Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Betalningar

Betalningar

SEPA-betalningar

En SEPA-betalning är en betalning i euro inom SEPA-området. Finland hör till SEPA-området så även betalningar inom Finland med IBAN-kontonummer och BIC-kod är SEPA-betalningar.

Återkommande SEPA-betalningar är löner, pensioner och andra betalningar som typiskt betalas flera gånger vid en viss tidpunkt till samma mottagare. Återkommande SEPA-betalningar som utförs som materialöverföringar identifieras på basis av värdet SALA som anges på satsnivå (Category Purpose-kod). Återkommande SEPA-betalningar rapporteras inte på betalningslistan och de specificeras inte på kontoutdraget.

Utlandsbetalningar

Utlandsbetalningar är

 • betalningar i annan valuta än euro
 • betalningar i euro utanför SEPA-området
 • betalningar vars krediteringskonto är ett konto i Aktia som har annan kontovaluta än EUR.

Aktia förmedlar betalningar i följande valutor: EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD och ZAR.

Vid utlandsbetalningar ska man meddela

 • mottagarens kontonummer eller IBAN-kontonummer
 • mottagarbankens SWIFT-/BIC-kod om betalningen görs inom SEPA-området
 • mottagarbankens namn och adress om betalningen görs utanför SEPA-området
 • mottagarens namn och adressuppgifter.
 •  

  Utöver dessa finns vissa landspecifika krav, såsom ABA-numret (kallas även routing- eller FW-numret) som behövs för betalningar till USA.

  I många länder kontrolleras mottagarens namnuppgifter genom att jämföra dem med kontouppgifterna. Det är därför viktigt att dina uppgifter är rätt. I fall det händer ett misstag kan du hamna betala utredningskostnaderna för felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

  Ibland kan fakturor utöver bankuppgifterna innehålla uppgifterna för korrespondentbanken. Dessa uppgifter inkluderas inte i betalningen. Om du är osäker på vilka uppgifter som används vid betalning, kontakta vår företagskundservice.

  Kostnadstyper för utlandsbetalningar

  Det finns tre avgiftstyper för utlandsbetalningar: Shared (SHA), Our (OUR) ja Beneficiary (BEN). Den valda avgiftstypen bestämmer huruvida avsändaren eller mottagaren betalar serviceavgiften för betalningen. Serviceavgifterna finns i bankens gällande servicetariff.

  Shared (SHA) 
  Kostnaderna delas, avsändaren och mottagaren betalar sina bankers serviceavgifter enligt respektive banks prislista. Vid betalningar inom SEPA-området används delade kostnader.

  Our (OUR) 

  Avsändaren betalar även kostnaderna för mottagarens bank (mottagaren betalar inga kostnader). Avsändaren däremot betalar utöver den normala serviceavgiften till sin bank också en extra avgift som täcker mottagarens banks avgift som banken i normalt fall skulle uppbära av mottagaren. Om avgiften som mottagarens bank kräver är större än avgiften som avsändaren betalat på förhand, har den avsändande banken rätt att debitera avsändarens konto med mottagarens banks kostnader i efterhand.

  OBS! Aktia Bank kan inte garantera att alla banker i överlåtelsekedjan alltid följer de ikraftvarande anvisningarna. Om till exempel en OUR-betalning överförs via en tredje bank kan denna bank uppbära sin avgift för betalningen även om det är fråga om en OUR-betalning.

  Beneficiary (BEN) 
  Mottagaren betalar alla kostnader (både de egna kostnaderna och avsändarens kostnader). Avsändaren ger det totala beloppet till den avsändande banken för användning. Från beloppet kan den avsändande banken avdra sin egen serviceavgift enligt normal prislista. Slutsumman skickas till mottagarens bank som har rätt att avdra sina egna kostnader från summan innan resten betalas till mottagaren. Från en betalning har alltså avdragits minst två bankers avgifter.

  Ilgiro

  Inhemska ilgiron (POPS)

  Inhemska ilgiron kan betalas till följande finska banker

  AktiaHELSFIHH
  SparbankernaITELFIHH 
  POP-bankernaPOPFFI22
  Danske BankDABAFIHH 
  DnB NORDNBAFIHX
  HandelsbankenHANDFIHH
  NordeaNDEAFIHH
  OPOKOYFIHH
  SEBESSEFIHX
  S-PankkiSBANFIHH
  ÅlandsbankenAABAFI22

  Utländska ilgiron   

  Utländska ilgiron förmedlas från Aktia till mottagarbanken eller till mottagarbankens korrespondentbank en bankdag snabbare än motsvarande utlandsbetalningar. Betalningsmottagarens bank är inte skyldig att hantera utländska ilgiron snabbare än normalt.

