Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Kort för olika behov

Betalkort för företag

Kort för olika behov

Vi erbjuder betalkort för företagets olika behov. Om du vill att dina inköp debiteras direkt från företagets konto är Aktia Business det rätta kortet för dig. När du behöver ett mångsidigt kort med en flexibel bruksgräns rekommenderar vi Eurocard Corporate Gold-kortet.

Aktia Business Debit

Aktia Business Debit

Köp och lyft kontanter direkt från företagets konto

Aktia Business Debit-kortet är ett betalningsmedel som kopplas till företagets konto och som smidigt kan användas för betalningar i Finland, utomlands och på nätet. Du betalar kortinköpen direkt från företagskontot var du än befinner dig. Du kan koncentrera ditt företags köp och anskaffningar till kortet. Det minskar behovet av separata avtal, sparar faktureringskostnader och ingen kontantkassa behövs.

Med Aktia Business Debit betalar du i alla butiker som har Mastercard-symbolen. Utöver inhemska automater tar du ut kontanter i alla Mastercard-automater runtom i världen.

För att beställa ett nytt Business Debit-kort behöver du:

  • FO-numret
  • Personbeteckningar och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare och kommande kortinnehavare
  • Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad behövs personbeteckningar och e-postadresser för båda personerna som har firmateckningsrätt för att beställa kortet
  • Kopior av de kommande kortinnehavarnas identitetsbevis (pass eller identitetskort)
  • Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Om du inte ännu är Aktias företagskund, vänligen kontakta vår kundservice.

Köp och lyft kontanter direkt från företagets konto

Alla köp och kontantuttag som görs med kortet debiteras direkt från företagets konto. Observera att kortinnehavaren alltid också får dispositionsrätt till företagets konto.

Med kortet kan du ta ut kontanter i automater både i Finland och utomlands. Du kan också ta ut kontanter i K-matbutiker och R-kiosker.

I R-kiosker kan du i samband med dina inköp lyfta kontanter på 5–50 euro. Kontantuttag kan göras om växelkassan tillåter det. I K-matbutiker kan du i samband med kortköp lyfta upp till 200 euro i kontanter. Det finns ingen minimigräns för uttaget.

Nödkontanter

Om ditt Aktia-betalkort blir stulet eller försvinner på en resa utomlands kan du få hjälp i form av nödkontanter i det land du befinner dig. 

För nödkontanttjänsten uppbärs en avgift enligt den gällande prislistan.

För att kunna använda dig av denna tjänst bör du vara minst 18 år gammal och ha ett giltigt pass med dig på resan. Du ringer in till Aktias spärrtjänst 24 h tfn +35 880 002 477, spärrar ditt kort och ber om att få lyfta nödkontanter i samband med spärrandet av kortet.

Observera att du bör ringa spärrtjänsten samt lyfta nödkontanter från det land där du befinner dig i vid tidpunkten av samtalet. Spärrtjänsten informerar dig om var och när du kan lyfta nödkontanter och du bör ha ditt pass med för att kunna lyfta nödkontanter.

Med Aktia Business Debit-kortet kan du göra ett engångslyft på högst 200 € eller enligt det du har tillgängligt på ditt bankkonto.

Aktia Wallet-applikationen

I Aktia Wallet-applikationen administrerar du enkelt dina kortinställningar och transaktioner. I applikationen kan du i realtid ställa in i vilka världsdelar man kan betala med ditt kort samt hindra nätbetalningar för att minska risken för missbruk av kortet. Du kan tillfälligt spärra ditt kort och öppna spärren genast om ditt kort hittas. I applikationen kan du även ändra dina dagliga betalgränser.

Mer information om företagskort

Bevara ditt kort lika omsorgsfullt som kontanter och kontrollera regelbundet att du har det kvar, särskilt i situationer där risken för att kortet försvinner är stor.

Lämna aldrig ditt kort till exempel i bilen, på restaurangbordet, på arbets- eller hotellrummet. Låt inte heller någon ta med ditt kort till det bakre rummet i en restaurang så att du inte ser vad personen gör med kortet.

Överlämna aldrig kortet eller PIN-koden till någon annan. Om en kortinnehavare har överlämnat sitt kort och PIN-koden till någon annan person anses transaktionerna vara gjorda och godkända av kortinnehavaren själv.

Ställ skyddsgränser (uttags- och köpgränser) för ditt kort ifall kortet skulle försvinna eller missbrukas. Gränserna gäller 24 h och du kan ställa dem i realtid i nätbanken eller Aktia Wallet-applikationen.

