Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Uppdrag till företagskundservice

Företagskundservice

Uppdrag till företagskundservice

Här kan du göra begäran om ändring i din sammanslutnings eller ditt företags nuvarande tjänster och öppna nya tjänster. På den här sidan ser du alla uppdrag i anslutning till ett företagskundförhållande.

Uppdatering av kunduppgifter (KYC)

Enligt lagen* ska banken identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden, samt uppdatera kunduppgifterna regelbundet.

Uppdateringen kan göras med personliga nätbankskoder av den som är namnteckningsberättigad i företaget/föreningen.

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Dokument som behöver bifogas

 • Kopia på giltig identitetshandling för alla representanter.
 • Dokument som styrker vem som är namnteckningsberättigad, om inte sammanslutningens registeruppgifter är uppdaterade eller om uppgiften inte finns tillgänglig offentligt.
 • Beskrivning av koncernstruktur, ifall sammanslutningen ingår i en koncern.

Uppgifter som behövs för att fylla i formuläret

Bankerna bör bland annat kunna fastställa följande uppgifter gällande sina sammanslutningskunder:

1. Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande

Namn
Personbeteckning/födelsedatum

Representanten är företagets eller sammanslutningens primära kontaktperson och berättigad att upprätthålla bankförhållande. Vanligtvis är representanten den som är registrerad som namnteckningsberättigad.
Representanten kan också ha fått sitt mandat av de som är namnteckningsberättigade i sammanslutningen. I sådana falla ska personen vara iförd i registret, ha fullmakt, vara protokollförd eller ha rollen för att vara berättigad att upprätthålla bankförhållande för sammanslutningen.
Representanten är kundens primära undertecknare av kundkännedomsformuläret. Det kan finnas fler representanter, men bekräftelse av kunduppgifterna (underskrift) behövs endast av en representant.

2. Sammanslutningens verkliga förmånstagare

Namn
Personbeteckning/födelsedatum
Adress
Yrkesbeteckning eller roll i företaget
Medborgarskap
Beskattningsland/länder
Skattenummer/numror utomlands
PEP-person

Aktiebolag: Verklig förmånstagare bestäms vanligen via en fysisk persons direkta eller indirekta ägarskap eller röstetal. Ifall fysiska personers direkta eller indirekta ägarandelar eller röstetal inte överskrider 25% betraktas företagets styrelsemedlemmar som verkliga förmånstagare.

Andelslag: Verkliga förmånstagare identifierats långt på samma sätt som för aktiebolag. Andelsägare är verkliga förmånstagare. Ifall andelsägarnas röstetal inte överskrider 25% betraktas verkställande direktören, andelslagets styrelse eller motsvarande organ som verkliga förmånstagare. 

Offentligrättsliga samfund: Offentligrättsliga samfund har inte verkliga förmånstagare.

3. Uppskattad betalningstrafik i Aktia 

Betalningsförmedling och behov av användning av kontanter inom och utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet

4. Skatteuppgifter

Ifall sammanslutningen är skatteskyldigt utomlands, ber vi er meddela det utländska skattenumret i formuläret.

5. Sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation 

Vi behöver en utförlig beskrivning av verksamhetens natur. Företagets balansräkning och omsättning för föregående räkenskapsperiod.

6. Kommer över 50% av företagets/sammanslutningens omsättning/intäkter från placeringsverksamhet?

7. PEP

Skicka in kunduppgifterna

Då du samlat alla uppgifter som krävs, kan du fylla i formuläret. Reservera cirka 15 minuter för att fylla i uppgifterna. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. Bifogade PDF dokument kan ha maximalt storleken 5MB.

Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per skyddad e-post, per brev eller från ett telefonnummer som börjar med 010 247.

Fyll i kundsuppgifterna

Enligt lagen* ska banken identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden, samt uppdatera kunduppgifterna regelbundet. 

Uppdateringen kan göras med personliga nätbankskoder av den som är namnteckningsberättigad i företaget/föreningen. 

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

Dokument som behöver bifogas 

 • Kopia på giltig identitetshandling för alla representanter. 
 • Dokument som styrker vem som är namnteckningsberättigad, om inte sammanslutningens registeruppgifter är uppdaterade eller om uppgiften inte finns tillgänglig offentligt. 

Uppgifter som behövs för att fylla i formuläret 

Bankerna bör bland annat kunna fastställa följande uppgifter gällande sina sammanslutningskunder: 

1. Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande 

Namn 
Personbeteckning/födelsedatum 

Representanten är företagets eller sammanslutningens primära kontaktperson och berättigad att upprätthålla bankförhållande. Vanligtvis är representanten den som är registrerad som namnteckningsberättigad. 
Representanten kan också ha fått sitt mandat av de som är namnteckningsberättigade i sammanslutningen. I sådana falla ska personen vara iförd i registret, ha fullmakt, vara protokollförd eller ha rollen för att vara berättigad att upprätthålla bankförhållande för sammanslutningen. Obs! Nyttjanderätt begränsad till enstaka tjänster ger inte representationsrätt. Exempelvis kan inte en extern bokförare agera som representant för kunden, om det inte är särskilt dokumenterat i en fullmakt. 
Representanten är kundens primära undertecknare av kundkännedomsformuläret. Det kan finnas fler representanter, men bekräftelse av kunduppgifterna (underskrift) behövs endast av en representant. 

