenderar samlar du Avios enligt din Finnair Plus-medlemsnivå. Finnair Plus-medlemmar på Basic-nivå samlar 1,7 Avios för varje använd euro, medan Silver-, Gold-, Platinum- och Platinum Lumo-medlemmar samlar 2 Avios. 

Avios samlas per kalendermånad utgående från inköpsdagen för korttransaktionen, inte den dag då betalningstransaktionen debiteras eller enligt faktureringsperioden. Inköp vid månadsskiftet samlar Avios för den månad då korttransaktionen görs.

Du kan även samla 300 nivåpoäng när du handlar för minst 1 500 € med ditt Finnair Visa Credit-kort under en kalendermånad. Förmånen gäller även för innehavare av parallellkort.

Mer information om Avios hittar du https://www.finnair.com/fi-sv/finnair-plus/finnair-plus-ändringar#avios--vår-nya-lojalitetsvaluta 

Ansök om ett kort

Du kan ansöka om kortet genom att klicka på knappen Fyll i ansökan. Du kan ansöka om kortet även om du inte är kund i Aktia.

Fyll i ansökan 

Ta i bruk kortet

Börja använd kortet genom att ladda ner Finnar Visa-applikationen från din appbutik. Identifiera dig med dina bankkoder och följ applikationens anvisningar.

Anvisningar

  1. Ladda ner Finnair Visa-appen till din telefon i AppStore eller Google Play
  2. Starta appen
  3. Identifiera dig med dina bankkoder
  4. Följ appens anvisningar
  5. När appen är klar att användas, klicka på kortbilden och välj “aktivera kortet”

Efter att du aktiverat kortet kan du godkänna nätbetalningar och hantera kortets säkerhetsgränser och geografiska användningsområde i Finnair Visa-appen.

Med Finnair Visa -applikationen tar du i bruk ditt Finnair Visa -kort, bekräftar tryggt kortbetalningar du gör på nätet och hanterar kreditkortets inställningar. Du kan ladda ner Finnair Visa -applikationen från App Store- och Google Play – applikationsbutiken.

Du ser det tillgängliga saldot för kortet och bekräftade korttransaktioner i realtid. Du kan också tillfälligt spärra ett kort som kommit bort och ta bort spärren om du hittar kortet. Om ditt kort försvinner eller blir stulet, ring genast spärrtjänsten för kort +358 800 0 2477 (24h).

Tips! Spara spärrtjänstens nummer i din telefon.

Du kan begränsa användningen av ditt kort både i ett geografiskt område och på nätet. I applikationen kan du även fastställa dagliga säkerhetsgränser för betalningar och kontanttransaktioner med ditt kort, genom att hantera kortets inställningar i applikationen.

Med Finnair Visa -applikationen kan du smidigt och snabbt göra kortbetalningar på nätet utan det fysiska kortet. Du kan koppla kortet till smartenheter och göra nätinköp med engångssäkerhetskoden du får från Finnair Visa -applikationen. Säkerhetskoden ser du i applikationen vid ”Kortdetaljer” ”Visa mera information om kortet”. Säkerhetskoden är en engångskod och förnyas i applikationen efter en utsatt tid.

I applikationen hittar du också betalningsuppgifter för din kreditkortsfaktura, samt skyddade Meddelanden -funktionen där du behändigt kan skicka meddelanden till Aktias kundtjänst. Aktias kundtjänst hjälper i frågor gällande kortets användning.

Om ditt Aktia-betalkort blir stulet eller försvinner på en resa utomlands får du hjälp i form av nödkontanter i det land du befinner dig i. 

För att kunna använda dig av denna tjänst bör du vara minst 18 år gammal och ha ett giltigt pass med dig på resan. Du ringer in till Aktias spärrtjänst 24 h tfn +35 880 002 477, spärrar ditt kort och ber om att få lyfta nödkontanter i samband med spärrandet av kortet.

Observera att du bör ringa spärrtjänsten samt lyfta nödkontanter från det land där du befinner dig i vid tidpunkten av samtalet. Spärrtjänsten informerar dig om var och när du kan lyfta nödkontanter och du bör ha ditt pass med för att kunna lyfta nödkontanter.

För tjänsten uppbärs en avgift enligt den gällande prislistan. 

Med kortet kan du ta ut kontanter i automater både i Finland och utomlands. Du kan också ta ut kontanter i K-matbutiker och R-kiosker.

I R-kiosker kan du i samband med dina inköp lyfta kontanter på 5–50 euro. Kontantuttag kan göras om växelkassan tillåter det. I K-matbutiker kan du i samband med kortköp lyfta upp till 200 euro i kontanter. Det finns ingen minimigräns för uttaget.

