Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Placeringsverksamheten i ett företag

Placeringsverksamheten i ett företag

Alla företag är olika liksom också deras behov av placeringsverksamhet. För vissa är effektiv och smidig kassahantering viktigast och då är en god likviditet för placeringarna vid sidan av avkastning väsentlig så att pengarna vid behov snabbt finns tillgängliga. För andra är placerande däremot en del av företagets affärsverksamhet och målsättningen är avkastning på lång sikt.

Aktia erbjuder ett omfattande utbud av placeringsprodukter. Vi rekommenderar gärna lämpliga alternativ för dig och ditt företag. Du får även råd om allokering mellan olika placeringsalternativ och optimering av avkastning och risker.

När företagandet leder till framgång

När din förmögenhet ökar får du via oss även Private Banking-kapitalförvaltningstjänster som är avsedda för privatkunder för att förvalta och öka din förmögenhet. 

Suveräna lösningar
Vi väljer alltid ut de lösningar som är bäst för just dig. Men vi vet att vi inte kan vara bäst på allt. Därför erbjuder vi inte endast våra egna produkter, utan hittar de bästa ränte-, aktie- och alternativa placeringarna för din portfölj både ur våra egna och våra samarbetspartners sortiment.

Alltid individuellt
För oss är det viktigt att din förmögenhet sköts just enligt dina målsättningar och på den risknivå som passar dig. Som ett finländskt företag förstår vi dina behov och kan erbjuda dig individuella lösningar och råd.

Alltid ansvarsfullt
Vi tror att företag som agerar ansvarsfullt skapar bättre avkastning på lång sikt. Därför är ansvarsfullhet en naturlig del av all vår placeringsverksamhet och inte bara en enskild produktgrupp. 

Suveräna resultat
När det kommer till placerande och kapitalförvaltning är det sist och slutligen en sak som är av störst betydelse. Resultat. Alla berömmer förstås sina egna produkter och lösningar men oberoende jämförelser visar att en kapitalförvaltare skiljer sig från mängden från år till år.