2. Sammanslutningens verkliga förmånstagare 

Namn 
Personbeteckning/födelsedatum 
Adress 
Yrkesbeteckning eller roll i företaget 
Medborgarskap 
Beskattningsland/länder 
Skattenummer/numror utomlands 
PEP-person 

Som verkliga förmånstagare betraktas registrerade styrelsemedlemmar i handelsregistret. 

Om inte nuvarande styrelsen är registrerad hos PRH, bifoga protokollet från bolagsstämman som bekräftar de uppgifter som delgetts. Kom ihåg att registrera styrelsen omgående till handelsregistret. 

3. Uppskattad betalningstrafik i Aktia 

Betalningsförmedling och behov av användning av kontanter inom och utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet

4. Skatteuppgifter 

5. Sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation  

Företagets balansräkning och omsättning för föregående räkenskapsperiod

6. Kommer över 50% av företagets/sammanslutningens omsättning/intäkter från placeringsverksamhet? 

7. PEP 

Skicka in kunduppgifterna

Då du samlat alla uppgifter som krävs, kan du fylla i formuläret. Reservera cirka 15 minuter för att fylla i uppgifterna. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. Bifogade PDF dokument kan ha maximalt storleken 5MB. 

Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per skyddad e-post, per brev eller från ett telefonnummer som börjar med 010 247. 

Fyll i kunduppgifterna

Enligt lagen* ska banken identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden, samt uppdatera kunduppgifterna regelbundet. 

Uppdateringen kan göras med personliga nätbankskoder av den som är namnteckningsberättigad i företaget/föreningen. 

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

Dokument som behöver bifogas 

 • Kopia på giltig identitetshandling för alla representanter. 
 • Protokoll över val av styrelse eller ordförande. 
 • Dokument som styrker vem som är namnteckningsberättigad, om inte sammanslutningens registeruppgifter är uppdaterade eller om uppgiften inte finns tillgänglig offentligt. 

Uppgifter som behövs för att fylla i formuläret 

Bankerna bör bland annat kunna fastställa följande uppgifter gällande sina sammanslutningskunder: 

1. Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande 

Namn 
Personbeteckning/födelsedatum 

Representanten är företagets eller sammanslutningens primära kontaktperson och berättigad att upprätthålla bankförhållande. Vanligtvis är representanten den som är registrerad som namnteckningsberättigad. 
Representanten kan också ha fått sitt mandat av de som är namnteckningsberättigade i sammanslutningen. I sådana falla ska personen vara iförd i registret, ha fullmakt, vara protokollförd eller ha rollen för att vara berättigad att upprätthålla bankförhållande för sammanslutningen. 
Representanten är kundens primära undertecknare av kundkännedomsformuläret. Det kan finnas fler representanter, men bekräftelse av kunduppgifterna (underskrift) behövs endast av en representant. 

2. Sammanslutningens verkliga förmånstagare 

Namn 
Personbeteckning/födelsedatum 
Adress 
Yrkesbeteckning eller roll i företaget 
Medborgarskap 
Beskattningsland/länder 
Skattenummer/numror utomlands 
PEP-person 

Väglagets förmånstagare är styrelsens medlemmar eller ordförande. 

3. Skatteuppgifter 

Ifall sammanslutningen är skatteskyldigt utomlands, ber vi er meddela det utländska skattenumret i formuläret.  

4. Sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation  

Vi behöver en utförlig beskrivning av verksamhetens natur. Företagets balansräkning och omsättning för föregående räkenskapsperiod.

5. Kommer över 50% av företagets/sammanslutningens omsättning/intäkter från placeringsverksamhet? 

6. PEP 

Skicka in kunduppgifterna

Då du samlat alla uppgifter som krävs, kan du fylla i formuläret. Reservera cirka 15 minuter för att fylla i uppgifterna. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. Bifogade PDF dokument kan ha maximalt storleken 5MB. 

Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per skyddad e-post, per brev eller från ett telefonnummer som börjar med 010 247.   

Fyll i kunduppgifterna

Enligt lagen* ska banken identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden, samt uppdatera kunduppgifterna regelbundet. 

Uppdateringen kan göras med personliga nätbankskoder av den som är namnteckningsberättigad i företaget/föreningen. 

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

Dokument som behöver bifogas 

 • Kopia på giltig identitetshandling för alla representanter. 
 • Dokument som styrker vem som är namnteckningsberättigad, om inte sammanslutningens registeruppgifter är uppdaterade eller om uppgiften inte finns tillgänglig offentligt. 

