Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Ansök om finansiering

Företagets finansiering

Ansök om finansiering

Du kan skicka låneansökan utan bankkoder och du behöver inte vara kund i Aktia. För att handlägga din ansökning behöver vi följande uppgifter om företaget, finansieringsprojektet och säkerheten som ställs.

Det senaste officiella bokslutet

  • Bokföringskörningen för den innevarande räkenskapsperioden om det har gått över 6 månader efter det senaste bokslutet
  • En eventuell noggrannare beskrivning om företagets affärsverksamhet

Information om finansieringen

  • Investerings- eller projektplan
  • Ett eventuellt avtal, såsom hyres-, entreprenad-, leverans-, beställnings- eller köpeavtal

Uppgifter om säkerheten

  • Uppgifter om de säkerheter som ställs, t.ex. ett disponentintyg eller fastighetens värderingsdokument

Vänligen bifoga dokumenten i första hand till den elektroniska finansieringsansökningen. Vid behov kan du skicka dokumenten till adressen [email protected] eller via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Vi börjar handlägga ansökningen efter att vi har mottagit bilagorna.


 

 

Ansök om finansiering

Du kan ansöka om ny finansiering eller ändring till ditt nuvarande avtal. I ansökningen kan du välja följande finansieringsformer: företagslån, företagskonto med kredit, bankgaranti, factoring-, avbetalnings- och leasingfinansiering.

Ansök om finansiering
Ansök om ändring i nuvarande avtal