Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Jord- och skogsbruksföretag

Jord- och skogsbruksföretag

Aktia erbjuder kompletta bank- och förmögenhetsförvaltningstjänster för lantbruksföretagare. Vi skräddarsyr en helhet som passar era behov och hjälper dig att utveckla verksamheten.

Finansiering

Vi erbjuder ett mångsidigt urval finansieringstjänster för alla behov från små och stora investeringar till utveckling av verksamheten. Jämför olika finansieringsalternativ och välj det som passar ditt företag bäst.

Avbetalning

Avbetalning

 • Passar för stora investeringar som är tänkta att användas under en lång tid
 • Passar om företaget vill äga objektet för investeringen
 • Binder inte företagets likviditet
 • Företaget får genast användningsrätt till objektet och äganderätt när hela skulden betalats tillbaka

Leasing

Leasing

 • Lämpar sig både för stora och små investeringar
 • Passar för investering av objekt som företaget inte vill äga
 • Företaget har användningsrätt till objektet, t.ex. fordonet som finansieras
 • Du vet vad du betalar varje månad

Räntestödslån och investeringsbidrag

Räntestödslån och investeringsbidrag

 • Du kan få stöd t.ex. för byggande av produktionsbyggnader eller köp av skördemaskiner för gemensam användning
 • Stödprocenten varierar enligt investeringsändamål
 • Räntestödslån och investeringsbidrag beviljas av ELY-centralerna

 

Hjälp vid generationsväxling

För att till exempel kunna utnyttja möjligheter till skatteplanering är det viktigt att börja planera ägobytet för jord- och skogsbruksföretag i god tid. Då är förutsättningarna också goda för att uppnå ett resultat som både du som överlåtare och övertagaren är nöjda med.

Om du inte vill överlåta ditt jordbruk eller din skog under din levnadstid kan du bestämma hur din egendom ska skiftas efter din bortgång genom att skriva ett testamente.

Generationsskifte innefattar många juridiska aspekter. Vi har lång erfarenhet av att sköta generationsväxlingar tillsammans med olika samarbetspartners och hjälper dig gärna med olika notariatuppdrag som lagfarts- och inteckningsansökningar. Det lönar sig att låta en sakkunnig göra upp överlåtelsehandlingar som t.ex. köpe- och gåvobrev.

Om du vill ha hjälp med generationsskifte, skicka ett meddelande till oss via nätbankens eller mobilbankens meddelandefunktion så kontaktar vi dig. Du kan logga in i nätbanken också med en annan banks nätbankskoder.

Är du under 41 år och ska ta över ett lantbruk?

Läs mer om startstöd för unga jordbrukare på www.ruokavirasto.fi/sv/

 

Placera din skogsinkomst

För att din skogsegendom ska vara en bra investering är det viktigt att du förvaltar skogen väl och att du placerar pengarna du får från virkesförsäljning för att ha möjlighet till en bättre avkastning. Aktia erbjuder ett brett urval placeringstjänster och våra specialister hjälper dig gärna att hitta rätt lösning.

Bekanta dig med vår prisbelönta kapitalförvaltning