Uppgifter som behövs för att fylla i formuläret 

Bankerna bör bland annat kunna fastställa följande uppgifter gällande sina sammanslutningskunder: 

1. Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande 

Namn 
Personbeteckning/födelsedatum 

Representanten är företagets eller sammanslutningens primära kontaktperson och berättigad att upprätthålla bankförhållande. Vanligtvis är representanten den som är registrerad som namnteckningsberättigad. 
Representanten kan också ha fått sitt mandat av de som är namnteckningsberättigade i sammanslutningen. I sådana falla ska personen vara iförd i registret, ha fullmakt, vara protokollförd eller ha rollen för att vara berättigad att upprätthålla bankförhållande för sammanslutningen. 
Representanten är kundens primära undertecknare av kundkännedomsformuläret. Det kan finnas fler representanter, men bekräftelse av kunduppgifterna (underskrift) behövs endast av en representant. 

2. Sammanslutningens verkliga förmånstagare 

Namn 
Personbeteckning/födelsedatum 
Adress 
Yrkesbeteckning eller roll i företaget 
Medborgarskap 
Beskattningsland/länder 
Skattenummer/numror utomlands 
PEP-person 

Firmanamn: som verklig förmånstagare står företagaren själv. 

Öppet bolag och kommanditbolag: Som verkliga förmånstagare betraktas ansvariga bolagsmän som är antecknade i handelsregistret. 

3. Uppskattad betalningstrafik i Aktia  

Betalningsförmedling och behov av användning av kontanter inom och utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet

4. Skatteuppgifter 

Ifall sammanslutningen är skatteskyldigt utomlands, ber vi er meddela det utländska skattenumret i formuläret.  

5. Sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation  

Vi behöver en utförlig beskrivning av verksamhetens natur. Företagets balansräkning och omsättning för föregående räkenskapsperiod.

6. Kommer över 50% av företagets/sammanslutningens omsättning/intäkter från placeringsverksamhet? 

7. PEP 

Skicka in kunduppgifterna

Då du samlat alla uppgifter som krävs, kan du fylla i formuläret. Reservera cirka 15 minuter för att fylla i uppgifterna. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. Bifogade PDF dokument kan ha maximalt storleken 5MB. 

Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per skyddad e-post, per brev eller från ett telefonnummer som börjar med 010 247.             

Fyll i kunduppgifterna

Enligt lagen* ska banken identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden, samt uppdatera kunduppgifterna regelbundet. 

Uppdateringen kan göras med personliga nätbankskoder av den som är namnteckningsberättigad i företaget/föreningen. 

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

Dokument som behöver bifogas 

 • Kopia på giltig identitetshandling för alla representanter. 
 • Dokument som styrker vem som är namnteckningsberättigad, om inte sammanslutningens registeruppgifter är uppdaterade eller om uppgiften inte finns tillgänglig offentligt. 

Uppgifter som behövs för att fylla i formuläret 

Bankerna bör bland annat kunna fastställa följande uppgifter gällande sina sammanslutningskunder: 

1. Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande 

Namn 
Personbeteckning/födelsedatum 

Representanten är företagets eller sammanslutningens primära kontaktperson och berättigad att upprätthålla bankförhållande. Vanligtvis är representanten den som är registrerad som namnteckningsberättigad.
Representanten kan också ha fått sitt mandat av de som är namnteckningsberättigade i sammanslutningen. I sådana falla ska personen vara iförd i registret, ha fullmakt, vara protokollförd eller ha rollen för att vara berättigad att upprätthålla bankförhållande för sammanslutningen. 
Representanten är kundens primära undertecknare av kundkännedomsformuläret. Det kan finnas fler representanter, men bekräftelse av kunduppgifterna (underskrift) behövs endast av en representant. 

2. Sammanslutningens verkliga förmånstagare 

Namn 
Personbeteckning/födelsedatum 
Adress 
Yrkesbeteckning eller roll i företaget 
Medborgarskap 
Beskattningsland/länder 
Skattenummer/numror utomlands 
PEP-person 

Religiöst samfund: som verkliga förmånstagare betraktas styrelsemedlemmar som är registrerade i det religiösa samfundets register. 

Beskattningssammanslutning: Beskattningstekniska sammanslutningar slutna av fysiska personer som inte är antecknade i handels- eller andra register. Beskattningssammanslutningens verksamhetsform motsvarar ett öppet bolags och i praktiken är de verkliga förmånstagarna medlemmarna i sammanslutningen. Beskattningssammanslutningens representationsrätt kan kontrolleras i kopian som skickats till skattemyndigheten i samband med utredningen angående sammanslutningen. Beskattningssammanslutningar är exempelvis jordbrukssammanslutningar och skogssammanslutningar. 

3. Uppskattad betalningstrafik i Aktia  

Betalningsförmedling och behov av användning av kontanter inom och utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet

4. Skatteuppgifter 

Ifall sammanslutningen är skatteskyldigt utomlands, ber vi er meddela det utländska skattenumret i formuläret.  

5. Sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation  

Vi behöver en utförlig beskrivning av verksamhetens natur. Företagets balansräkning och omsättning för föregående räkenskapsperiod.

