Företagskort

Aktia erbjuder företagskunder två olika kort, Aktia Business Credit och Aktia Business Debit.

  • Aktia Business Credit
    • Aktia Business företagskortet erbjuder ett enhetligt och enkelt sätt att kombinera betalningssätt. Alla kortuppköp som är förknippade med företagets kortinnehavare skrivs ut på samma räkning.
  • Aktia Business Debit
    • Aktia Business Debit-kortet har bankkortets bekanta betalningsegenskaper och det gäller i samma omfattning som det internationella Mastercard-kortet. Aktia Business Debit är inte något kreditkort, utan inköpen debiteras företagets bankkonto.