Kortets kreditegenskap ger flexibilitet i din ekonomi och möjliggör större inköp just när du behöver det. Du får räntefri betalningstid i genomsnitt på 30 dagar och vi erbjuder två betalningsfria månader för varje kalenderår, dock inte på varandra följande månader. Med kreditegenskapen fördelar du enkelt dina kortinköp i flera rater, du betalar endast antingen minimiamorteringen som beräknats färdigt för din kortfaktura (minst 30 euro), eller vilken som helst summa mellan minimiamorteringen och totalbeloppet för fakturan. Du betalar endast för kreditegenskapen när du använder den. 

 

Kreditmarginal 11,50 %

  • Ränta på kredit som är i användning är 3 mån. Euribor (03/2024 3,902 %) + 11,50 %. 
  • Den effektiva räntan för en kredit på 2000 euro uppgår till 29,00 %
  • Kontoskötselavgiften är 3,90 euro/räkning
  • Totala kostnaden för krediten är 2 289,60 euro

Den effektiva räntan för Finnair Visa Credit kortets kreditegenskap och beloppet som ska betalas samt kreditkostnaderna sammanlagt beräknas med antagandet att krediten är 2 000 euro, kredittiden är ett år och krediten används i sin helhet, räntan samt avgifter och provisioner förblir oförändrade under kreditens hela löptid och krediten betalas tillbaka i 12 lika stora delbetalningar med en månads mellanrum. Räntan på krediten är 3 mån. euribor +11,50 %, kontoskötselavgiften 3,90 euro/faktura och månadsavgift 6 euro. Den effektiva räntan är 29,00 % (beräknad 03/2024 3 mån. euribor 3,902 %) och det totala beloppet som ska betalas är 2 289,60 euro med ovan nämnda antaganden. Räntan som används för exempelkalkylen grundar sig på en representativ kalkyl som grundar sig på beviljade krediter.

Höjning av kreditgränsen kan göras smidigast i Finnair Visa -applikationen. 

En lämplig kreditgräns ger flexibilitet i vardagen och på semestern. Med en kreditgräns som anpassas enligt dina behov försäkrar du dig om att få den största möjliga nyttan av kortet och du kan ansöka om en kreditgräns på 2 000–20 000 euro efter dina egna behov och ekonomisk situation. Höjning av kreditgränsen ökar inte priset på kortets månadsavgift.

Läs mer:

Hur ändrar jag min kreditgräns?

Vad är en lämplig kreditgräns?

Parallellkort

Med huvudkortinnehavarens samtycke kan parallellkort kopplas till kreditkortet för personer över 18 år eller personer över 16 år som bor i samma hushåll som huvudkortsinnehavaren. Innehavaren av parallellkortet samlar Avios till sitt personliga Finnair Plus-konto.

Med parallellkort avses ett kreditkort som kan kopplas till huvudkortet. Innehavaren av kreditkontot ansvarar för användningen av kortkrediten. Gjorda inköp syns per kort på kreditkortsfakturan. Fakturan skickas endast åt innehavaren av huvudkortet.

Antalet parallellkort är inte begränsat, så parallellkort kan ansökas för hela familjen vid behov. Man kan fastställa en kortspecifik bruksgräns för parallellkortet så att kortet är anpassat efter användarens behov. Under månaden kan innehavaren av parallellkortet följa med sina egna transaktioner i Finnair Visa-appen. Parallellkortets tillgängliga saldo uppdateras en gång i månaden i slutet av kalendermånaden.

För 18 år fyllda personer kan parallellkortet ansökas via nätansökan och för 16 år fyllda personer som bor i samma hushåll som huvudkortsinnehavaren, kan parallellkortet ansökas om med vårdnadshavarens samtycke via Aktia Finnair kundservice. 

Ansök om parallellkort här (18 år fyllda personer)

Ett parallellkort kan vara behändigt för till exempel unga som inte ännu beviljas ett eget kreditkort eller för minderåriga barn som har behov av ett reserv kort, till exempel som utbytesstudent.

Kortet kan kopplas till Apple Pay eller Google Pay så att man enkelt kan betala med telefonen eller smartklockan också utan att ha kortet med sig.

I Finnair Visa-appen administrerar du inställningar för dina kort, följer med betalningstransaktioner och bekräftar tryggt betalningar du gör på nätet. I Finnair Visa-appen kan du även enkelt koppla ditt kort till Google Pay och Apple Pay.

Mera information om kortet

Vi utnyttjar automatiserat beslutsfattande när vi behandlar kreditansökningar. Vårt beslut baserar sig på de uppgifter som kunden har lämnat i samband med ansökningen, på de kunduppgifter som Aktia redan har samt på uppgifter som inhämtas från offentliga register såsom kreditupplysningsregister och befolkningsdatasystemet. Efter att du har fått ett kreditbeslut kan du be om att en funktionär behandlar dina uppgifter i stället för att det fattas ett automatiskt beslut för kreditgivarens konto. Du kan hänskjuta beslutet till behandling av en funktionär genom att ringa vår kundservice.

