Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Avista-valutakonto

Konton

Avista-valutakonto

Valutakontot lämpar sig för företag som handlar i annan valuta än euro.

Inkomster som betalas i valuta kommer in på valutakontot från vilket företaget direkt kan betala utgifter i den ifrågavarande valutan. Således kan företaget undvika eventuella kursförluster vid valutaväxling. De flesta företagskonton omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. 

 • Ett konto kan öppnas i följande valutor: AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD och ZAR.
 • Kontot kan ha endast en innehavare och kontot är ett betalningskonto.
 • Medlen på kontot kan fritt tas ut
 • Kontot kan användas via ett bankförbindelseprogram. Kontot kan inte anslutas till nätbanken för företag.
 • Du kan få avkastning på dina pengar om du lyckas köpa och sälja valutan i rätt tid
 • Du kan undvika eventuell kursförlust vid valutaväxling

    Våra konton är tryggade av insättningsgarantin. Detta innebär att du får tillbaka pengar du har satt in på konto och erhållen ränta upp till 100 000 euro ur Insättningsgarantifondens medel om Aktia inte skulle kunna betala tillbaka insättningen.

    Övre gräns för det lagstadgade skyddet är 100 000 euro per insättare. Vid byte av bostad får du dock full ersättning utan någon övre gräns om du fått medlen från försäljningen av en bostad som varit i ditt eget bruk och din avsikt är att köpa en ny bostad för eget bruk för dem. Detta skydd av medel som erhållits vid bostadsbyte gäller i sex månader räknat från insättningen.

    Vem omfattas av insättningsgarantin

    Insättningsgarantin omfattar insättningar av alla privatpersoner, de flesta företag och stiftelser. 

    Enskilda näringsidkare (företagare med firma) har inte någon självständig, av firmans ägare oberoende insättningsgaranti. Därmed omfattar insättningsgarantin för en företagare med firma såväl firmaägarens, dvs. den fysiska personens, privata insättningar som insättningar som hänför sig till firmans affärsverksamhet.

    Insättningsgarantin gäller bl.a. inte:

    • offentliga samfund, t.ex. staten och statens inrättningar, kommuner och samkommuner samt Ålands landskapsregering
    • kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och finansiella institut
    • försäkringsbolag, försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor.

    Mer information om insättningsgarantin och dess omfattning hittar du på hemsidan för Verket för finansiell stabilitet och här  Grundläggande information om insättningsgarantin.

    Konton och depositioner är källskattepliktiga. Källskatten på ränteintäkter är 30 %. Aktia innehåller skatten automatiskt och vidarebefordrar den till beskattaren i en klumpsumma. Därför behöver du inte själv deklarera dina depositioner och ränteintäkter. Källskatten omfattar de flesta inkomster som s.k. begränsat skatteskyldiga får.

    Allmän och begränsad skatteskyldighet

    Inkomstbeskattningen i Finland omfattar två olika typer av skatteskyldighet: allmän och begränsad skatteskyldighet. Allmänt skatteskyldiga personer betalar skatt i Finland både på inkomst från Finland och utomlands (världsomfattande skatteskyldighet). Begränsat skatteskyldiga betalar skatt i Finland endast på inkomster från Finland.

    Vill du öppna ett konto?

    Aktias kund

    Du kan öppna ett nytt konto genom att fylla i blanketten.

     

    Inte Aktias kund

    Smidigast blir du kund genom att fylla de lagstadgade uppgifterna om kundkontroll med blanketten. Du kan logga in med alla finska bankers bankkoder.