6. Kommer över 50% av företagets/sammanslutningens omsättning/intäkter från placeringsverksamhet? 

7. PEP 

Skicka in kunduppgifterna

Då du samlat alla uppgifter som krävs, kan du fylla i formuläret. Reservera cirka 15 minuter för att fylla i uppgifterna. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. Bifogade PDF dokument kan ha maximalt storleken 5MB. 

Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per skyddad e-post, per brev eller från ett telefonnummer som börjar med 010 247.    

Fyll i kunduppgifterna

Enligt lagen* ska banken identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden, samt uppdatera kunduppgifterna regelbundet. 

Uppdateringen kan göras med personliga nätbankskoder av den som är namnteckningsberättigad i företaget/föreningen. 

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

Dokument som behöver bifogas 

 • Kopia på giltig identitetshandling för alla representanter. 
 • Föreningens stadgar 
 • Dokument som styrker vem som är namnteckningsberättigad, om inte sammanslutningens registeruppgifter är uppdaterade eller om uppgiften inte finns tillgänglig offentligt. 

Uppgifter som behövs för att fylla i formuläret 

Bankerna bör bland annat kunna fastställa följande uppgifter gällande sina sammanslutningskunder: 

1. Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande 

Namn 
Personbeteckning/födelsedatum 

Representanten är företagets eller sammanslutningens primära kontaktperson och berättigad att upprätthålla bankförhållande. Vanligtvis är representanten den som är registrerad som namnteckningsberättigad. 
Representanten kan också ha fått sitt mandat av de som är namnteckningsberättigade i sammanslutningen. I sådana falla ska personen vara iförd i registret, ha fullmakt, vara protokollförd eller ha rollen för att vara berättigad att upprätthålla bankförhållande för sammanslutningen. Obs! Nyttjanderätt begränsad till enstaka tjänster ger inte representationsrätt. Exempelvis kan inte en extern bokförare agera som representant för kunden, om det inte är särskilt dokumenterat i en fullmakt. 
Representanten är kundens primära undertecknare av kundkännedomsformuläret. Det kan finnas fler representanter, men bekräftelse av kunduppgifterna (underskrift) behövs endast av en representant. 

2. Sammanslutningens verkliga förmånstagare 

Namn 
Personbeteckning/födelsedatum 
Adress 
Yrkesbeteckning eller roll i företaget 
Medborgarskap 
Beskattningsland/länder 
Skattenummer/numror utomlands 
PEP-person 

Stiftelse: som verkliga förmånstagare betraktas styrelse-och förvaltningsrådsmedlemmar som är registrerade i stiftelseregistret.  

Förening: som verkliga förmånstagare betraktas styrelsemedlemmar som är registrerade i föreningsregistret.  

3. Uppskattad betalningstrafik i Aktia  

Betalningsförmedling och behov av användning av kontanter inom och utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet

4. Skatteuppgifter 

5. Sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation  

Företagets balansräkning och omsättning för föregående räkenskapsperiod

6. Kommer över 50% av företagets/sammanslutningens omsättning/intäkter från placeringsverksamhet? 

7. PEP 

Skicka in kunduppgifterna

Då du samlat alla uppgifter som krävs, kan du fylla i formuläret. Reservera cirka 15 minuter för att fylla i uppgifterna. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. Bifogade PDF dokument kan ha maximalt storleken 5MB. 

Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per skyddad e-post, per brev eller från ett telefonnummer som börjar med 010 247.         

Fyll i kunduppgifterna

Enligt lagen* ska banken identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden, samt uppdatera kunduppgifterna regelbundet. 

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

Vi ber er uppdatera era kunduppgifter med formulären som ni kan printa ut. 

KYC-lomake - Rahoitus ja Vakuutustoiminta 
KYC-blankett - Finansierings- och försäkringsverksamhet 
KYC Questionnaire - Financing and Insurance 
KYC-lomake - Yritysasiakas
KYC-blankett - Företagskund 
KYC Questionnaire - Corporate customers
PEP-lomake 
PEP-blankett 
PEP-person 

Observera att man måste svara på alla frågor i formuläret och gällande beskrivningen av företagsverksamheten är det bra att beskriva verksamheten utförligt. Bifoga de dokument som krävs. Formuläret undertecknas av företagets representant. 

Dokument som behöver bifogas 

 • Kopia på giltig identitetshandling för alla representanter.
 • Dokument som styrker vem som är namnteckningsberättigad, om inte sammanslutningens registeruppgifter är uppdaterade eller om uppgiften inte finns tillgänglig offentligt. 
 • Beskrivning av koncernstruktur, ifall sammanslutningen ingår i en koncern. 

Skicka in kunduppgifterna

Du kan skicka in formuläret 

 • per post till adressen: Aktia Bank Abp, INFO 2584, 5001763, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE 
 • via meddelandefunktionen i nätbanken för företag 
 • via meddelandefunktionen i nätbanken för privatpersoner (du kan identifiera dig med alla finländska bankers koder). Ifall du skickar in formuläret via nätbanken för privatpersoner, välj som ämne för meddelandet “företag och föreningar”. 

Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi er per skyddad e-post, per brev eller från ett telefonnummer som börjar med 010 247. 

Kundförhållande

Meddela om förändringar i adressuppgifter och/eller om en ny kontaktperson.

Ändringen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Företagets nya adressuppgifter och/eller den nya kontaktpersonens kontaktuppgifter

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia uppdaterar uppgifterna

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och uppdaterar uppgifterna. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247.

Uppdatera adress- och kontaktuppgifter

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ ett saldointyg.

Saldointyget innehåller uppgifter om företagets/föreningens gällande avtal, ansvar och säkerheter för den valda dagen. För saldointyget debiterar vi en serviceavgift enligt gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Kontonumret, från vilket serviceavgiften debiteras

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skickar saldointyget

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar saldointyget per post till den adress vi har i kunduppgifterna. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

Beställ saldointyg

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Med denna blankett kan du sända bilagor eller kompletterande uppgifter som behövs för att sköta en uppgift som är på hälft.

Skicka begäran

Bli företagskund i Aktia.

För att vi ska kunna behandla din ansökan om att öppna ett kundförhållande i Aktia ber vi dig att fylla i och skicka det elektroniska formuläret ”Fyll i kunduppgifter” med tillhörande bilagor som du hittar nedan. Vi kontaktar dig då vi mottagit formuläret. Kunduppgifterna kan fyllas i av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med företagstjänsternas gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

Börja med att kontrollera vilka dokument du ska bifoga till ansökan. Till alla ansökningar bifogas en kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor) gällande företagets representanter och de personer, som ska få användarrätt till konton samt behövliga dokument enligt bolagsform. Kontrollera vilka handlingar som behövs för olika bolagsformer: Handlingar för olika bolagsformer

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt bra förutsätter att banken samlar in kunduppgifter alltid när ett nytt kundförhållande inleds och även regelbunden uppdatering av dessa uppgifter.

Bankerna bör bland annat fastställa följande uppgifter om sina sammanslutningskunder:

 • Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande samt fastställande av deras identitet och rätt att representera
 • Företagets eller sammanslutningens verkliga förmånstagare
 • Koncernstruktur
 • Uppskattad betalningstrafik i banken
 • Skatteuppgifter
 • Företagets eller sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppgifterna här:  Fyll i kunduppgifter. Reservera cirka 15 minuter för att fylla i uppgifterna. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia är i kontakt med dig

Tack för uppgifterna! Vi behandlar din begäran så snart som möjligt och kontaktar dig. Efter att ansökan om att öppna kundförhållande har blivit godkänd gör vi upp avtalen och skickar dem för elektronisk underskrift. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Företagets/föreningens namneckningsberättigade samt de som använder tjänsterna skriver under avtalen med personliga nätbankskoder.

 

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Beställ en lista över kontoanvändningsrättigheter. Beställningen kan göras med personliga nätbankskoder.

Lista över kontoanvändningsrättigheter innehåller uppgifter om kontoanvändningsrättigheter till företagets/föreningens alla giltiga konton enligt ett datum som du väljer. För listan över kontoanvändningsrättigheter debiterar vi en serviceavgift enligt gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-nummer
  Adress som förteckningen ska skickas till
  Eventuell fullmakt, om du beställer för någon annans räkning med stöd av fullmakt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skickar listan över kontoanvändningsrättigheter

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar listan över kontoanvändningsrättigheter per post till den adress du uppgett. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

Beställ lista över kontoanvändningsrättigheter

 

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Konton

Öppna ett nytt företagskonto. Om företaget/föreningen inte är kund i Aktia, läs instruktionerna här: Hur öppna ett företagskundförhållande i Aktia? För öppnandet av företagskontot debiterar vi enligt gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Följande uppgifter om nya kontoanvändare: personbeteckning, kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress) och bild eller kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt
 • Följande uppgifter för öppnande av konto till registrerad förening: föreningsregisterutdrag, föreningens stadgar samt ett utdrag ur styrelseprotokoll där det framkommer vem som får öppna kontot, vem som har användningsrätt till kontot samt vilka tjänster kontoöppnaren får koppla till kontot

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift via e-post till namnteckningsberättigade och det nya kontots användare om nätbank beställs samtidigt. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Nätbanken kan tas i bruk när alla har skrivit under avtalen och nyckeltalskortet anlänt till användaren per post.

Öppna företagskonto

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Avsluta enskilda företagskonton eller hela företagskundförhållandet i Aktia. Begäran om avslutande av konto eller kundförhållandet kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Kontonumret för kontot som ska avslutas
 • Kontonumret för kontot som saldot överförs till
 • Kontrollera eventuell kontolimit före begäran om avslutande av konto och flytta vid behov medel till kontot

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia avslutar kontot

Tack för uppgifterna! Vi avslutar kontot samt tillhörande tjänster enligt din begäran och förmedlar saldot till det konto du angivit. Vi skickar det sista kontoutdraget per post. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

Avsluta konto

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ ändringar till företagskontots användarrättigheter. Genom att göra en beställning kan du lägga till nya kontoanvändare och/eller radera befintliga användarrättigheter till kontot. Du kan definiera vilka rättigheter som ges/borttages per användare. Beställningen görs av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder

Om ändringen gäller byte av styrelse och/eller kassör i föreningen, se noggrannare instruktioner här.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Kontonummer som ändringen av användarrättigheterna berör
 • Följande uppgifter om nya kontoanvändare: personbeteckning, kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress) och bild eller kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skapar de avtal som behövs. Vi skickar därefter avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vid borttagande av användarrättigheter krävs inte underskrift av avtal.