I Aktias dataskyddsförordning anges mera detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen finns här. 

Kortens priser hittar du på sidan för vår prislista.

Prislista

Inköp, kontantuttag och övriga serviceavgifter nämnda i kortvillkoren debiteras kontospecifikt i euro en gång i månaden. Kreditkortsfakturan har förfallodag den 15:e eller den sista i månaden. Ifall förfallodagen infaller under ett veckoslut, flyttas förfallodagen automatiskt till följande vardag, vilket påverkar faktureringsperiodens längd. Du kan ändra förfallodagen när som helst under faktureringsperioden.

E-faktura eller pappersfaktura är gratis faktureringsmetoder, förutom om kortinnehavaren har ett nätbanksavtal debiteras för pappersfaktura 3 euro/faktura.

Du kan välja att betala minimiamorteringen (minst 30 euro) som beräknats färdigt för din faktura eller vilken som helst summa mellan minimiamorteringen och totalbeloppet för fakturan. Betala din faktura senast på förfallodagen, så att din kredit finns tillgänglig. Kom ihåg att ange referensnumret när du betalar din faktura. Referensnumret som också är ditt kundnummer finns i fakturans övre kant. Ifall du betalat den senaste fakturan efter förfallodagen kan transaktionen för betalningen synas först på nästa faktura. 

Fakturering för parallellkort

Huvudkorts innehavaren och innehavaren av parallellkortet delar på samma kreditgräns. Gjorda inköp syns per kort på kreditkortsfakturan. Fakturan skickas endast åt innehavaren av huvudkortet.

Notera att kortets kreditkonto stängs av tillfälligt 15 dagar efter förfallodagen, ifall fakturan inte betalats. Kortet kan användas två dagar efter att fakturan har betalats.

Eventuella anmärkningar gällande fakturor ska göras genast, dock senaste 14 dagar efter att man mottagit fakturan.

Användning av kort utomlands

Kortköp och kontantuttag utomlands debiteras alltid i euro från kreditkontot (credit).

När man reser lönar dig sig alltid att betala med betalkortet i lokal valuta. När du betalar utanför euroområdet, kan säljaren erbjuda dig euro som valuta för betalningen, men ofta är det förmånligare att betala i destinationslandets valuta. Butiker och kontantautomater erbjuder växelkurser som i regel är sämre än Visa Internationals växelkurs, och det kan medföra extra kostnader för dig. När du betalar med Finnair Visa Credit-betalkortet i lokal valuta gör du det med Visa Internationals-valutakurser.

 

Vad kostar det att använda kort utomlands?

Inköp med betalkortet i andra valutor än euro räknas om till euro enligt den grossistkurs som Visa International använder, till vilken läggs ett valutapåslag på högst 2,75%. Valutakursen fastställs den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Visa International.

Ifall du väljer den omvandling till euro som säljaren erbjuder, tar säljaren ut en provision enligt sin egen tariff. Den valutakurs som använts vid en betalning eller uttag anges på kreditkortsfakturan.

Bevara ditt kort lika omsorgsfullt som kontanter och kontrollera regelbundet att du har det kvar, särskilt i situationer där risken för att kortet försvinner är stort.

Lämna aldrig ditt kort till exempel i bilen, på restaurangbordet, på arbets- eller hotellrummet. Låt inte heller någon ta med ditt kort till det bakre rummet i en restaurang så att du inte ser vad personen gör med kortet.

Överlämna aldrig kortet eller PIN-koden till någon annan. Om en kortinnehavare har överlämnat sitt kort och PIN-koden till någon annan person anses transaktionerna vara gjorda och godkända av kortinnehavaren själv.

Ställ skyddsgränser (uttags- och köpgränser) för ditt kort ifall kortet skulle försvinna eller missbrukas. Gränserna gäller 24h och du kan ställa dem i realtid i Finnair Visa-appen.

Använd regionspärren eftersom kortet inte behöver fungera där du inte befinner dig. Oftast räcker Finland och Europa som användningsområde. Du kan öppna andra områden enkelt i realtid i Finnair Visa-appen. Genom att använda regionspärren minskar du risken för att råka ut för kortbedrägerier betydligt!

Kontrollera alltid slutsumman innan du godkänner den med PIN-kod eller underskrift. Du kan enkelt följa med användningen av ditt kort i Finnair Visa-appen. Om du har godkänt fel summa med PIN-koden kan banken inte hjälpa dig, utan du måste reda ut saken direkt med försäljaren.

Ifall ditt kort försvinner eller blir stulet meddela genast spärrtjänsten för kort +358 800 0 2477 (24h). Tips! Spara spärrtjänstens nummer i telefonens minne.

Du kan också ställa in en tillfällig spärr via Finnar Visa-appen och ta bort den senare. Den tillfälliga spärren kan du använda om du förlagt kortet till exempel hemma hos dig och tror att du kommer att hitta det.

Har du frågor gällande våra kort?