Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Nättjänster

Nättjänster

Nätbetalningar (Betalknappen)

Nätbetalningar är en elektronisk betalningstjänst för företag som säljer produkter eller tjänster på nätet. Via nätbetalningen kan kunder betala de produkter de köpt som kontoöverföring direkt från sin egen nätbank under samma session.

Fördelar med nätfaktura

  • Lätt, effektivt och säkert sätt för dina kunder att betala.
  • Din affär är öppen dygnet runt.
  • Ditt företag behöver inte fakturera kunderna separat.
  • Ditt företag får betalningen innan produkten eller tjänsten levereras.


Nätlön

Med hjälp av nätlönetjänsten levererar du lönespecifikationerna elektroniskt till företagets medarbetares egna nätbanker. Nätlönen passar alla företag och sammanslutningar. Tjänsten effektiverar löneadministrationen och sparar kostnader. 

Fördelar med nätlön

  • Det uppstår inga kostnader för material och postning, eftersom lönespecifikationerna sparas och visas i elektronisk form. 
  • Antalet förfrågningar till löneadministrationen minskar, eftersom lönespecifikationerna sparas 18 månader i det elektroniska arkivet och löntagaren lätt hittar dem när och var som helst. I utskriftsform är de också löntagarens löneintyg.
  • För löntagaren är tjänsten ett modernt sätt att kontrollera, spara eller skriva ut lönespecifikationerna. 

Ert företag kan ta i bruk nätlönetjänsten genom att komma överens om saken med den nätlöneoperatör ni valt. Nätlöneoperatörerna Aditro, Apix, CGI, Maventa, Ropo Capital och Tieto erbjuder för tillfället nätlönetjänster. 

Nätlönetjänster för löntagare erbjuds för närvarande av Aktia Bank, Sparbankerna, POP Bankerna, Handelsbanken, Nordea, Andelsbankerna, S-Banken och Danske Bank. Bläddring bland lönespecifikationerna i nätlönetjänsten grundar sig på nätbankens säkerhetsteknik. För löntagaren är det enda kravet ett nätbanksavtal med någon bank som tillhandahåller tjänsten.

 

Identifiering

Om ditt företag tillhandahåller era kunder service via nätet kan det vara nödvändigt att identifiera kunderna på ett tillförlitligt sätt. Genom att ingå ett avtal om stark elektronisk identifiering via en förmedlingstjänst på Förtroendenätet får ni på en gång tillgång till koderna för alla leverantörer av identifieringsverktyg, vilket i praktiken är olika banker och teleoperatörer. Efter detta kan era kunder identifiera sig i er tjänst med de koder hen önskar, till exempel med Aktias bankkoder. 

Aktia fungerar som leverantör av identifieringsverktyg på Förtroendenätet och gör inga direkta avtal med kunderna. På Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) hemsida finns mera information om Förtroendenätet samt en lista på tjänsteleverantörerna. 

Prissättning
Leverantören av förmedlingstjänster för identifiering bör erlägga en i lagen fastställd ersättning för användningsrättigheten till identifieringstjänsten som är tre cent för varje förmedlad identifiering. Till priset läggs till vid var tidpunkt gällande moms. I andra än Förtroendenätets tjänster följs Aktias gällande prislista. Aktia debiterar i ersättning 0,03 euro (+ moms %) / identifiering.

Ladda ner logon för Aktia Identifieringstjänst

Tekniskt stöd för identifieringstjänsten: [email protected]

The Finnish Trust Network

Aktia is a provider of identification services in the Finnish Trust Network for identification broker services. Aktia does not provide identification services directly for corporate customers. 

Aktia's customers can identify themselves with their bank IDs both for public and private sector electronic services. 

Pricing

The identification broker service provider must pay a fee for the right of use of the identification service. The fee is three cents per brokered identification event. VAT applicable at the given time is added to the price. In other than Trust Network services Aktia's applicable price list is used. The fee Aktia charges is 0.03 euro (+ VAT%) / identification event.

Technical support: [email protected]