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift via e-post till namnteckningsberättigade och den nya kontoanvändaren om nätbank beställs samtidigt. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem. 

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Nätbanken kan tas i bruk när alla har skrivit under avtalen och nyckeltalskortet anlänt till användaren per post.

Uppdatera kontots användarrättigheter

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ kontoutdrag. Du kan i uppdraget välja att återbeställa papperskontoutdrag, nätkontoutdrag eller elektroniskt material. Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade, kontoanvändaren eller en enligt avtal befullmäktigad bokförings-/redovisningsbyrå med personliga nätbankskoder.

 

För kontoutdraget debiterar vi en serviceavgift enligt gällande prislista.

 

Ifall du behöver en omfattande lista på företagets tjänster beställ ett saldointyg

 

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Kontonumret som kontoutdraget genereras om
 • Leveransuppgifter för kontoutdraget, t.ex. företagets adress eller WS-kanalens användarkod eller avtalsnummer  

 

2. Hur skickar jag uppgifterna?

 

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

 

 

3. Aktia levererar kontoutdraget

 

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och levererar kontoutdraget enligt begäran. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

 

 

Beställ kontoutdrag

 

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700. 

Betalningsrörelse

Beställ en ny bankförbindelse. Företaget eller föreningen kan befullmäktiga en bokförings- eller disponentbyrå att sända och motta betalningsrörelsematerial i Aktia Bank. 

Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade, bokföringsbyrå eller disponent med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret och kontonumret för det företag som beviljar fullmakt
 • Följande uppgifter om bokföringsbyrå eller disponentbyrå: FO-nummer, Web Services –avtalsnummer och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs uppgifterna för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. 

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Befogenheten träder i kraft efter att alla parter skrivit under avtalen.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Öppna en ny företagsnätbank. Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller den nya användaren med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Följande uppgifter om nya nätbanksanvändare: personbeteckning, kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress) och bild eller kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade och den nya nätbanksanvändaren via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Nätbanken kan tas i bruk när alla har skrivit under avtalen och nyckeltalskortet anlänt till användaren per post.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ en ny Web Services –kanal och tillhörande betalningsrörelsetjänster för företagets eget bruk. Web Services-förbindelsen är avsedd för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan företaget och banken.

Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller kanalens användare med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Följande uppgifter om Web Services –kanalens användare: namn och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Kanalen kan tas i bruk efter att alla parter har skrivit under avtalet.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Den allmänna intressebevakaren kan med detta uppdrag koppla den intressebevakades konto till intressebevakarens Web Services –kanal. Du kan tillägga tjänster eller ta bort tjänster. Uppgiften om intressebevakning ska vara registrerad hos Aktia före Web Services -kontakten kan aktiveras. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • Den intressebevakades personuppgifter (namn och personbeteckning) samt kontonummer
 • Web Services -kanalens avtalsnummer eller användarkod samt vilka avtal som ska kopplas till Web Services –kanalen
 • Intressebevakarens kontaktuppgifter

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till intressebevakaren via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. Efter att avtalet skrivits under får intressebevakaren en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Vi öppnar förbindelsen efter att avtalen blivit undertecknade.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

För det nya nyckeltalskortet debiterar vi en serviceavgift enligt gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Nätbankens användarkod

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. 

3. Aktia levererar nyckeltalskortet

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och levererar nyckeltalskortet till den adress som är definierad i avtalet. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

 

 

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700.

Skicka en förfrågan gällande nätfakturering. Genom att fylla i uppdraget kan du lämna en fritt formulerad utredningsbegäran eller en ändringsbegäran gällande nätfakturering samt skicka frågor och begäran gällande fakturerarmeddelanden.

 

Begäran kan göras av företagets/föreningens representant eller av en enligt avtal befullmäktigad bokförings-/redovisningsbyrå med personliga nätbankskoder.

 

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • En noggrann beskrivning av problemet och/eller begäran, t.ex. felkod eller nätfaktura-adress och datum

 

2. Hur skickar jag uppgifterna?


Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. 

 

 

3. Aktia behandlar uppdraget

 

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

 

 

Fyll i uppdraget


Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Fyll i en rättelsebegäran om en SEPA-betalning. Du kan begära att banken utreder en betalning som du gjort till en okänd mottagare. Ifall du förut har betalat till detta kontonummer eller du har gjort betalningen dubbelt önskar vi att du är i direkt kontakt med mottagaren. Rättelsebegäran innebär att banken å kundens vägnar skickar en begäran till den bank som mottagit betalningen och strävar till att spåra betalningsmottagaren.

