Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försäkring vid arbetsoförmåga

Personskydd

Försäkring vid arbetsoförmåga

Då man drabbas av en sjukdom eller olycka kan den ekonomiska tryggheten rubbas snabbt och oväntat. Samtidigt som din inkomst faller bort kanske det inte finns någon som kan sköta företaget under tiden du är sjukledig. Med en försäkring för arbetsoförmåga tryggar du din och dina närståendes vardag och ekonomi om du tillfälligt eller permanent inte kan jobba. Försäkringsersättningen kompenserar det inkomstbortfall som orsakas av sjukledigheten. Försäkringen kan tecknas både åt företagaren själv och som en motiverande extra förmån för dess anställda.

Tre orsaker att ta en försäkring gällande arbetsoförmåga

  • Om du är en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare är du berättigad till FPA:s sjukdagpenning men den är märkbart mindre än din vanliga lön.
  • Om du inte kan återgå till att driva företaget efter din sjukledighet utan blir sjukpensionerad är du berättigad till invalidpension från ett pensionsbolag men även den ersättningen är betydligt mindre än din vanliga inkomst.
  • Eventuella egna besparingar räcker vanligen inte till för att kompensera inkomstbortfallet.


Tre orsaker att ta en försäkring gällande arbetsoförmåga

Skydd vid tillfällig arbetsoförmåga

Försäkringens skydd för tillfällig arbetsoförmåga tryggar din ekonomi om du blir långvarigt sjukledig på grund av sjukdom eller olycka. Från försäkringen betalas en överenskommen dagsersättning ut under sjukledigheten. Du väljer själv dagsersättningens belopp då du tecknar försäkringen. Vi hjälper dig gärna att räkna ut ett lämpligt belopp så att din inkomstnivå hålls oförändrad under tiden du är sjukledig. Det maximala antalet ersättningsdagar är 365 eller 730 dagar.

Skydd vid bestående arbetsoförmåga

Skyddet för bestående arbetsoförmåga ger ekonomisk trygghet om du blir sjukpensionerad på grund av sjukdom eller olycka och inte längre kan återgå till att driva företaget. Från försäkringen betalas en engångsersättning som hjälper dig att anpassa din ekonomi till den nya livssituationen. Du väljer själv engångsersättningens belopp då du tecknar försäkringen. Vi rekommenderar att försäkringsbeloppet motsvarar minst två årslöner. Ersättningen betalas om den försäkrade beviljats lagstadgad full invalidpension medan försäkringen varit ikraft.

Aktia Personskydd

Komplettera din trygghet med andra personskydd

Aktia Personskydd är en försäkringshelhet som skräddarsys enligt din livssituation för att hjälpa dig och dina närstående att klara sig ekonomiskt förutom vid allvarlig sjukdom också om något annat oförutsägbart, såsom dödsfall eller olycksfall, skulle drabba er.

Bekanta dig med personskydden

Komplettera din trygghet med andra personskydd

Är du intresserad av ett försäkringsskydd?

Lämna en kontaktbegäran, så kontaktar vi dig snart.

Lämna en kontaktbegäran

Mer information om försäkringen

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab. Försäkringen marknadsförs och säljs av Finlands Företagarskydd Ab för Aktia Livförsäkring Ab:s räkning och på dess ansvar.