Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Ansök om finansiering

Företagets finansiering

Ansök om finansiering

Du kan skicka låneansökan utan bankkoder och du behöver inte vara kund i Aktia. För att handlägga din ansökning behöver vi följande uppgifter om företaget, finansieringsprojektet och säkerheten som ställs.

Det senaste officiella bokslutet

  • Bokföringskörningen för den innevarande räkenskapsperioden om det har gått över 6 månader efter det senaste bokslutet
  • En eventuell noggrannare beskrivning om företagets affärsverksamhet

Information om finansieringen

  • Investerings- eller projektplan
  • Ett eventuellt avtal, såsom hyres-, entreprenad-, leverans-, beställnings- eller köpeavtal

Uppgifter om säkerheten

  • Uppgifter om de säkerheter som ställs, t.ex. ett disponentintyg eller fastighetens värderingsdokument

Vänligen bifoga dokumenten i första hand till den elektroniska finansieringsansökningen. Vid behov kan du skicka dokumenten till adressen [email protected] eller via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Vi börjar handlägga ansökningen efter att vi har mottagit bilagorna.


Ansök om finansiering

Du kan ansöka om ny finansiering eller ändring till ditt nuvarande avtal. I ansökningen kan du välja följande finansieringsformer: företagslån, företagskonto med kredit, bankgaranti, factoring-, avbetalnings- och leasingfinansiering.

Ansök om finansiering
Ansök om ändring i nuvarande avtal