Begäran kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller den kontoberättigade, vars konto betalningen debiterats ifrån. För att fylla i uppdraget identifierar man sig i tjänsten med personliga nätbankskoder.

För utredningen av betalningen debiterar vi serviceavgifter enligt gällande prislista. Ytterligare debiteras eventuella avgifter av den bank som mottagit betalningen.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Uppgifter om betalningen som rättelsebegäran hänför sig till (kontonummer, betalningens summa, mottagarens uppgifter och arkiveringskod)

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. 

3. Aktia behandlar rättelsebegäran

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka. Pengarna returneras till kontot om mottagarbanken returnerar betalningen. Vi meddelar skilt om svaret är nekande.

Fyll i rättelsebegäran

 

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700.

Skicka en fritt formulerad begäran gällande utlandsbetalningar. Genom att fylla i uppdraget kan du be om en utredning eller rättelse av en utlandsbetalning samt skicka svar gällande förfrågningar om tilläggsinformation som företaget har fått. 

Begäran kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller den kontoberättigade, vars konto betalningen debiterats ifrån. För att fylla i uppdraget identifierar man sig i tjänsten med personliga nätbankskoder.

För utredningen av betalningen debiterar vi serviceavgifter enligt gällande prislista. Ytterligare debiteras eventuella avgifter av den bank som mottagit betalningen.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Uppgifter om betalningen som begäran hänför sig till (kontonummer, mottagarens uppgifter och arkiveringskod)

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. 

3. Aktia behandlar begäran

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

Fyll i rättelsebegäran

 

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700. 

Kort

Beställ ett Aktia Business Debit -kort. Kortinnehavaren kan betala från kontot samt deponera kontanter till kontot via Automatias insättningsautomater. Du kan kontrollera var närmaste automat finns här: https://otto.fi/sv/var-finns-talletus/ I TalletusOtto -automaten kan du deponera sedlar och mynti i euro och i OttoPlus -automaten kan du deponera sedlar i euro.

Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller kortets kommande användare med personliga nätbankskoder. Du kan beställa kort åt flera kortinnehavare på samma gång. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Följande uppgifter om den nya kortinnehavaren: personbeteckning, kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress) och bild eller kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till den blivande kortinnehavaren och till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Efter att alla parter har skrivit under avtalen skickar vi kort och pin-kod till kortinnehavarens adress.

Beställ kort

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Eurocard Corporate Gold-företagskortet är ett kort utan köpgräns upp till 20 000€ i månaden (20 000€/30 dagar).

Ansökan består av tre delar: Företagets uppgifter, den egentliga förmånstagaren, avtalet och kortinnehavarens uppgifter. Det är enbart företagets VD eller en person som har firmateckningsrätt som kan underteckna ansökan. Nätfakturering kan beställas genom att skicka information om EDI-signumet och nätfaktureringsoperatören till [email protected]

"Fyll i ansökan" -knappen leder vidare till Eurocard:s egen webbplats, direkt till kortansökan.

Skicka ansökan

Avsluta Aktia Business Debit –kort. Kortet kan avslutas av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller av kortinnehavaren med personliga nätbankskoder.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Uppgifter om kortet som skall avslutas

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia avslutar kortet

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och avslutar kortet. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247.

Avsluta kort

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Finansiering

Ansök om finansiering genom att fylla i ansökan nedan. I ansökan kan man välja följande finansieringsformer: företagslån, företagskonto med kredit, bankgaranti, factoring-, avbetalnings- och leasingfinansiering. Man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

Uppgifter om företaget:

 • Det senaste bekräftade bokslutet
 • Innevarande räkenskapsperiods bokföringskörning (resultat och balans), om det gått mer än 6 månader sedan det föregående bokslutet
 • Eventuell mera detaljerad beskrivning av företagets affärsverksamhet

Uppgifter om finansieringen:

 • Investerings- eller projektplan
 • Eventuellt avtal, t.ex. hyres-, entreprenads-, leverans-, beställnings- eller köpeavtal
 • Budget- och kassaflödesanalys för tre år

Uppgifter om säkerheten:

 • Uppgifter om säkerheter som erbjuds, t.ex. disponentintyg eller fastighetens värderingsdokument

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i ansökan. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i ansökan. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia behandlar ansökan

Tack för ansökan! Vi är i kontakt med dig, ifall vi behöver tilläggsuppgifter.

4. Beslut om finansiering

Vi är i kontakt med dig då vi gjort beslutet om finansieringen.

5. Underskrifter och lånelyft

Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. Krediten lyfts enligt överenskommelse när dokumenten är underskrivna.