Använd regionspärren eftersom kortet inte behöver fungera där du inte befinner dig. Oftast räcker Finland och Europa som kortets användningsområde. Du kan öppna andra områden enkelt i nätbanken eller Aktia Wallet-applikationen i realtid. Genom att använda regionspärren minskar du risken för att råka ut för kortbedrägerier betydligt!

Kontrollera alltid slutsumman innan du godkänner köpet med PIN-kod eller underskrift. Du kan lätt följa med användning av ditt kort i Aktia Wallet-applikationen. Om du har godkänt fel summa med PIN-kod kan banken inte hjälpa dig, utan då måste du reda ut saken direkt med försäljaren.

Om ditt kort försvinner eller blir stulet meddela genast spärrtjänsten för kort +358 800 0 2477 (24 h). Tips! Spara spärrtjänstens nummer i telefonens minne.

Du kan också ställa en tillfällig spärr via Aktia Wallet-applikationen och ta den bort senare. Den tillfälliga spärren kan du använda om du har förlagt kortet t.ex. hemma hos dig och tror att du kommer att hitta det.

Den gällande prislistan finns här.

Användning av kort utomlands

Kortköp och kontantuttag utomlands debiteras alltid i euro antingen från bankkontot (debit) eller från kreditkontot (credit).

När man reser lönar det sig alltid att betala med betalkortet i lokal valuta. När du betalar utanför euroområdet, kan säljaren erbjuda dig euro som valuta för betalningen, men ofta är det förmånligare att betala i destinationslandets valuta. Butiker och kontantautomater erbjuder valutakurser som i regel är sämre än Mastercard Europes och det kan medföra extra kostnader för dig. När du betalar med ditt Aktia betalkort i den lokala valutan används Mastercard Europe- valutakurs.

Vad kostar det att använda kort utomlands?

Inköp med betalkortet i andra valutor än euro omräknas till euro enligt den grossistkurs som Mastercard Europe använder, till vilken läggs ett valutapåslag på högst 2,75 procent. Valutakursen fastställs den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Mastercard Europe.

Om man väljer den omvandling till euro som säljaren erbjuder, tar säljaren ut en provision enligt sin tariff. Den valutakurs som använts vid en betalning eller ett uttag anges på kontoutdraget för det konto som anslutits till kortet eller på kreditkortsfakturan.

Kalkylator för jämförelse av korttransaktioner

Med hjälp av vår valutakalkylator kan du jämföra våra valutakurser med Europeiska centralbankens referenskurser. Ange belopp, valuta och datum i kalkylatorn och du får beloppet som debiteras i euro och skillnaden mellan Aktia Banks kurs och Europeiska centralbankens referenskurs.

Till kalkylator

Se också valutakurser eller använd Aktias valutaräknare.

Meddelande om korttransaktioner i Aktia Wallet applikationen

I Aktia Wallet applikationen får man redan nu ett meddelande då kortet debiteras. Meddelandet kompletteras från och med 19.4.2021 med information om valutaväxlingskursen i fråga om korttransaktioner som gjorts inom EES-området. Om kortinnehavaren gör en korttransaktion i EES-området i en annan valuta än euro, skickas ett meddelande via Aktia Wallet applikationen åt kortinnehavaren om förhållandet mellan den valutakurs som använts och Europeiska centralbankens referenskurs.

Du kan ladda ner Aktia Wallet i din applikationsbutik.

Eurocard Corporate Gold

Flexibla betalningar och tilläggstjänster för dig som reser

Som företagskund i Aktia kan du ansöka om Eurocard Corporate Gold. Med kortet betalar du flexibelt utan bruksgräns för upp till 20 000 euro per månad (20 000 euro/30 dagar). Till kortet hör även smidiga tilläggstjänster för dem som reser, såsom tilläggsskydd för arbetsresor samt en avgiftsbelagd loungetjänst. 

Kortet beviljas så att betalningsansvaret ligger hos företaget. Eurocard Corporate Gold-företagskortet erbjuds i samarbete med SEB Kort Bank Ab (Helsingfors filial, FO-nummer: 1597729-5) som fungerar som kortbeviljare.

Läs mer om Eurocard Corporate Gold-företagskortet

Om ditt kort försvinner eller blir stulet meddela genast spärrtjänsten +358 800 155 777 (24H).

Som kortinnehavare har du möjlighet att få hjälp att reklamera köp eller uttag på ditt kort om någonting har gått fel.

Fyll i det reklamationsformulär som stämmer för just ditt ärende. När du skickar in din reklamation får du ett bekräftelse e-mail med ett ID nummer inom 10–15 minuter. ID-numret är viktigt att spara om du behöver kontakta oss igen.

Läs mera här om kortreklamation