Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Betalningar

Betalningar

SEPA-betalningar

En SEPA-betalning är en betalning i euro inom SEPA-området. Finland hör till SEPA-området så även betalningar inom Finland med IBAN-kontonummer och BIC-kod är SEPA-betalningar.

Återkommande SEPA-betalningar är löner, pensioner och andra betalningar som typiskt betalas flera gånger vid en viss tidpunkt till samma mottagare. Återkommande SEPA-betalningar som utförs som materialöverföringar identifieras på basis av värdet SALA som anges på satsnivå (Category Purpose-kod). Återkommande SEPA-betalningar rapporteras inte på betalningslistan och de specificeras inte på kontoutdraget.

Eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet, allmänna villkor

Utlandsbetalningar

Utlandsbetalningar är

  • betalningar i annan valuta än euro
  • betalningar i euro utanför SEPA-området
  • betalningar vars krediteringskonto är ett konto i Aktia som har annan kontovaluta än EUR.

Aktia förmedlar betalningar i följande valutor: EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD och ZAR.

Vid utlandsbetalningar ska man meddela

  • mottagarens kontonummer eller IBAN-kontonummer
  • mottagarbankens SWIFT-/BIC-kod om betalningen görs inom SEPA-området
  • mottagarbankens namn och adress om betalningen görs utanför SEPA-området
  • mottagarens namn och adressuppgifter.

Utöver dessa finns vissa landspecifika krav, såsom ABA-numret (kallas även routing- eller FW-numret) som behövs för betalningar till USA.

I många länder kontrolleras mottagarens namnuppgifter genom att jämföra dem med kontouppgifterna. Det är därför viktigt att dina uppgifter är rätt. I fall det händer ett misstag kan du hamna betala utredningskostnaderna för felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

Ibland kan fakturor utöver bankuppgifterna innehålla uppgifterna för korrespondentbanken. Dessa uppgifter inkluderas inte i betalningen. Om du är osäker på vilka uppgifter som används vid betalning, kontakta vår företagskundservice.

Kostnadstyper för utlandsbetalningar

Det finns tre avgiftstyper för utlandsbetalningar: Shared (SHA), Our (OUR) ja Beneficiary (BEN). Den valda avgiftstypen bestämmer huruvida avsändaren eller mottagaren betalar serviceavgiften för betalningen. Serviceavgifterna finns i bankens gällande servicetariff.

Shared (SHA) 
Kostnaderna delas, avsändaren och mottagaren betalar sina bankers serviceavgifter enligt respektive banks prislista. Vid betalningar inom SEPA-området används delade kostnader.

Our (OUR) 

Avsändaren betalar även kostnaderna för mottagarens bank (mottagaren betalar inga kostnader). Avsändaren däremot betalar utöver den normala serviceavgiften till sin bank också en extra avgift som täcker mottagarens banks avgift som banken i normalt fall skulle uppbära av mottagaren. Om avgiften som mottagarens bank kräver är större än avgiften som avsändaren betalat på förhand, har den avsändande banken rätt att debitera avsändarens konto med mottagarens banks kostnader i efterhand.

OBS! Aktia Bank kan inte garantera att alla banker i överlåtelsekedjan alltid följer de ikraftvarande anvisningarna. Om till exempel en OUR-betalning överförs via en tredje bank kan denna bank uppbära sin avgift för betalningen även om det är fråga om en OUR-betalning.

Beneficiary (BEN) 
Mottagaren betalar alla kostnader (både de egna kostnaderna och avsändarens kostnader). Avsändaren ger det totala beloppet till den avsändande banken för användning. Från beloppet kan den avsändande banken avdra sin egen serviceavgift enligt normal prislista. Slutsumman skickas till mottagarens bank som har rätt att avdra sina egna kostnader från summan innan resten betalas till mottagaren. Från en betalning har alltså avdragits minst två bankers avgifter.

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Ilgiro

Inhemska ilgiron (POPS)

Inhemska ilgiron kan betalas till följande finska banker

AktiaHELSFIHH
SparbankernaITELFIHH 
POP-bankernaPOPFFI22
Danske BankDABAFIHH 
DnB NORDNBAFIHX
HandelsbankenHANDFIHH
NordeaNDEAFIHH
OPOKOYFIHH
SEBESSEFIHX
S-PankkiSBANFIHH
ÅlandsbankenAABAFI22

Utländska ilgiron   

Utländska ilgiron förmedlas från Aktia till mottagarbanken eller till mottagarbankens korrespondentbank en bankdag snabbare än motsvarande utlandsbetalningar. Betalningsmottagarens bank är inte skyldig att hantera utländska ilgiron snabbare än normalt.

SEPA-ilgiron

SEPA-ilgiron som fungerar inom det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) förmedlas till mottagaren inom 10 sekunder dygnet runt årets alla dagar också från land till land. Aktia började i december 2020 ta emot ankommande betalningar via SEPA-ilgiron. Tidtabellen för avgående betalningar informeras närmare ibruktagningen.  


Allmänna villkor för betalningar i euro som förmedlas inom eurobetalningsområdet
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

SWIFT-check

Om den som tar emot betalningen inte har en bankförbindelse kan man använda en SWIFT-check för att sända en betalning. Aktia sänder ett uppdrag till sin korrespondentbank som i sin tur per post sänder checken till mottagaren, som löser in checken i sin egen bank. En SWIFT-check är ett betalningsmedel som kan användas endast vid betalningar i USD.

Vi rekommenderar att använda betalningar som betalas direkt in på ett konto alltid när det är möjligt. Checker förknippas med en stor förfalskningsrisk, deras behandlingstider är långa och avgifterna höga.

Avgående och ankommande valutabetalningar, allmänna villkor

SEPA-direktdebitering 

En SEPA-direktdebitering är en automatisk kontodebitering från betalarkundens konto inom eurobetalningsområdet (SEPA). Aktia tillhandahåller SEPA-direktdebitering endast till sina betalarkunder. För företag rekommenderar vi att istället för SEPA-direktdebitering använda nätfakturering. Företagen kan fakturera både sina företags- och konsumentkunder elektroniskt.

Eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet, allmänna villkor

MT101 Request for transfer 

MT101 (Request for transfer) är ett betalningsmeddelande som förmedlas i det internationella SWIFT-nätverket. I SWIFT-nätverket används internationella meddelandestandarder. Med hjälp av ett MT101-meddelande som kommer från utlandet till Finland kan kunden sända betalningsuppdrag från en utländsk kontobank för att utföras från ett konto i Aktia.

Betalningarnas dagavbrottstider 

MaterialSändningstid senast kl.
SEPA-gireringar*

18.00 

 

Enskilda betalningar som gjorts via nätbanken för företag före kl. 15.50 förmedlas till mottagaren under samma dag.
 
Betalningar som gjorts som Materialöverföring och som levererats till banken före kl. 14.30 (tjänsten Avgående betalningar) förmedlas till mottagaren under samma dag.

 

Utlandsbetalningar15.00
Betalterminal (kortbetalningar)13.30 
Inhemska ilgiron (POPS)8.00–14.50
På korta bankdagar (skärtorsdag och nyårsafton)8.00-11.50 

Dagsavbrottstiden i nätbanken är kl. 20.00.

*Observera att mottagaren får lönematerialet (= återkommande SEPA-betalning som identifieras på basis av värdet SALA som anges på satsnivå) alltid följande bankdag. Lönematerial kan inte göras som ilgiro. Om man vill att mottagaren får lönen under samma dag ska man göra en normal SEPA-betalning (före kl. 14.30).