Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det förekommer bedrägeriförsök via textmeddelanden i Aktias namn för att få tag på nätbankskoder Läs mer

Nödsituationer

Vad händer om en betalning har blivit felaktigt genomförd?

När du gör kortinköp på nätet kan det hända att ditt kort debiteras dubbelt, att du får en annan vara än den du beställde eller att flygbolaget, vars flygbiljetter du köpt, går i konkurs. Du har rätt att göra en reklamation om du inte samtycker till en debitering som gjorts från ditt kort. 

En reklamation betyder att du ber kortföretaget om en återbetalning. I konkurssituationer kan endast kortköp som gjorts med kreditegenskapen reklameras och återbetalas.

Du kan göra en reklamation om du

 • inte har fått de varor du har beställt
 • har fått en skadad eller söndrig vara
 • har debiterats flera gånger för samma sak
 • inte har godkänt en betalning
 • inte kan identifiera en betalkortstransaktion
 • anser att produkten inte motsvarar beställningen.

Försök alltid reda ut saken med försäljaren först om det är frågan om ett avtalsbrott från försäljarens sida, dvs.

 • transaktionen har debiterats dubbelt
 • du inte har fått de varor som beställts
 • produkten inte motsvarar beställningen.

Om du inte kommer överens om ärendet med företaget ska du fylla i reklamationsblanketten. Bifoga en kopia av orderbekräftelse, kvitto, eventuell brevväxling med företaget och eventuell brottsanmälan till utredningsbegäran.

Tänk på att:

 • biluthyrningsfirmor har rätt att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand
 • hotell har rätt att debitera obetalda inköp från minibaren i efterhand

Du kan returnera den ifyllda blanketten via Aktias nätbank, även med andra bankers identifieringsverktyg. Logga in till nätbanken via Aktias nätbanks inloggninggssida på adressen www.aktia.fi. I nätbanken kan du välja att skicka ett meddelande till Aktia, där du bifogar den undertecknade och inskannade blanketten. 

Du kan även returnera blanketten till närmaste Aktiakontor eller skicka den per post till 

Aktia Bank Abp
PB 20700101 Helsingfors

Skriv "Begäran om utredning" på kuvertet.