Ansök om finansiering

Du kan ansöka om finansiering genom att fylla i ansökningen nedan. I ansökningen kan du välja följande finansieringsformer: företagslån, företagskonto med kredit, bankgaranti, factoring-, avbetalnings- och leasingfinansiering.

Du kan ansöka om ändring till ditt gällande avtal med ansökningen nedan.

Du kan skicka låneansökan utan bankkoder och du behöver inte vara kund i Aktia. För att handlägga din ansökning behöver vi följande uppgifter om företaget, finansieringsprojektet och säkerheten som ställs:

Uppgifter om företaget:

  • Det senaste officiella bokslutet
  • Bokföringskörningen för den innevarande räkenskapsperioden om det har gått över 6 månader efter det senaste bokslutet
  • En eventuell noggrannare beskrivning om företagets affärsverksamhet

Information om finansieringen:

  • Investerings- eller projektplan
  • Ett eventuellt avtal, såsom hyres-, entreprenad-, leverans-, beställnings- eller köpeavtal

Uppgifter om säkerheten:

  • Uppgifter om de säkerheter som ställs, t.ex. ett disponentintyg eller fastighetens värderingsdokument

Vänligen bifoga dokumenten i första hand till den elektroniska finansieringsansökningen. Vid behov kan du skicka dokumenten till adressen foretagskrediter@aktia.fi eller via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Vi börjar handlägga ansökningen efter att vi har mottagit bilagorna.