Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Finnair Visa Credit

Vad är en lämplig kreditgräns?

En lämplig kreditgräns motsvarar din egen ekonomiska situation och ger flexibilitet till din ekonomi och möjliggör därmed ett överraskande eller större inköp när du behöver det. Om ditt kreditkorts kreditgräns känns för låg lönar det sig att överväga att höja kreditgränsen för att öka vardagens ekonomiska flexibilitet.

Vi erbjuder också två betalningsfria månader per år och det betyder att du inte behöver avkorta på krediten under denna månad. Kreditkortsfakturan skickas inte för den betalningsfria månaden utan avbetalningen blir 0 euro för den betalningsfria månaden. För den fakturerade krediten debiteras ränta enligt kreditbeloppet och en kontoskötselavgift på nästa månads kreditkortsräkning.

Du kan också välja att betala hela fakturan som vanligt också under de betalningsfria månaderna. Du kan välja två betalningsfria månader för varje kalenderår, som upprepas årligen, dock inte två efter varandra följande månader eller under den pågående faktureringsmånaden. 

Med kreditegenskapen delar du enkelt upp kortfakturan i flera rater: du kan betala minimibeloppet som finns uträknat på din kreditkortsfaktura eller vilken summa som helst mellan minimibeloppet och fakturans totalbelopp. Observera att ändringen träder i kraft från och med nästa faktureringsperiod. För den använda krediten debiteras ränta enligt kreditbelopp och en kontoskötselsavgift.

Om du har behov av att sänka din kreditgräns, vill ansöka om betalningsfria månader eller ändra din minimiamorteringsprocent, kan du kontakta oss via den säkra meddelandekanalen i Finnair Visa-applikationen eller genom att ringa Aktia Finnairs kundtjänst. Observera att en ändring för betalningsfria månader eller miniamorteringsprocenten måste ansökas om senast en (1) månad före kreditfakturans förfallodag.

Kreditkortet är den säkraste betalningsmetoden på nätet och vid betalning med kreditegenskapen är ditt köp säkrat från och med köptillfället. Om produkterna du köpt inte kommer fram, produkten du fått är felaktig eller till exempel flygbolaget går i konkurs innan din resa, kan du enligt konsumentskyddslagen få tillbaka dina pengar från kortets kreditgivare vid avtalsbrott från säljarens sida. 

Begäran om utredning 

Liknande frågor om samma område

Gå tillbaka till sidan – Kort