Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Lån för bostadsbolag

Lån för bostadsbolag

När husbolag renoveras är det många stora beslut som ska fattas. När du väljer att ansöka om lån från Aktia kan du lita på att bolagets ärenden sköts smidigt och enkelt. Vi ger ditt bostadsbolag en flexibel och fördelaktig offert för renoveringslån. Det lönar sig att också konkurrensutsätta det nuvarande bolagslånet.

Begär offert om husbolagslån

Man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan. Vi behandlar din offertförfrågan genast när vi har alla behövliga uppgifter.

Vilka uppgifter behöver jag?

 • Det senaste bekräftade bokslutet samt bokslutet för året innan
 • Ekonomiplan för pågående/nästa år
 • Färskt disponentintyg
 • Delägarförteckning

 

Begär offert om husbolagslån

De vanligaste uppdragen för bostadsbolag

Beställ en ny bankförbindelse. Företaget eller föreningen kan befullmäktiga en bokförings- eller disponentbyrå att sända och motta betalningsrörelsematerial i Aktia Bank. 

Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade, bokföringsbyrå eller disponent med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret och kontonumret för det företag som beviljar fullmakt
 • Följande uppgifter om bokföringsbyrå eller disponentbyrå: FO-nummer, Web Services –avtalsnummer och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs uppgifterna för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. 

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Befogenheten träder i kraft efter att alla parter skrivit under avtalen.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Begär en offert om husbolagslån genom att fylla i ansökan nedan. Man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan. Vi behandlar din offertförfrågan genast när vi har alla behövliga uppgifter.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • Det senaste bekräftade bokslutet samt bokslutet för året innan
 • Ekonomiplan för pågående/nästa år
 • Färskt disponentintyg
 • Delägarförteckning

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i ansökan. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i ansökan. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

Vänligen bifoga dokumenten ovan i första hand till ansökan. Vid behov kan du skicka dokumenten till adressen [email protected] eller via meddelandefunktionen i Aktias nätbank

3. Behandling av offertförfrågan

Vi är i kontakt med dig, ifall vi behöver tilläggsuppgifter.

4. Offerten

Vi skickar offerten cirka en vecka från det att offertförfågan skickats.

5. Underskrifter och lånelyft

Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. Krediten lyfts enligt överenskommelse när dokumenten är underskrivna.

Begär om offert

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Begär om extra amortering på husbolagslånet. Du kan samtidigt begära om extra amortering för flera lån. Begäran ska skickas in 5 bankdagar före tilläggsamorteringen ska betalas in.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Lånenumret
 • Beloppet för extra amorteringen och debiteringsdagen

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia gör extra amorteringen

Tack för informationen! Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Vi skickar eventuella ändringar i betalplanen för elektronisk underskrift.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ lånets ränteuppgifter och/eller betalplanen. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Lånenumret

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia levererar informationen gällande lånet

Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och levererar den begärda informationen per skyddad e-post till företagets kontaktperson som angivits i beställningen. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Kom ihåg att meddela ändringen av disponent samt kontaktuppgifterna för den nya disponenten till Patent- och registerstyrelsens register så att vi kan göra de nödvändiga ändringarna.

Meddela om ny disponent till Aktia:

 • Skicka en kopia av bolagets beslut om den nya disponenten eller disponentavtalet genom att fylla i uppdraget: Begäran om komplettering. Bifoga de uppdaterade kontaktuppgifterna samt en bankförbindelsefullmakt för att uppdatera betalningsrörelseavtalen.

Meddela om ny bokföringsbyrå till Aktia:

 • Skicka en bankförbindelsefullmakt för att uppdatera betalningsrörelseavtalen genom att fylla i uppdraget: Begäran om komplettering. Bifoga de uppdaterade kontaktuppgifterna.

Du kan även meddela om ändringarna genom att fylla i ett uppdrag om bankförbindelsefullmakt och bifoga behövliga bilagor.

Hittar du inte det du söker?