Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Fortsätter livet efter döden? Ja.

Fortsätter livet efter döden? Ja.

Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

När du inte längre finns går livet vidare för dem du älskar

En livförsäkring är både kärlek och sunt förnuft, ett sätt att visa omtanke. Den är en trygghet för dina närmaste och underlättar deras ekonomiska situation när du inte längre finns. Livförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid dödsfall. Har du funderat över hur din familj skulle klara sig om du plötsligt dör? Familjens boendekostnader och barnens hobbyutgifter minskar inte även om din inkomst faller bort.

Livförsäkringsersättningen hjälper dina närmaste att anpassa ekonomin till den nya situationen. Du väljer själv till vem ersättningen betalas ut.

Livförsäkringen kan tecknas både för dig själv som företagare och som en motiverande extra förmån för dina anställda.

Dagliga utgifter

Ersättningen som betalas ut från din livförsäkring hjälper dina närstående att klara vardagen om dina inkomster faller bort.

Boendekostnader

Ersättningen gör det möjligt för din familj att bo kvar i ert hem genom att man t.ex. har möjlighet att betala bort bostadslånet.

Trygga företagsverksamheten

Ersättningen kan även användas för att säkerställa att din företagsverksamhet kan fortsätta om något händer dig till exempel genom att köpa ut de anhöriga eller finansiera sökandet efter en efterträdare eller ny ägare.

Har du frågor om din försäkring?

Är du intresserad av ett försäkringsskydd? 

Lämna en kontaktbegäran så kontaktar vi dig snart.

Lämna en kontaktbegäran

Mer information om livförsäkringen

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab. Försäkringen marknadsförs och säljs av Finlands Företagarskydd Ab för Aktia Livförsäkring Ab:s räkning och på dess ansvar.

Komplettera tryggheten med andra personskydd

Du kan komplettera livförsäkringen också med andra försäkringar. Aktia Personskydd är en försäkringshelhet som skräddarsys enligt din livssituation för att hjälpa dig och dina närstående att klara sig ekonomiskt förutom vid dödsfall också om något annat oförutsägbart, såsom sjukdom eller olycksfall, skulle drabba er. Förutom för dig själv som företagare kan personskydden tecknas också för din personal.

Skyddet för bestående arbetsoförmåga hjälper dig att anpassa dig till den nya livssituationen om du blir sjukpensionerad och inte längre kan jobba.

Bekanta dig med försäkringen

Skyddet för tillfällig arbetsoförmåga tryggar din ekonomi om du blir långvarigt sjukledig och din inkomst tillfälligt faller bort.

Bekanta dig med försäkringen

Försäkringen för allvarlig sjukdom hjälper dig att snabbt få tillgång till bästa möjliga vård och klara de kostnader som orsakas då du insjuknar allvarligt. 

Bekanta dig med försäkringen