Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Borgen av Finnvera och EIF-borgen

Företagets finansiering

Borgen av Finnvera och EIF-borgen

Aktia erbjuder statsborgen i form borgen av Finnvera och EIF-borgen. Borgen av Finnvera lämpar sig som säkerhet för olika finansieringsbehov, såsom t.ex. investeringar och behov av driftskapital. Garantin utgör i de flesta fall 50-80 % av finansieringen.

Via ett EU-stött garantiprogram kan SME-företag få tillgång till så kallade SME Initiative riskdelningsgarantier, EIF-borgen. Inom ramen för programmet kan företagen få förmånligare finansiering med mindre säkerhetskrav för sina ekonomiskt lönsamma investeringar och driftskapital. Garantin utgör 50 % av finansieringen. I tillägg till den kan vid behov ansökas om borgen av Finnvera på 30 %. Garantin innehåller statsstöd av mindre betydelse (de minimis-stöd).

Ditt företag kan ansöka om borgen av Finnvera och EIF-borgen i samband med företagets finansieringsansökan. Vi bedömer tillsammans förutsättningarna för riskdelningsgarantin för ditt företags finansiering.

Finnvera och EIF-borgen logo

Finansieringen drar nytta av stöd från Europeiska Unionen i enlighet med SME-initiativet, genom finansiering från Europeiska Unionen inom ERDF och Horizon 2020, finska staten och Europeiska Investeringsfonden (EIF) samt Europeiska Investeringsbanken (EIB).

Finansieringsansökan

Ansök om finansiering

Ni kan ansöka om ny finansiering eller ändring till ett nuvarande avtal. För att ansöka om finansiering behövs inte nätbankskoder och ni behöver inte vara kunder i Aktia sedan tidigare.

Ansök om finansiering

Ansök om finansiering