Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nödsituationer

Hur reklamerar jag obehöriga eller felaktiga korttransaktioner?

Du kan göra en skriftlig kortreklamation, om

 • du lägger märke till debiterade betalkorttransaktioner på ditt kontoutdrag som du inte har gjort
 • du inte har godkänt en betalning som debiterats
 • produkten du fått är felaktig eller sönder
 • en transaktion har debiterats flera gånger
 • du inte har fått de varor som du beställt
 • produkten/tjänsten inte motsvarar det som beställts/avtalats.

Vid obehöriga betalningar kan banken med stöd av betaltjänstlagen och kortvillkoren vara skyldig att återbetala beloppet av betaltransaktionen till kunden. Kreditkort omfattas även av skydd enligt konsumentskyddslagen i det fall att säljaren bryter mot avtalet. Om ett inköp har betalats med kredit och du på grund av avtalsbrott har rätt att få gottgörelse av säljaren, kan du också framställa krav hos banken. Om säljaren bestrider sitt ansvar är banken med stöd av kreditfunktionen solidariskt ansvarig för säljarens avtalsbrott. 

Försök alltid att först reda ut saken med säljaren om säljaren har brutit mot avtalet, dvs. om

 • en transaktion har debiterats flera gånger
 • du inte har fått de varor/tjänster som du beställt
 • produkten/tjänsten inte motsvarar det som beställts/avtalats.

Om ni inte når någon överenskommelse, kan du göra en skriftlig kortreklamation genom att fylla i blanketten för begäran om utredning. Bifoga en kopia av orderbekräftelsen, kvittot, korrespondensen med företaget samt en eventuell brottsanmälan till begäran. Om alla begärda uppgifter och bilagor inte har lämnats in och du inte närmare har meddelat banken om vad du grundar ditt ersättningsanspråk på, kan behandlingen av begäran fördröjas eller förhindras.

Beakta att:

 • i konkurssituationer kan endast inköp som gjorts med credit-egenskapen reklameras och krediteras
 • biluthyrningsfirmor har rätt att debitera för obetalda tankningar och böter i efterhand
 • hotell har rätt att debitera för obetalda minibarköp i efterhand
 • vid köp mellan konsumenter (privatpersoner) har banken inte sådant solidariskt ansvar med säljaren som avses i konsumentskyddslagen.

Så här gör du en reklamation 

A. Reklamera en korttransaktion som du inte känner igen

 1. 1. Spärra genast ditt kort genom att ringa spärrtjänsten för kort och Aktia Wallet-applikationen på +358 800 0 2477 (24 h/dygn)
 2. Gör en polisanmälan 
 3. Kontrollera att du har alla nödvändiga uppgifter:
  - uppgifter om transaktionen (tid, summa och debiterarens namn)
  - kopia av den polisanmälan som gjorts
 4. Fyll i blanketten för begäran om utredning omsorgsfullt och bifoga en kopia av polisanmälan samt eventuella andra tilläggsuppgifter
 5. Lämna in den ifyllda blanketten på något av följande sätt:
  - i Aktias nätbank, logga in antingen med Aktias eller någon annan finländsk banks identifieringsverktyg. Skicka den ifyllda blanketten via meddelandefunktionen genom att lägga till filen som bilaga i meddelandet.
  - på närmaste Aktias serviceställe, se adresser och öppettider här.
  - genom att posta den till adressen: Aktia Bank Abp, PB 207, 00101 Helsingfors. Skriv "Begäran om utredning" på kuvertet.

Fyll i blanketten för begäran om utredning 

B. Reklamera säljarens avtalsbrott

 1. Kontrollera att du har alla nödvändiga uppgifter:
  - uppgifter om transaktionen (tid, summa och debiterarens namn)
  - korrespondens med säljaren
  - orderbekräftelse, kvitto eller båda
  - eventuellt annat material som kan användas för att verifiera din rätt till reklamation.
 2. Fyll i blanketten för begäran om utredning omsorgsfullt och bifoga en kopia av korrespondensen med säljaren, orderbekräftelsen eller kvittot samt eventuella andra tilläggsuppgifter.
 3. Lämna in den ifyllda blanketten på något av följande sätt:
  - i Aktias nätbank, logga in antingen med Aktias eller någon annan finländsk banks identifieringsverktyg. Skicka den ifyllda blanketten via meddelandefunktionen genom att lägga till filen som bilaga till meddelandet.
  - på närmaste Aktias serviceställe, se adresser och öppettider här.
  - genom att posta den till adressen: Aktia Bank Abp, PB 207, 00101 Helsingfors. Skriv "Begäran om utredning" på kuvertet.

Hur ärendet framskrider efter reklamationen 

Banken behandlar alla reklamationer utan dröjsmål. Banken utreder händelserna och kontaktar vid behov också dig, om det behövs ytterligare information från dig för att kunna avgöra ärendet. Banken skickar ett beslut till dig när behandlingen av ärendet är klar. Beslutet skickas antingen per nätbanksmeddelande eller per post. Beslutet innehåller anvisningar om hur du kan överklaga beslutet om du vill. 

Observera att om banken har återbetalat en obehörig eller felaktig betalning till dig och det under eller efter utredningen framgår att du helt eller delvis bär ansvaret för betalningstransaktionerna, har banken rätt att debitera dem av dig i enlighet med kortvillkoren.