  SEPA-ilgiron

  SEPA-ilgiron som fungerar inom det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) förmedlas till mottagaren inom 10 sekunder dygnet runt årets alla dagar också från land till land. Aktia började i december 2020 ta emot ankommande betalningar via SEPA-ilgiron. Tidtabellen för avgående betalningar informeras närmare ibruktagningen.  

  SWIFT-check

  Om den som tar emot betalningen inte har en bankförbindelse kan man använda en SWIFT-check för att sända en betalning. Aktia sänder ett uppdrag till sin korrespondentbank som i sin tur per post sänder checken till mottagaren, som löser in checken i sin egen bank. En SWIFT-check är ett betalningsmedel som kan användas endast vid betalningar i USD.

  Vi rekommenderar att använda betalningar som betalas direkt in på ett konto alltid när det är möjligt. Checker förknippas med en stor förfalskningsrisk, deras behandlingstider är långa och avgifterna höga.

  SEPA-direktdebitering 

  En SEPA-direktdebitering är en automatisk kontodebitering från betalarkundens konto inom eurobetalningsområdet (SEPA). Aktia tillhandahåller SEPA-direktdebitering endast till sina betalarkunder. För företag rekommenderar vi att istället för SEPA-direktdebitering använda nätfakturering. Företagen kan fakturera både sina företags- och konsumentkunder elektroniskt.

  MT101 Request for transfer 

  MT101 (Request for transfer) är ett betalningsmeddelande som förmedlas i det internationella SWIFT-nätverket. I SWIFT-nätverket används internationella meddelandestandarder. Med hjälp av ett MT101-meddelande som kommer från utlandet till Finland kan kunden sända betalningsuppdrag från en utländsk kontobank för att utföras från ett konto i Aktia.

  Betalningarnas dagavbrottstider 

  BETALNINGSÄNDNINGSTID SENAST KL.
  SEPA-girering, 
  som materialöverföring

  14.30  
  Material som mottagits på betalningsdagen före klockan 14.30 hinner betalas samma bankdag och förmedlas till mottagarens bank under samma dag. 

  18.00
  Material som mottagits på betalningsdagen före klockan 18.00 hinner betalas samma bankdag och förmedlas till mottagarens bank under följande bankdag.

  SEPA-girering,
  återkommande betalningar som materialöverföring
  (t.ex. löner)
  18.00
  Lönematerial (SALA) som mottagits på betalningsdagen före klockan 18.00 hinner betalas samma bankdag och förmedlas till mottagarens bank under följande bankdag. Observera att lönematerial (SALA) alltid förmedlas till mottagarens bank följande bankdag. Lönematerial (SALA) kan inte göras som ilgiro. Om lönen ska finnas på mottagarens konto under samma dag, ska en SEPA-girering göras och materialet ska skickas till banken före klockan 14.30.  
  SEPA-girering, 
  som en enskild betalning i nätbanken
  15.50
  Enskilda SEPA-betalningar som mottagits på betalningsdagen före klockan 15.50 hinner betalas samma bankdag och förmedlas till mottagarens bank under samma dag. Enskilda SEPA-gireringar som mottagits efter detta förmedlas till mottagarens bank följande bankdag.
  Utlandsbetalning, 
  som materialöverföring eller som enskild betalning i nätbanken
  15.00
  Utlandsbetalningar som mottagits på betalningsdagen före klockan 15.00 hinner betalas samma bankdag och förmedlas till mottagarens bank. Mottagarens bank ansvarar för när medlen är tillgängliga för mottagaren. Utländsk valuteringsdag är den dag på vilken betalningens medel övergår till den förmedlande banken eller till mottagarens bank. Praxisen för utländsk valuteringsdag varierar från land till land.
  Inhemska ilgiro (POPS)

  8.00 - 14.50
  Inhemska ilgiro som mottagits på betalningsdagen klockan 08.00–14.50 hinner betalas samma bankdag och förmedlas till mottagarens bank under samma dag. 

  8.00 - 11.50
  På korta bankdagar, nyårsafton och skärtorsdag är leveranstiderna avvikande.

  SEPA-betalningar och inhemska ilgiro finns på mottagarens konto enligt beskrivningen ovan. Det beror på mottagarbanken när utlandsbetalningar (inkl. valutabetalningar) kommer in på mottagarens konto. Mer information finns i Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar.