Företagskundservice

Vår nya kundservice står till våra företagskunders tjänst i alla ärenden per telefon och på webben. Vi erbjuder omfattande kundservice, oberoende av tid och plats, utan att du behöver komma till kontoret.

 1. Vår bästa sakkunskap – alla våra sakkunniga inom företagskundservice står till din tjänst. Vi ser till att du får alla de tjänster du behöver. Nu är skötseln av dina ärenden inte längre beroende av en enskild sakkunnig persons tidtabell eller semestertider.

 2. Lätt, oberoende av tid och plats – du behöver bara komma ihåg ett telefonnummer. Via nätbanken och per e-post kan du skicka meddelanden och kontaktbegäran vilken veckodag och vilken tid som helst.

 3. Spara tid – nu behöver du inte längre komma till kontoret för att sköta dagliga ärenden.

Kundservice i dessa kanaler

Per telefon

Företagskundservice betjänar på nummer 010 247 6700 vardagar kl. 8–18.
Det blir lättare att sköta ärenden när du når alla våra sakkunniga via ett telefonnummer.

Se företagskundservicens avvikande öppettider.

Via nätbanken för företag

Många bankärenden sköter du enkelt via nätbanken för företag – vilken veckodag och vilken tid som helst.
Du kan ta i bruk nätbanken för företag genom att ringa företagskundservice 010 247 6700.

I nätmöte och möte per telefon

Diskutera ditt företags ekonomiärenden med en sakkunnig enkelt till exempel direkt från ditt kontor. Boka tid för ett nät- eller telefonmöte på företagskundservice 010 247 6700.

 

Top 5 - Oftast ställda frågor

Hur beställer jag ett saldointyg

Beställ saldointyg på aktia.fi hemsidan, genom att välja företagskunder - genvägar. Intyget skickas per post till företagets adress eller alternativt direkt till bokföraren.

Hur får jag kontakt med företagskundservice?

Så här tar du kontakt med Aktias Företagskundservice:

 • Telefonnumret till Företagskundservice är 010 247 6700 och vi betjänar vardagar kl. 8–18.
 • Du kan skicka meddelandet i Nätbanken för företag under Meddelanden. Du kan skicka ett identifierat meddelande också här om ditt avtal om Nätbanken för företag är uppdaterat.
 • Om du behöver skicka bilagor, skicka dem med e-post till adressen foretag@aktia.fi.
 • På vår webbplats kan du skicka en kontaktbegäran och berätta vilken tid du önskar att vi tar kontakt.

Hur kan jag boka en tid till kontoret?

Aktia har koncentrerat betjäningen av företagskunder till Företagskundservice, som i fortsättningen sköter alla företagets bankärenden. Ring Företagskundservice 010 247 6700 (kl. 8–18) eller skicka ett meddelande i Nätbanken för företag under Meddelanden, så hjälper vi dig.

Vilka ärenden kan jag sköta i nätbanken för företag?

I nätbanken för företag kan du sköta följande ärenden:

 • betala räkningar i Finland och även till utlandet
 • följa med kontotransaktioner
 • ta emot elektroniska kontoutdrag
 • kontrollera låneuppgifter
 • skicka meddelanden till banken så att du är identifierad
 • placera inom ramen för företagets bransch
 • företagets försäkringar.

Nätbanken har låst sig. Vad ska jag göra?

Kundservice öppnar låsta nätbanker senast kl. 12 nästa bankdag. Om nätbanken av någon orsak ändå inte öppnas ta kontakt med vår Företagskundservice, tfn 010 247 6700 (kl. 8–18).