Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Som en del av andra aktörer inom finanssektorn, drabbades även Aktias tjänster idag av en störning till följd av en överbelastningsattack.

På grund av detta kan det förekomma störningar i nät- och mobilbanken, identifieringen och på vår hemsida. Våra kunders information och tillgångar har inte äventyrats på grund av detta. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Bankgaranti

Företagets finansiering

Bankgaranti

Bankgarantin fungerar som säkerhet för ett avtal och kan t.ex. ges för lån, entreprenad, hyresavtal eller varukredit.

Varför använda bankgaranti?

Begränsa ditt företags risker

Du kan be din samarbetspart om bankgaranti om du handlar med en partner som inte är bekant sedan tidigare och vill försäkra dig om att allt går som överenskommet eller om det är frågan om en stor och betydande affär.

Visa att du är en pålitlig partner

Med bankgarantin kan du också själv styrka att du är en pålitlig partner då du handlar med nya bekantskaper. Bankgarantin fungerar som säkerhet för din avtalspartner och hjälper dig att bevisa din betalningsförmåga och att klara av en varuleverans eller arbetsprestation. För bankgarantin betalar du en årlig garantiprovision och därtill en expeditionsavgift i samband med att garantidokumenten utställs. Om ditt företag behöver bankgarantier ofta kan du förhandla om en bankgarantilimit som möjliggör att vi kan ge dig garantier snabbare och enklare.

Finansieringsansökan

Ansök om finansiering

Ni kan ansöka om ny finansiering eller ändring till ett nuvarande avtal. För att ansöka om finansiering behövs inte nätbankskoder och ni behöver inte vara kunder i Aktia sedan tidigare.

Ansök om finansiering

Ansök om finansiering

Andra typer av garantier

Entreprenadgaranti

I entreprenad- och byggprojekt används ofta entreprenadgaranti som försäkrar att arbetet eller anskaffningen sker som avtalat mellan entreprenören och beställaren. Garantisumman är i allmänhet ca 10 % av entreprenadsumman eller anskaffningspriset. Garantin gäller till entreprenadtidens slut.

RS-garanti

Aktia erbjuder RS-garantier som används vid byggnadsprojekt för att trygga bostadsaktiebolags och aktieköparens intressen.