Fyll i ansökan

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Ansök om ändring i gällande kreditavtal. Du kan till exempel ansöka om amorteringsfritt, begära om förtida bortbetalning av lånet eller göra en extra amortering. För förändringen debiterar vi enligt gällande prislista. Ansökan kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Lånenumret
 • Dokument som beskriver företagets ekonomiska situation som t.ex. färska bokslutsuppgifter eller bokföringskörning för innevarande räkenskapsperiod
 • Specificerad beskrivning över ändringarna, som till exempel:
 • Amorteringsfrihet till lånet: den ansökta längden för amorteringsfriheten i månader samt ett skilt omnämnande, ifall lånetiden skall förlängas med samma tidsperiod
 • Förtida bortbetalning av lånet: tidpunkten för när lånet önskas betalas bort, anledningen till begäran (t.ex. försäljning av säkerhet) samt information vart säkerheten skall överföras
 • Frigörande av säkerhet: uppdaterade uppgifter om de säkerheter som kvarstår, t.ex. disponentintyg eller fastighetens värderingsdokument samt information vart säkerheten skall överföras
 • Extra amortering på lånet: mängden på amorteringen samt den önskade tidpunkten. Se instruktionerna ovan, ifall säkerheter önskas samtidigt frigöras.

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia gör ändringarna

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget inom cirka en vecka och gör ändringarna enligt ansökan. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247.

Vi skickar eventuella avtalsändringar för elektronisk underskrift.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Begär en offert om husbolagslån genom att fylla i ansökan nedan. Man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan. Vi behandlar din offertförfrågan genast när vi har alla behövliga uppgifter.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • Det senaste bekräftade bokslutet samt bokslutet för året innan
 • Ekonomiplan för pågående/nästa år
 • Färskt disponentintyg
 • Delägarförteckning

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i ansökan. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i ansökan. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

Vänligen bifoga dokumenten ovan i första hand till ansökan. Vid behov kan du skicka dokumenten till adressen [email protected] eller via meddelandefunktionen i Aktias nätbank

3. Behandling av offertförfrågan

Vi är i kontakt med dig, ifall vi behöver tilläggsuppgifter.

4. Offerten

Vi skickar offerten cirka en vecka från det att offertförfågan skickats.

5. Underskrifter och lånelyft

Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. Krediten lyfts enligt överenskommelse när dokumenten är underskrivna.

Begär om offert

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Begär om extra amortering på husbolagslånet. Du kan samtidigt begära om extra amortering för flera lån. Begäran ska skickas in 5 bankdagar före tilläggsamorteringen ska betalas in.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Lånenumret
 • Beloppet för extra amorteringen och debiteringsdagen

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia gör extra amorteringen

Tack för informationen! Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Vi skickar eventuella ändringar i betalplanen för elektronisk underskrift.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ lånets ränteuppgifter och/eller betalplanen. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Lånenumret

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia levererar informationen gällande lånet

Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och levererar den begärda informationen per skyddad e-post till företagets kontaktperson som angivits i beställningen. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ ett saldointyg med information om ansvar och säkerheter.

Saldointyget innehåller uppgifter om företagets/föreningens gällande avtal, ansvar och säkerheter för den valda dagen. För saldointyget debiterar vi en serviceavgift enligt gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Kontonumret, från vilket serviceavgiften debiteras

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skickar saldointyget

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar saldointyget per post till den adress vi har i kunduppgifterna. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

Beställ saldointyg

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Depositionsgaranti

Beställ en ny depositionsgaranti under arbets- eller garantitiden. Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Uppgifter om entreprenaden, säkerhetens belopp och en kopia på entreprenadavtalet
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Efter att alla parter har skrivit under avtalen grundar vi säkerheten och skickar bankens bekräftelse om pantsättningen per post till den i uppdraget specifierade mottagaren.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ en ny hyresgaranti. Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Undertecknat hyresavtal som bilaga
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Efter att alla parter har skrivit under avtalen grundar vi säkerheten och skickar bankens bekräftelse om pantsättningen per post till den i uppdraget specifierade mottagaren.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ en ny depositionsgaranti som inte är en hyresgaranti eller en säkerhet för entreprenad/anskaffning. Depositionssäkerheten kan gälla exempelvis trafiktillstånd, punktbeskattning, förpliktelser gentemot tullen eller tillhandahållande av kombinerade resetjänster. Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Uppgifter om kontraktet som säkerheten hänvisar till samt säkerhetens belopp
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Efter att alla parter har skrivit under avtalen grundar vi säkerheten och skickar bankens bekräftelse om pantsättningen per post till den i uppdraget specifierade mottagaren.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Spara och placera

Lägg till företagets/föreningens aktier och fonder i nätbanken samt möjliggör placeringsuppdrag.

Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Användarkoden till den företagsnätbank som investeringssektionen läggs till samt nätbanksanvändarens namn och personbeteckning
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt
 • LEI-nummer för aktiehandel, ansöks om av företaget hos Patent- och registerstyrelsen
 • Ifall det i företagshandelsregistret/föreningsreglerna inte anges att företaget/föreningen kan bedriva värdepappershandel behöver du bifoga styrelseprotokoll för företaget/föreningen där beslutet om handel med värdepapper har fattats

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Investeringssektionen läggs till i nätbanken efter att namnteckningsberättigade har skrivit under avtalen.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700