Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Placeringsanknuten gruppensionsförsäkring

Aktia Gruppensionsförsäkring

Placeringsanknuten gruppensionsförsäkring

Gruppensionsförsäkringen är en frivillig pensionsförsäkring avsedd för företag och sammanslutningar med vilken man kan komplettera medarbetarnas lagstadgade pensionsskydd. Försäkringen är ett bra sätt att belöna och motivera personalen eftersom den gynnar både företaget och medarbetaren. I försäkringen ingår alltid ålderspension samt skydd för bestående arbetsoförmåga och skydd vid dödsfall.

Fördelar för företaget

  • En uppskattad förmån som bidrar till en positiv arbetsgivarimage och ger mervärde vid rekryteringar.
  • Ett ekonomiskt förnuftigt belöningssätt. Försäkringspremierna är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Premierna anses inte som lön för medarbetaren och inga lönebikostnader betalas för dem.
  • Ett bra sätt att förankra. Ju längre en medarbetare arbetar i företaget, desto större blir den frivilliga pensionen. 
  • En flexibel lösning. Aktia Gruppensionsförsäkringen är en premiebaserad försäkring, så företaget kan optimera betalningen av premierna t.ex. enligt sitt årliga resultat.
  • Stöd för att orka i arbetet. Med hjälp av försäkringen kan företagets nyckelperson fortsätta jobba fram till ålderspensionen genom att utnyttja den partiella förtida ålderspensionen då inkomstnivån förblir oförändrad.

Fördelar för företaget

Fördelar för arbetstagaren

  • Ett attraktivt inkomsttillägg under pensionstiden. 
  • Trygghet redan under karriären. Försäkringen innehåller skydd för bestående arbetsoförmåga och dödsfall. 
  • Trygga besparingar för pensionsdagarna. Fribrevsrätten garanterar att pensionsbesparingarna är tryggade om anställningsförhållandet upphör innan pensionsåldern.
  • Flexibelt inledande av pensionen. Inledande av pensionen kan senareläggas.
Fördelar för arbetstagaren

Placeringsanknuten försäkring

Aktia Gruppensionsförsäkring är en placeringsanknuten försäkring där beloppet för pensionsbesparingen grundar sig på betalda försäkringspremier, kostnader som uppburits för dem samt utvecklingen av värdet på det valda placeringsobjektet. Placeringsobjektet för gruppensionsförsäkringen kan väljas ur Aktias fem olika förvaltningsportföljer. Våra fondbaseradae förvaltningsportföljer är aktivt förvaltade portföljer där tillgångarna diversifieras omfattande i olika tillgångsslag i enlighet med synen i Aktias allokeringsteam. I Aktias nätbank kan du följa med hur försäkringsbesparingen utvecklas.

Läs mer om våra förvaltningsportföljer

Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för kommande avkastning. Aktia Livförsäkring Ab garanterar inte avkastning på placeringsobjekten eller att det placerade kapitalet bevaras.

 


Har du frågor om din försäkring?

Är du intresserad av ett försäkringsskydd?

Lämna en kontaktbegäran så kontaktar vi dig snart. 

Lämna en kontaktbegäran

Mer information om försäkringen

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab. Försäkringen marknadsförs och säljs av Finlands Företagarskydd Ab för Aktia Livförsäkring Ab:s räkning och på dess ansvar.